Tefecilik Suçu Cezası Şikayet

Tefecilik Suçu Cezası Şikayet

Tefecilik Cezası Suçu Şikâyet Hakkında Merak Edilen Konular Nelerdir? Tefecilik suçu, yasal olmayan yollarla kazanç sağlamak amacıyla, doğrudan para verme, kredi kartıyla veya senetle para çekme işlemlerinden doğan, ödünç para verme yöntemi ile oluşan suçlardır. 5237 sayılı Türk ceza Kanunu kapsamında tefecilik suçu için hapis ve adli para cezası ön görülmüştür.

Türk hukuk sistemi içinde tefecilik nedeniyle kişilerin hakları koruma altına alınmıştır. Tefecilik suçu üç farklı şekilde işlenebilmektedir. Suç unsuru teşkil eden yöntemler kendi içinde farklı başlıklarla incelenerek yargıya taşınabilir. TCK dokuzuncu bölümde, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında tefecilik suçuna karşı uygulanabilecek cezalar açıkça belirtilmiştir.

Tefecilik Suçunun Kapsamı Nedir?

Tefecilik suçu, en basit tabiriyle kanuna aykırı şekilde ödünç para verilmesi ile işlenen suçlardır. Bu tanım kapsamında tefecilik suçunun üç farklı ana başlıkta işlendiği düşünülmektedir. Tefecilik suçunun kapsamı tanımlanırken, tefecilik suçunun ortaya çıktığı durumlar;

 • Doğrudan ödünç para verme
 • Senet veya çek kırdırma
 • Pos cihazı ve kredi kartı tefeciliği

Olarak sınıflandırılmaktadır. Söz konusu bu başlıklar kendi içinde farklı tanımlamalara ve cezalara tabi olabilir. Tefecilik suçlarına karşı yargı mercii asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Tefecilik suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığı için, savcılık tarafından kamu davası açılarak başlatılır. Kişinin şikâyetini geri çekmesi bu nedenle davanın kapanmasına neden olmaz. Benzer şekilde tefecilik suçu için uzlaşma yoluna gidilememektedir.

Tefecilik Suçunun Konusu ve Unsurları Nelerdir?

Tefecilik suçunun konusunu oluşturan en temel unsur paradır. Ancak ödünç olarak verilen her para tefecilik suçu sayılmaz. Bunun için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Herhangi bir şekilde tefecilik suçunun ortay çıkmasının ardından bu suçun ispatı gerekmektedir. Suçu oluşturan en temel unsur verilen paradan kazanç elde etmektedir. Ödünç verilen paranın kazanç elde etmek maksadı taşıması tefecilik suçunu doğurmaktadır.

Tefecilik suçundan beraat etmek için açılan davada kişinin suçsuz olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Ödünç verilen paradan, faiz yoluyla veya başka bir mal varlığı üzerinden kazanç sağlama hedefi olması durumunda suç ortaya çıkmaktadır. Suçun ispat edilmesi halinde dava açılabilir.

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 241 – 242 kapsamında tefecilik suçuna ilişkin cezalar ön görülmüştür. Buna göre tefecilik suçu işleyen kişiler için uygulanacak cezalar, kazanç elde etmek amacıyla bir kimseye ödünç para veren kişiler için;

 • 2 yıldan – 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası

Belirlenmiştir. Tefecilik suçu işlenmesi halinde kendi yararına haksız çıkar sağlayan tüzel kişiler hakkında benzer güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. Kanunlarımızda tefecilik suçu için hapis ve adli para cezası uygulanması ön görülmektedir. Pos tefeciliği cezası veya diğer suç unsurlarına yönelik verilecek cezalar kanunlara ve diğer unsurlara göre mahkeme tarafından verilecektir.

Tefecilik Suçu Nedir

Tefecilik genellikle ödünç ya da borç olarak başkasına verilen para anlamına gelir. Ancak suç sadece para vermekle işlenmiyor. Toplum içinde senet kırma olarak da adlandırılan tefecilik yalnızca para vermekle meydana gelmiyor, aynı zamanda vadesi henüz dolmamış olan senetlerin satın alınması da tefecilik suçu olarak kabul ediliyor. Para haricinde bulunan herhangi bir şeyin verilmesi suça dahil edilmese de, değerli olan tüm maddeler ödünç verildiği takdirde bu da tefecilik olarak kabul edilir.

Tefecilik suçuyla alakalı olan 241.madde Türk Ceza Kanunu kapsamında şu şekilde belirtiliyor: “ Bir gelir elde etmek amacıyla, kişilere ödünç para vermek, iki yıl ile beş yıl arası cezaya mahkm edilir. Üstelik beşbin gün para cezası da kesilir. “

Ceza Kanununda geçen cezai işlem sözüne göre anlıyoruz ki, borç vererek kazanç sağlayan ve tefecilik yapan kişiye de tefeci deniyor. Tefecilerden ihtiyaç sahibi olarak para alan kişi suçlu olarak adlandırılmaz, yani suç işlemiş sayılmaz. Parayı alan kişi ihtiyaç sahibi olarak mağdur görülebilir ancak geniş kapsamlı olarak ele alındığı takdirde, bu kişiler ekonomiden nasibini alarak mağdur olmuş kişiler olarak görülür. Tefeciden borç alarak yararlanmış kişilerdir.

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir?

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir?

Tefecilik Suçu Nasıl Oluşur

Tefeci olarak suç işlemiş olabilmek için;

 • Gelir ele etmek düşünülmeli,
 • Verilen para vadeli olarak verilmeli,
 • Piyasada var olan orana göre çok daha yüksek bir faiz oranı belirlenmiş olmalı,
 • Kredi veren banka ve tarzı kurumlar dışında bir kişi tarafından verilmeli,
 • Borç, bir sistem dahilinde verilmelidir.

Tefecilik suçu işlemek için bu maddelerin yerine getirilmesi gerekse de, bir kere dahi yerine getiren tefeci sayılır ve suçu işlemiş olur. Bu suçun gerçek kişiler tarafından işlenmesi kabul görülse de, tüzel bireylik altında da suç işlenebilir. Bu durum karşısında da yine yasal olarak cezai işlem uygulanması mümkün olur.

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir

Bu suç her zaman araştırılır ve soruşturulur. Tefecilerden borç parayı alan kişiler suçlu sayılmasa da, şikayet etme hakkına sahiptirler ancak mağdur sıfatını kullanarak şiyatette bulunamazlar. Aynı zamanda şikayetini geri alma hükmü de mevcuttur, borcu alan kişi şikayetini geri aldığı takdirde, herhangi bir engel görülmez. Cezai işlem uygulayacak olan mahkeme ise, tefeciliğin işlendiği yerde bulunan mahkemedir. Bu suçun cezası ise iki yıl ile beş yıl arası hapistir ve beşbin gün boyunca para ödemektir.

YARGITAY : KUYUMCUNUN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE POS TEFECİLİĞİ SUÇU İŞLEMESİ

TEFECİLİK SUÇU – MAĞDURLARIN BANKALARA BORCUNU ÖDEME ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMİNİN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE TEFECİLİK SUÇUNU OLUŞTURACAĞI – SUÇUN ÖDÜNÇ VERME UNSURUNUN OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

YARGITAKazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

ÖZET: Kuyumculuk yapan sanık H…’nin, işyerinde bulunan ve muhtelif bankalara ait POS makineleri aracılığıyla, aslında alışveriş yapılmadığı halde, alış veriş yapılmış gibi, mağdurlara ait kredi kartlarından işlem yapıp, %3 komisyon karşılığında, kendi kasasından mağdurlara para verme ya da mağdurların bankalara borcunu ödeme şeklinde gerçekleşen eyleminin zincirleme şekilde tefecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden, tahakkuk eden borcun kredi kartı sahibi ile banka arasında gerçekleştiği, suçun ödünç verme unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi isabetsizdir.

YARGITAY: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON KARŞILIĞI ÇEKİM YAPMA, TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU – EYLEMİN KAZANÇ ELDE ETMEK MAKSADIYLA BAŞKASINA ÖDÜNÇ PARA VERME NİTELİĞİNDE OLDUĞU GÖZETİLMEDEN YASAL OLMAYAN GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçimindeki eyleminin, bankaya komisyon ödememesi veya kredi kartı sahiplerinden aldığı komisyon miktarından az ödemesi halinde, kazanç elde etmek maksadıyla başkasına ödünç para verme niteliğinde olduğu gözetilmeden, eksik inceleme ve yasal olmayan gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizdir.

YARGITAY: KREDİ KARTINDAN KOMİSYON KARŞILIĞI ÇEKİM TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU – İŞYERLERİNDE BULUNAN POS CİHAZINDAN KREDİ KARTI ÇEKİMİ YAPTIRIP ÇEKİLEN MİKTARIN BİR KISMINI KOMİSYON OLARAK KESTİKTEN SONRA KALAN PARAYI KART KULLANICILARINA VERDİKLERİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: D… Kuyumculuk İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan sanıkların; işyerlerinde bulunan pos cihazından kredi kartı çekimi yaptırıp çekilen miktarın bir kısmını komisyon olarak kestikten sonra kalan parayı kart kullanıcılarına verdikleri ve bu şekilde, faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkalarına ödünç para vererek zincirleme şekilde tefecilik yaptıklarının anlaşılması karşısında hükmün onanması gerekmiştir.

 

32 SORULAR

 1. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. HALİME AKINOĞLU dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Davayı açma şartları nelerdir..

 3. GÖZDE YAVUZER dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. SÜMEYRA KARASATI dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. MİNA GÜNTÜRK dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 8. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. BEGÜM PAMUK dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 11. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 12. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 13. FİRDEVS KURU dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 14. DİLARA IŞIK dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 15. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 16. MÜRÜVET ÜNAY dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 17. CEVDET EĞİLMEZ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 18. ZEYNEP DOĞULU dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 19. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 20. NİMET ÇOLAK dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 21. ARİ SUNGURTEKİN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 22. CANBERK TURLA dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 23. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 24. MEDİHA AVCU dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 25. ANIL DUR dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 26. MAŞALLAH BOYLU dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 27. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 28. FATİME GÜRCAN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 29. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 30. METİN EĞRİ dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 31. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 32. EZGİ AKBAY dedi ki:

  Tefecilik Suçu Cezası Şikayet Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri