Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası: Kiracının tahliyesi çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Kiralananın tahliyesi belirli bir süreye bağlı olarak belirlenebildiği gibi, belirli sebeplerle de söz konusu olabilmektedir. Bu durum Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Taahhüt nedeniyle tahliye davası açılması durumu, kiracının kiralananı teslim almasından sonra söz konusu olacaktır. Eğer ki kiracı belli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğini yazılı olarak kabul etmişse, söz konusu tarih geldiğinde bu yükümlülüğüne uygun davranmalıdır. Aksi takdirde kiralayan, taahhüt nedeniyle tahliye davası açabilecektir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen taahhüt nedeniyle tahliye davası, kiralayana tahliye ettirme hakkı doğurmaktadır. Bu sayede sözleşmenin tarafları tarafından belirlenen sürede kiralanan yer tahliye edilecektir. Kiralananın tahliye edilmesi durumu çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu sebepleri

 1. Kiracıdan kaynaklanan nedenler
 2. Kiraya verenden kaynaklanan nedenler

Olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kiralananın tahliyesi için bildirim yolu ve dava yolu öngörülmüştür. Söz konusu durumda dava yolları gündeme gelmektedir. Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davası açılması, gerekli koşullar sağlanıyorsa 1 ay içinde gerçekleşmelidir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davasında Koşullar:

Taahhüt nedeniyle tahliye davasında sebeplerin gelişimi, kiracı veya kiraya veren açısından gerçekleşebilir. Kiracıdan kaynaklanan sebepler Borçlar Kanununda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu sebeplerden en önemlisi, kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmasıdır. Aynı zamanda kira bedelinin zamanında ödenmemesi ve 2 haklı ihtara sebebiyet vermesi de belirtilmiştir.

Kiraya verenden kaynaklanan sebepler ise; gereksinim, kiralananın inşası ve imarı, yeni malikin gereksinimi şeklinde sıralanabilir.

Tahliye Taahhüdünde Bulunması Gereken Şartlar:

Tahliye taahhüdünde bazı şartların mutlaka bulunması gerekir. Aksi takdirde geçerli bir taahhütten söz etmek mümkün olmaz. Taahhüt nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanmadan evvel, söz konusu taahhüdün geçerliliği incelenmelidir. Bu taahhütte bulunması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Taahhüdün yazılı şekilde yapılmış olması
 2. Tahliye taahhüdün kiracı ya da yetkili temsilci tarafından verilmiş olması
 3. Tahliye tarihinin açık ve net bir şekilde belirtilmiş olması
 4. Tahliye taahhüdünün verilmesinin, kiralananın teslimi sonrasında gerçekleşmiş olması

Tüm bu şartların var olduğu bir taahhüt, geçerli bir taahhüt niteliği taşıyacaktır. Aksi takdirde bu sebebe dayanarak tahliye davası açılması mümkün değildir.

Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Dava Açılmasında Süre:

Tahliye taahhüdü sebebiyle dava açılırken dikkat edilmesi gereken bir süre vardır. Bu süre Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğinin geçerli olabilmesi için sürelere uyulması gerekmektedir. Kiraya veren, kiracının tahliyesini gerekli koşulların varlığı halinde 1 ay içinde gerçekleştirmelidir. Burada kullanılacak kararlar dava açılması veya icra yoluna başvurulması olacaktır. 1 aylık süre, sözleşmede açık ve net bir şekilde belirtilen tahliye tarihinden itibaren başlayacaktır. 1 aylık süre hak düşürücü süre olup, hak kullanılmazsa talep geçersiz olacaktır.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası, Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Dava Dilekçesi – Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt nedeniyle tahliye davası Dava dilekçesinde  hususlar bulunur Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası,

TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NASIL NEREDE AÇILIR?

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları, görürler (6100 S. K. m. 4).

Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARI

TAHLİYE İSTEMİ – GEÇERLİ BİR TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BULUNMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilirse de somut olayda davacının dayandığı … tarihli belge incelendiğinde davalı tarafından “Kiralananı sorunlarım ve gelir düzeyim eksik olduğundan L.H.’ye kendi rızamla teslim ediyorum, yapılan kontratlar karşılıklı olarak feshedilmiştir.”ibareli olarak düzenlendiği böylelikle ilgili belgenin yasanın aradığı anlamda bir tahliye taahhüdü niteliği taşımadığı gibi, bunun dışında da geçerli bir tahliye taahhüdü bulunmadığından mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

7 SORULAR

 1. HİLAL TÖREYİN dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. ARYA GÜNEY dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. ÖMER ERDAĞ dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 6. CEM UĞUR dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. ÖZLEM ORHUN dedi ki:

  Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri