Tapu Avukatları Ankara

Tapu Avukatları Ankara Ücretleri ve Ankara Tapu ve Gayrimenkul Avukatları danışmanlık. Tapu avukatı ya da gayrimenkul avukatı, inşat ya da gayrimenkul hukuku kapsamında doğan uyuşmazlıkların ve işlemlerin mahkemelere taşınmasını sağlayan avukatlık hizmeti olarak tanımlanabilir. Tapu avukatlarının hizmet alanı genellikle; mimar, inşat firmaları ve gayrimenkul yatırımcıları olarak ifade edilmektedir.

Tapu ve gayrimenkul avukatlığı, avukatlık mesleği içinde en zor ve tecrübe isteyen alanlardan biridir. Yirmiden fazla kanun çerçevesinde düzenlenen gayrimenkul hukukunda gerekli olan tüm işlemleri avukatlar tarafından özenle yapılmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda birçok farklı dava türü görülebilir. Ankara tapu avukatları genellikle tüm bu mevzuatlara ve kanunlara hâkim kişiler arasından seçilmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve avukatlık şartlarına haiz herkes gayrimenkul avukatı olarak görev yapabilmektedir. Ancak gayrimenkul davalarına bakacak olan avukatları seçmeden önce mutlaka avukatın tecrübesine ve yeterliliğine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Gayrimenkul Davalarının Kapsamı Nedir?

Gayrimenkul ve tapu hukukuna ilişkin birçok farklı dava görülebilmektedir. Özellikle ülkemizde gayrimenkule ve inşaata yönelik faaliyetlerin çokça olması bu davaların sayısının ve kapsamının çoğalmasına neden olmaktadır. Türk hukuk sistemi içinde gayrimenkul davaları genellikle; izale – i şüyu, tapu iptal ve tescili, inşaat sözleşmesinden kaynaklı davalar, kamulaştırma, müdahalenin meni ve ecrimisil davaları, gayrimenkul hukuku içinde en sık karşılaşılan davalardır.

Tapu avukatları tarafından açılacak olan tapu iptali ve tescili davalarının konusu; kanuna aykırı bir şekilde düzenlenen tapu kayıtlarının ve bu kaydın düzeltilmesidir. Bu dava kapsamında gayrimenkul avukatları kanunda ön görülen başvuru belgeleri ve dava dilekçesi ile mahkemelere tapu kaydının iptali için başvuruda bulunabilir. Bu davaları sadece gayrimenkul avukatları açabilirler. Özellikle mahkemelerin olumlu sonuçlanması için vatandaşların mutlaka tapu ve gayrimenkul avukatları ile bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Avukatları ve Ecrimisil Davaları!

Tapu ve gayrimenkul hukukunda en çok karşılaşılan davalardan bir diğeri ise ecrimisil davlarıdır. Bir taşınmaz üzerinde hakkı bulunan kişinin rızası dışında, o malın haksız ve kötü niyetli olarak kullanılması ecrimisil davası ile çözüme kavuşturulabilmektedir. Ecrimisil davalarının görüldüğü mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ecrimisil davalarının açılabilmesi için gereken şartlar arasında; haksız ve kötü niyetli kullanımın ispatlanması, mal sahibinin iradesi ve rıza dışında kullanım, haksız işgal ve gayrimenkulü işgal eden kişilerin fayda sağlama amacı bulunmaması gerekmektedir.

Bu şartların oluşması durumunda en iyi tapu avukatı seçilerek uygun mahkemelerden ecrimisil davaları açılabilmektedir.

Tapu Avukatları İle Kamulaştırılma Davalarının Açılması!

Gayrimenkul hukukunda öne çıkan en önemli davalardan biri kamulaştırma davalarıdır. Özellikle kişilerin özel mülkü sayılan yerlerin kamu yararına ilgili kurumlarca kamulaştırılmasına karşı Türk yargı sistemi, yargı yolunu açık bırakmıştır. Kamu yararına bedeli ödenerek kamulaştırma kararının alınabilmesi için kanunlarda belirlenen bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Eğer bu şartlar sağlanmamışsa kişiler gayrimenkul avukatları aracılığı ile mahkemeye başvuru yapabilirler. Kendi içinde farklı başlıklarda incelenen kamulaştırma davaları; kamulaştırma bedelinin tespiti, iptal davası ve kamulaştırma maddi düzeltim davaları olarak incelenebilir.

İzale – i Şuyu Davaların Konusu!

İzale – i Şuyu davaları bir diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davaları gayrimenkul avukatları tarafından açılan ve takip edilen en önemli davalardır. Bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması ve ortaklardan birinin taşınmaz üzerindeki tüm haklarının alınabilmesi için açılan davalara izale – i şuyu davası denilmektedir. Türkiye’de gayrimenkul davalarının büyük bir bölümünü bu davalar oluşturmaktadır. Genellikle ortak hisseli araziler bu davanın temel dayanağını oluşturmaktadır.

Müdahalenin Men’i Davalarının Kapsamı Nelerdir?

Tapu ve gayrimenkul hukuku kapsamında görülen en temel davalardan biri müdahalenin men’i davalarıdır. Müdahalenin men’i davası; herhangi bir kişinin adına kayıtlı bulunan taşınmazın, diğer ortaklar veya farlı bir kimse tarafından kullanılması, mülk sahiplerinin bu durumun ortadan kaldırılması için açtığı davalardır. Gayrimenkul üzerindeki asıl hak sahibi ya da ortağının bir şekilde taşınmazdan faydalanamaması ve bu kişiye gayrimenkulün kullandırılmaması için gayrimenkul avukatı ile birlikte ilgili mahkemeye, müdahalenin men’i davası açılabilmektedir.

Müdahalenin men’i davalarının açılabilmesi için; davacının söz konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olması ve hak sahibin mülkiyetine izinsiz el atılmış olması gerekmektedir. Diğer gayrimenkul ve tapu davalarında da olduğu gibi el atmanın önlenmesi davası (müdahalenin men’i) Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılacak davalarla açılabilmektedir.

 Gayrimenkul ve Tapu Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Tapu ve gayrimenkul davalarına ilişkin tüm davalar, davaya konu olan hak sahiplerinin talebi doğrultusunda tapu avukatları tarafından açılabilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemeleri genellikle bu davaların görüldüğü yetkili mahkemelerdir.

Gayrimenkul davalarına konu olan; kamulaştırma, izale – i şuyu, müdahalenin men’i, ipotek tesisi ve fekki, ecrimisil vb. tüm davalar avukatların başvurusu üzerine mahkemelerde görülebilmektedir.

Gayrimenkul hukuku avukatı aracılığıyla; ev, arsa, arazi vb. tüm taşınmazların korunması ve bu gayrimenkullerin neden olduğu hukuki işlemlerin düzenlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Başkentte yaşayan vatandaşların, Ankara tapu avukatları ile iletişime geçerek, gayrimenkul ve tapu hukukundan doğan tüm sorunların çözümü için yardım alabilirler.

Tapu iptal ve tescil davaları genelde aşağıda anlatılan sebeplere dayandırılarak açılır. Başlıca Sebepleri sıralayacak olursak;

 • Hesap hatası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Tapusuz taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Taraf muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Taşkın inşaat taşkın yapı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası olarak sıralayabiliriz.

Tapu iptal ve tescil davalarında,  dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takip edilmesi, önemi açısında avukat desteği veya danışmalık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tapu iptal ve tescil davasında dava masraf ve harçlarının hesaplanması, ispat yükümlülüğü önem arz ederken, kayıtların sunulması, keşif ve bilirkişi istenmesi, taşınmazlar ile ilgili tanıkların beyanı davanın olumlu sonuçlanması açısından da önemlidir.

Yargıtay Kararları – Tapu Avukatları Ankara

YARGITAY KARARI:TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MÜLKİYETİN NAKLİNİN SATIŞ YOLUYLA OLDUĞU – DAVALI İLE PAY DEVREDEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI.

ÖNALIM BEDELİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE DEPO EDİLMESİ İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı savunmasında önalım hakkına konu payın önceki paydaş Z. aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle bedelsiz olarak adına tescil edildiğini savunduğundan … sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama olanağı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, mülkiyetin nakli satış yoluyla olduğundan davalı ile pay devreden arasındaki ilişki önalım hakkını kullanılmasına engel oluşturmaz. Bu nedenle, dava konusu payın tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından oluşan önalım bedelinin hükümden önce depo edilmesi için davacıya uygun bir süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

9 SORULAR

 1. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tapu Avukatları Ankara hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. ÖMÜR UYGUN dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. ETHEM KAMIŞ dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. SARP PEYK dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 6. MUNKH-ALDAR ÇAKIR dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 7. YASEMİN ÖZDİL dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. SUDE KARAPINAR dedi ki:

  Tapu Avukatları Ankara Davayı açma şartları nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri