Tapu İptal Davasında Keşif Ve Bilirkişi Raporu

Tapu İptal Davasında Keşif Ve Bilirkişi Raporu

YARGITAY KARARI: TAPU İPTAL DAVASI KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 16.Hukuk Dairesi Esas:  2014/2420 Karar: 2014/2019 Karar Tarihi: 04.03.2014

TAPU İPTAL DAVASI – TAŞINMAZLARIN MURİSİN SAĞLIĞINDA BİR KISIM MİRASÇILARINA BAĞIŞLANIP BAĞIŞLANMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ – TAŞINMAZLARIN HANGİ SÜRELERLE KİMLER TARAFINDAN ZİLYET EDİLDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLECEĞİ – BİLİRKİŞİLERİN TANIK SIFATIYLA DİNLENMESİ
ÖZET: Mahkemece doğru sonuca varılabilmesi için üç kişilik yerel bilirkişi kurulu, taraf tanıkları, tespit bilirkişileri, bozma ilamından önce dinlenen tanık ve yerel bilirkişilerin katılımı ile taşınmazların başında yeniden keşif yapılmalıdır. Yapılacak keşifte dinlenecek yerel bilirkişi ve tanıklardan, çekişmeli taşınmazların murisin sağlığında bir kısım mirasçılarına bağışlanıp bağışlanmadığı, bağışlanmamış ise murisin ölümünden sonra tüm mirasçıların katılımı ile yöntemine uygun geçerli bir taksimin yapılıp yapılmadığı, taksim yapılmış ise sonradan bozulup bozulmadığı, çekişmeli taşınmazların hangi sürelerle kimler tarafından ve nasıl zilyet edildiği, zilyetliğin kimden kime ve hangi sıfatla devredildiği hususlarında maddi olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı; beyanlar arasında doğabilecek çelişkiler üzerinde durularak gerektiğinde yüzleştirme yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılmalı; tespite aykırı sonuca ulaşılması halinde tespit bilirkişilerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalı ve bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Diğer taraftan gerekçeli karar yazılırken deliller tartışılmalı ve hangi delillere neden üstünlük tanındığı ve tefhim edilen hüküm sonucuna nasıl ulaşıldığı açıklanmalıdır. Eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak, hükmün gerekçesi açıklanmadan karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün bozulmasına, karar verilmiştir.

Anayasamızın 141/3. maddesi uyarınca, mahkemelerin bütün kararları gerekçeli olmak zorunda olduğu gibi, 6100 sayılı HMK’nın 297/c maddesi uyarınca hükmün, gerekçesini de içermesi gerekmektedir. Gerekçe, toplanan delillerin tartışılıp değerlendirilerek mahkemece tefhim edilen hüküm sonucuna nasıl ulaşıldığının açıklanmasıdır. Somut olayda mahkemece yazılan gerekçeli kararda, dosyanın özetlenmesi ile yetinilmiş; toplanan deliller tartışılmadığı gibi, birbiriyle çelişen beyanlardan hangisine ve hangi nedenlerle üstünlük verildiği açıklanmamıştır. Bu haliyle kararın gerekçe içerdiğinden de söz edilemez.

Hal böyle olunca, mahkemece doğru sonuca varılabilmesi için üç kişilik yerel bilirkişi kurulu, taraf tanıkları, tespit bilirkişileri, bozma ilamından önce dinlenen tanık ve yerel bilirkişilerin katılımı ile taşınmazların başında yeniden keşif yapılmalıdır. Yapılacak keşifte dinlenecek yerel bilirkişi ve tanıklardan, çekişmeli taşınmazların murisin sağlığında bir kısım mirasçılarına bağışlanıp bağışlanmadığı, bağışlanmamış ise murisin ölümünden sonra tüm mirasçıların katılımı ile yöntemine uygun geçerli bir taksimin yapılıp yapılmadığı, taksim yapılmış ise sonradan bozulup bozulmadığı, çekişmeli taşınmazların hangi sürelerle kimler tarafından ve nasıl zilyet edildiği, zilyetliğin kimden kime ve hangi sıfatla devredildiği hususlarında maddi olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı; beyanlar arasında doğabilecek çelişkiler üzerinde durularak gerektiğinde yüzleştirme yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılmalı; tespite aykırı sonuca ulaşılması halinde tespit bilirkişilerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalı ve bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Diğer taraftan gerekçeli karar yazılırken deliller tartışılmalı ve hangi delillere neden üstünlük tanındığı ve tefhim edilen hüküm sonucuna nasıl ulaşıldığı açıklanmalıdır. Eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak, hükmün gerekçesi açıklanmadan karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edenlere iadesine…

2 SORULAR

  1. BİRGÜN ANAR dedi ki:

    Tapu İptal Davasında Keşif Ve Bilirkişi Raporu Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  2. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

    Tapu İptal Davasında Keşif Ve Bilirkişi Raporu Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri