Tanıma Ve Tenfiz İçin Vekaletname

Yurtdışında yaşayan vatandaşarın, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu mahkeme kararlarının Türkiyede de geçerli olması için, Türk mahkemelerinde açılacak Tanıma ve tenfiz davası ile bu mahkeme ilamı kararının,  tanınmasını talep edebilirler.

Tanıma ve tenfiz davasını vatandaşlarımız kendileri açacakları gibi, Türkiye de bir avukata vekaletname vererek de kendi adına davayı takip etmesini isteyebilirler. Tanıma ve tenfiz için açılan davada avukat hukuksal desteği almasını tavsiye ediyoruz.

AVUKATA VEKALET NASIL VERİLİR

Tanıma ve tenfiz davası için avukata vekalet verilecekse, bulunduğu ülkede Türk konsolosluğuna giderek avukat bilgilerini yazdırarak vekalet verebilirler. Yine Türk konsolosluğu aracılığıyla da değilde bulduğu ülke noter kanalıyla verecekse, çıkarılan vekaletnamenin apostil ve tercümesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’de bulunduğu bir zamanda Türkiye’deki  herhangi bir noterden vekaletname çıkarabilirler.

Tanıma Ve Tenfiz İçin Vekaletname Bilgilerimiz

Avukat İlkay UYAR KABA

Ankara Barosu Baro Sicili:18613

Adres:   Strazburg Caddesi Kat:3 No:10/9  Sıhhıye/ANKARA

Maltepe Vergi Dairesi

E-MAİL  : avilkayuyarkaba@gmail.com.tr  

VEKALET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Notere veya Konsolosluklarda vekaletname çıkartılırken aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını özellikle belirtiniz.

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.

Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek. Boşanma Vekaleti için Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin. Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME BOŞANMA ( KARARDA BOŞANMALARINA İFADESİ GEÇMELİ ) KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETLERİN ORİJİNALLERİ İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek  noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve  vekaleti de apostili de Türkçe’ ye tercüme ettirmek gerekecektir.