Tazminat Ve Alacak Davaları

Tazminat ve Alacak Davaları Nasıl Açılır? Tazminat ve alacak davası açmak için hukuka aykırı bir fiil veya işlemin ortaya çıkması gerektir. Tazminat davaları maddi ve manevi olmak üzere iki farklı şekilde açılabilmektedir. Kişinin herhangi bir eylem veya işlem nedeniyle yaşadığı fiziksel veya ruhsal zararın giderilmesi için bu dava açılabilmektedir. Alacak davaları ise herhangi bir borç ilişkisinden dolayı borçlunun zamanında borcunu ödemesi halinde yargı yoluyla bu borcun tahsil edilmesi için açılabilmektedir.

Türk hukuk sistemimiz için tazminat davası açabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Benzer şekilde alacak davaları içinde borç ilişkisinin doğmuş olması ve borcun ödenmemiş olması gerekir. Tazminat ve alacak davası kişilere açılabileceği gibi kurumlara da açılabilir.

Tazminat ve Alacak Davaları Nelerdir?

Tazminat davaları birçok farklı nedene dayandırılarak açılabilmektedir. Haksız bir nedenle uğranılan zararın giderilmesine yönelik bu davalar görevli ve yetkili mahkemelerce görülerek karara bağlanır. Hukuk sistemimiz içinde;

 • Maddi
 • Manevi

Olmak üzere iki farklı tazminat davası yer almaktadır. Davaya konu olan olayın durumuna göre her ikisi birden açılabilir. Alacak davalarında da benzer bir şekilde borç ilişkisine bağlı olarak farklı dava türleri açılabilir. Bu davalar için borç ilişkisini ortaya çıkarak belirleyici olacaktır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında;

 • Belirsiz alacak davası
 • Eda davası
 • Tespit davası vb.

Alacağa ilişkin davalar açılabilir.

Tazminat ve Alacak Davası Ne Zaman Açılır?

Tazminat davalarının büyük bir bölümü haksız fiilden kaynaklanan durumlar için açılmaktadır. Bu tip davalar için açılan tazminat davalarında söz konusu olayın öğrenilmesinden en az 2 yıl içinde dava açılabilir. Tazminat davalarında zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu süreler dava türüne göre değişiklik gösterecektir. Tazminat davasına konu olacak eylem veya işlemlerin ortaya çıkmasının hemen ardından dava açılabilir.

Alacak davalarında ise süreç daha farklı işlemektedir. Borç ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından ödenmeyen borçlar için dava açılabilir. İcra takibi yapılmadan açılan davalar doğrudan alacak davası olarak değerlendirilirken, icra takibi yapıldıktan sonra açılan davalar itirazın iptali davası olarak değerlendirilebilir. Alacak davaları içeriğine ve türüne göre farklı sürelere sahiptir.

Tazminat ve Alacak Davaları

Tazminat ve Alacak Davaları

Tazminat ve Alacak Davası Hangi Mahkemelere Açılabilir?

Dava türüne göre alacak ve tazminat davaları farklı mahkemelerde görülmektedir. Alacak davalarında alacağın niteliğine ve dava konusuna göre;

 • İş Mahkemesi
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi vb.

Alacak davalarının görüldüğü mahkemelerdir. Tazminat davası açmak için yine davaya konu olan olaya göre kanunda görevlendirilmiş mahkemelerden dava açılabilir. Tazminat davaları;

 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Asliye Ticaret Mahkemesi vb.

Mahkemelerde görülebilmektedir. Tazminata ilişkin anlaşmazlığın türüne göre mahkemeler değişmektedir. Olayın yaşandığı ve davacının ikamet adresine göre yetkili mahkemeler belirlenmektedir. Tazminat ve alacak davalarına ilişkin birçok farklı konuda dava açılabilir. Açılmak istenen her davaya göre farklı şartların oluşması gereklidir.

Tazminat Ve Alacak Davaları

Kavramsal yönden tazminat, bilinçli ya da bilinçli olmadan, ihmal kaynaklı veya önlem alınmaması neticesinde haksız şekilde gerçekleştirilen uygulamaların maddi ya da manevi zararının karşılanabilmesi hedefi ile uygulanan bir işlemdir. Haksız haller halinde zarar görmüş olan kişilerin zararlarının karşılanması hedefi ile Türk modern hukuk sistemi çerçevesinde tazminat davası açabilme hakkı bulunur.

Tazminat davalarının nasıl açılacağı ise doğrudan açılacak tazminat davasının türü ile değişkenlik göstermektedir. Günümüzde kişilik haklarına karşı yaşanan bir durum neticesinde manevi tazminat davaları açılabildiği gibi maddi yönden yaşanan haksız kayıplara yönelik olarak da maddi tazminat davaları açılabiliyor.

Tazminat Ve Alacak Davası Nasıl Açılır?

Yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesi ve tümüyle giderilmesinin sağlanabilmesi amacı ile uygulanmakta olan tazminat davalarında davayı açacak kişilerin mağduriyetlerinin mutlaka ispat edilebilir olması gerekliliği bulunur. Tazminat davası açmak isteyen bireyler yönünden en önemli noktalardan bir diğeri ise tazminat davasının nereye açılması gerektiğidir.

Tazminat Ve Alacak Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Açılacak tazminat davaları için davanın açıldığı yetkili mahkemenin mutlaka haksız eylemin yaşandığı yerde bulunmakta olan bölge mahkemesi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda Türkiye’de istenen noktada tazminat davası açılabilmesi gibi bir hakkın söz konusu olmamasına neden olur. Bu sebep ile tazminat davası açacak bireylerin mevcut bulundukları bölgede yetkili olan mahkemeyi doğru belirlenmeleri hem yükümlülüklerinde hem de açacakları davanın hız ve sonucu yönünden çok önemli etkiler oluşturmaktadır.

Tazminat Ve Alacak Davası Türleri Nelerdir?

Haksız eylemler halinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanabilmesi hedefi ile açılan dava türü olan tazminat davaları meydana gelen mağduriyetin giderilmesi yönünden açılacak farklı tazminat davası türleri bulunuyor. Kişiler bu çerçevede de boşanma davasında tazminat, hakaret dolayısıyla açabileceği maddi ve manevi tazminat davası, mobbing veya psikolojik şiddet sebebiyle açılabilecek manevi tazminat davası, destekten mahrum kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira sebebiyle manevi tazminat davası, ölümlü trafik kazası dolayısıyla tazminat davası, iş kazası sebebiyle tazminat davası, hatalı tedavi sonucu açılabilecek tazminat davaları gibi daha pek çok farklı sebep ve etkene bağlı olara açılabilmesi mümkün olan tazminat davası türleri bulunmaktadır.

Tazminat Ve Alacak Davalarında Tazminat Miktarı

Maddi tazminat davaları çerçevesinde yaşanmış olan maddi kaybın veya zararın ispat edilmesi gerekliliği bulunur. Maddi tazminat davaları içerisinde meydana gelen kayıp veya zararın giderilebilmesi amacı ile talep edilebilecek tazminat değeri, farklı biçimlerde zararın belirlenmesi mümkün olması dolayısı ile hemen hemen tahmin edilebilir düzeyde olmaktadır.

Manevi tazminat davalarında ise meydana gelen zararın tam şekilde belirlenmesinin olanaksız olması dolayısı ile ne kadar tazminat alınabileceği ile ilgili olarak net bir bilanço oluşturulabilmesi mümkün olmamaktadır. Tazminat davalarında haksızlığa uğrayan taraf tarafından mutlaka söz konusu gelişmenin belirlenmesinden sonra 1 yıl içerisinde dava açılması gerekirken, haksız eylemin yaşanmasından sonra 10 yıl geçmiş ise tazminat davası açılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Tazminat Ve Alacak Davaları Yargıtay Kararları

ALACAK VE TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ DAVALI YA DA DAVALILARDAN HANGİ NEDENE DAYALI OLARAK NE MİKTARDA ALACAK TALEBİNDE BULUNULDUĞUNU İZAH ETMEDİĞİ – DAVACIYA TALEPLERİNİN VE DAYANAKLARININ AÇIKLATTIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; davacı vekilince, davalılar ile sözlü olarak yapıldığı iddia edilen anlaşma gereği müvekkilinin alacağının bulunduğunu belirtilerek dava açılmışsa da; hangi davalı ya da davalılardan hangi nedene dayalı olarak ne miktarda alacak talebinde bulunulduğu izah edilmemiştir.

Örneğin; mahkemece gerekçeli kararda, dosyada bir kısım ibra belgeleri bulunduğundan bahisle karar verildiği belirtilmişse de bu belgelerin hangi alacakla ilgili olduğu, dava konusu edilen tüm alacağı kapsayıp kapsamadığı hususu açık olmadığından hükmün denetimi yapılamamaktadır.

Mahkemece, öncelikle davacı vekiline talepleri ve dayanakları açıklattırılarak, buna göre tarafların kanıtlarını toplamak ve uyuşmazlığın özelliği gerektirdiği takdirde konu hakkında uzman bilirkişilerden denetime elverişli rapor alınarak bir sonuca varılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

8 SORULAR

 1. ŞERİFE ERTURAN dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 2. SEDA FAYDACI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tazminat Ve Alacak Davaları hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. NURHAN TUNA dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Davayı açma şartları nelerdir..

 5. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. HAZAL ÖZKAN dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. DİLAN SAÇAN dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. NAZİRE ATAÇ dedi ki:

  Tazminat Ve Alacak Davaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri