Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

tasarrufun iptali davası nasıl açılır

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır? Tasarrufun iptali davası, ortaya çıkan bir borç ilişkisinin ardından, borcun ödenmemesi halinde alacağın icra takibine dayanarak tahsil edilememesi ve borçlunun mal kaçırmak suretiyle yaptığı işlemlere karşı açılan davalardır. Daha basit bir ifadeyle, alacaklı tarafından borçlunun malı üzerindeki tasarrufunun geçersizliği istemiyle açılmaktadır. Genellikle icra takibinden kaçmak ve muvazaalı bir şekilde mallarını üçüncü kişilere devretmek süratiyle yapılan işlemler için bu dava açılabilmektedir.

Borçlunun son 5 yıl içinde yapmış olduğu tasarruflara ilişkin, tasarrufun iptali davası açılabilmektedir. Alacaklı tarafından, borçlulara karşı yahut malın devredildiği üçüncü kişilere karşı açılabilmektedir. Tasarrufun iptali davası 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası, bir alacağın ödenmemesi adına, icra takibinden veya hacizden malı kaçırmak adına borçlunun yapmış olduğu satış veya devir işlemlerine karşı açılmaktadır. Örneğin; borcunu ödemeyen bir kişi, alacaklısı tarafından başlatılan icra takibinden kurtulmak için tasarruf hakkı bulunan taşınmazlarını üçüncü bir kişiye muvazaalı olarak devretmesi halinde, borçlu kişi için veya devir yapılan kişi için tasarrufun iptali davası açılabilir.

Tasarrufun iptali davasında İcra ve İflas Kanunu ilgili maddelerine göre üç taraf bulunmaktadır. Tasarrufun iptali davasında savunma ve yapılan tasarrufun geçersizliğinin kanıtlanması oldukça önemlidir. Mal kaçırma saiki ile işlem yapan ve bu işlemlere dâhil olanlar tasarrufun iptalinde taraf olabilir.

Tasarrufun İptali Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için kanunlarda belirlenen şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Buna göre tasarrufun iptali davası açma şartlar;

 • Borç ilişkinsin kanunen doğmuş olması,
 • Borçlu kişi hakkında geçici veya kati aciz vesikasının olması,
 • Borca ilişkin icra takibinin başlatılmış ve kesinleşmiş olması,
 • Tasarruf davasına konu olan işlemin borç ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra yapılmış olması

Tasarrufun iptali davası için gerekli başlıca şartlar arasında yer almaktadır. Bu şartların sağlanmaması halinde dava açılamaz. Dava, borçlunun son 5 yıl içinde yapmış olduğu (borcunun doğumundan sonra) tasarruflar için açılabilir. Tasarrufun iptali davası iyi niyetli 3. Kişi haklarının korunması adına, borç ilişkisinin mevcut olması şartı aranmaktadır.

Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır?

Tasarrufun iptali için zamanaşımı süresi değil hak düşürücü süreler uygulanır. İcra ve İflas Kanunu ilgili maddesinde belirtildiği üzere, borçlunun ivazsız ya da aciz halinde yaptığı tasarruflar butlan kabul edilir. İflas etmesine neden olan işleme kadar olan süre içinde 2 yılı geçememek kaydıyla dava açılabilir.

Tasarrufun iptali davası için hak düşürücü süre içinde davanın açılmış olması gerekmektedir. Tasarrufun iptali davası zamanaşımı süresi olmadığı için hak düşürücü süreler dikkate alınarak son 5 yıl içinde, borcun doğumundan sonraki işlemler için tasarrufun iptali davasının açılması ön görülmüştür. Tasarrufun iptali davasında görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerine bu süreler içinde başvuru yapılabilir.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Kanun koyucu maliki olduğu mallar üzerinde malikin istediği gibi tasarruf yapabilme hakkına sahi olduğunu ilgili kanunlarda açıkça ifade etmiştir. Yaşadığı süreç ve birtakım nedenler dışında kanun koyucu birilerinden mal kaçırmamak maksadı dışında veya mirasçılarına zarar vermemek kaydı ile kanun koyucunun koyduğu sınırlar çerçevesinde malı üzerinde birtakım tasarruf haklarına sahiptir.

İsterse malını satabilirken isterse birine bağışlayabilir de. Fakat bazı durumlarda kanun koyucu malın malikinin malı üzerine yaptığı tasarruf işlemlerine sınırlamalar veyahut yasaklar getirir. Malı üzerinde malike getirdiği sınırlamalara örnek olarak miras hukukunda saklı pay sahiplerine verilecek olan sınıra dokunmadan malı üzerinde tasarruf yapma yetkisidir. Eğer muris o sınırı aşar ise yasal mirasçılar tenkis davası açarak hak kaybını önleyebilirler. Kanun koyucu yasal mirasçıyı koruma amacı ile hareket etmiştir orada.

Alacaklıların hak kaybına uğramaması içinde tasarrufun iptali davasını kanun hükmü içerisinde düzenlemiş ve alacaklıyı koruma amacı gütmüştür.

Tasarrufun İptali Davası Nedir – Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Borçlunun 3. Kişilere karşı yaptığı tasarruf işlemlerinin alacaklı için, alacaklının hak kaybına uğramaması ve alacağına kavuşması için, alacaklısı veya alacaklıları tarafından tasarruf işleminin geçersiz sayılması için açılan davalara tasarrufun iptali davası denir.

Yargıtay tasarrufun iptali davasını şu şekilde tanımlamaktadır:’ Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsisine imkân veren şahsi bir davadır.’

Davanın amacına baktığımızda ise şunu görürüz: mahkemenin tasarrufun geçersizliğine hükmetmesi ile alacaklının korunması amaçlanmıştır.

Tasarrufun iptali davasında iyi niyetli 3. Kişilerin hak kaybına sebep olmasına kanun koyucu izin vermemektedir. Bu nedenle tasarrufun iptali davası iyi niyetli 3. Kişilerin haklarını ihlal edemez iken kötü niyetli 3. Kişilere karşı açılabilecek olan bir davadır.

Tasarrufun İptali Davasında Taraflar Kimlerdir?

Çekişmeli yargı örneği olan tasarrufun iptali davasında davacı taraf borçludan alacağı olan alacaklı veya alacaklılardır. Davalı taraf ise kendilerine ödeme yapılan kişiler veyahut onların mirasçılardır. Yalnız burada da ifade etmekte yarar vardır ki kanun koyucu hangi hukuk dalı olursa olsun her zaman iyi niyetli 3. Kişilerin hak kaybına uğramasına engel olmuş ve onların mağdur olmasını engellemiştir. Yani tasarrufun iptali davası iyi niyetli 3. Kişilere karşı açılabilecek bir dava mahiyetinde değildir. Bu dava sadece kötü niyetli olup yani borçlunun alacaklılarına karşı bir borcunun olduğunu bildiği halde tasarruf işleminin yapılmasına izin veren kişilere karşı veya onun mirasçılarına karşı açılır.

İyi niyetli kişiye dava açılamadığında alacaklı hak kaybına mı uğrayacaktır? Kanun koyucu alacaklıyı da koruyarak bir diğer kişiye yani asıl borçluya karşı nakdi tazminat açma hakkı tanımıştır.

15 SORULAR

 1. EFSANE ÇİLEK dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. MÜGE OZAT dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. ELÇİN SALUR dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. ŞEYDA AVCI dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 7. ALAYÇA ŞAHBAZ dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. MAKBULE YORULMAZ dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 10. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 11. ilyas kahraman dedi ki:

  tasarrufun iptal davası sonuçlanırmı üç kişi arasında satış yapılmış

 12. ALARA DÜZEN dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 13. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 14. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 15. ÜNALCAN KOÇOĞLU dedi ki:

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri