Taahhüdü İhlal Ceza Davası

taahhüdü ihlal ceza davası

Taahhüdü İhlal Ceza Davası: Taahhüdü ihlal cezası suçu, ortaya çıkan herhangi bir borç ilişkisinden dolayı, borcunu ödeme sözünden dönme olarak tanımlanabilir. Borçlunun, borç ilişkisini doğuran senet veya borç sözleşmelerine uymayarak borcunu ödememesi durumunda, taahhüdü ihlal davası açılabilir. Taahhüdü ihlal suçu, Türk hukuk sistemi içinde İcra ve İflas kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Borç ödeme sözünden kaynaklanan suçlar arasında değerlendirilmektedir.

Borçlu kişi için başlatılan icra takibinin ardından borcun ödemeyi taahhüt eden borçlu şayet kanunen geçerli haklı bir nedeni olmadığı halde borcu ödemezse suç ortaya çıkar. Bu suçlara karşı açılan davalar ise taahhüdü ihlal cezası davası olarak tanımlanmaktadır.

Taahhüdü İhlal Cezası Davası Nedir?

Taahhüt kelime anlamı itibariyle bir şeyi yapmayı üstüne alma, üstlenme vb. anlamlara gelmektedir. Hukuki açından da aynı doğrultuda bir anlamı ifade eder. Taahhüdü ihlal etmek yani yapımı üstlenilen bir eylemi yerine getirmemek olarak tanımlanmaktadır. Borçlu tarafından ifa edilmemiş herhangi bir borcun olması durumunda taahhüdün ihlali ortaya çıkar.

Borçluya karşı başlatılan icra takibi ile birlikte icra takibinin kesinleşmesinin ardından veya ihtiyati haciz kararıyla evine gidilen borçlunun, borcunu ödemek için taahhüt vermesi ve ihlal edilmesi sonucu dava açılabilir. Taahhüdü ihlal suçunun ortaya çıkması için kanunlarda sayılan şartların oluşması gerekmektedir.

Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturan Şartlar Nelerdir?

Taahhüdü ihlal suçunun oluşması için gerekli şartların ortaya çıkması gerekir. Bu şartların ortaya çıkmasına müteakip yargı yoluna başvurmak mümkündür. Adından da anlaşılacağı üzere taahhüdü ihlal suçunun oluşması için gerekli ilk şart, ortada bir taahhüdün bulunmasıdır. Söz konusu taahhüdün geçerli olabilmesi için gerekli şartlar arasında;

 • Borçlunun söz konusu borcu ödemesine yetecek kadar malının haczedilmiş olması,
 • 3 aydan fazla olmamak üzere taksitlendirme yapılması,
 • Borcun çeyreğinden az olmadan taksitlendirme yapılması,
 • İlk taksitin peşinen alınmış olması,
 • Haczedilen malların satış talebinden önce taahhüdün yapılmış olması

Yer almaktadır. Bu şartlara göre yapılmayan taahhüdün geçerliliği olmamaktadır. Taahhüdü ihlali suçunu oluşturan temel şart söz konusu bu unsurların yapılmış olmasına rağmen vaktinde borcun yine ödenmemiş olmasıdır.

Taahhüdü İhlal Davası Süreleri Ne Kadardır?

Taahhüdü ihlal davasının açılması için borçlu tarafından verilmiş bir taahhüdün ve borç ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Taahhüdü ihlal davası görevli mahkemeden dava dilekçesi ile veya sözlü olarak mahkeme kaleminden açılabilmektedir. Taahhüdü ihlal suçunun ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 yıl içinde veya suçun öğrenildiği tarihi takip eden 3 ay içinde dava açılmalıdır.

Taahhüdü ihlal davasının açılmasının ardından mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılmaktadır. Kanıtların incelenmesinin ardından eğer borçlu kişinin borcunu ödediğini kanıtlarsa taahhüdü ihlal davası düşer. Taahhüdü ihlalin cezası kapsamında 3 ay tazyik hapsi uygulanması ön görülmektedir. Bunun için borçlunun icra takibinden hemen sonra borcu ödeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmuş olması gerekmektedir.

Taahhüdü İhlal Ceza Davası

Taahhüdü ihlal ceza davası , 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 111. maddesi mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını  taahhüdü ihlal ederse,  makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.  Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

Taahhüdü ihlal ceza davası, Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.

Taahhüdü ihlal ceza davası , İcra mahkemesinin bu bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.

29 SORULAR

 1. ÇAYAN SÜNER dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. SEVTAP GÜNDOĞMUŞ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 3. NOYAN YÜCEDAĞ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. AKAY PİYADE dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. ŞEYDA AVCI dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. MERİH AKTOZ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 10. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 11. BERKECAN KURUDAYIOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 12. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 13. YAPRAK UZUNLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 14. HALİL ÖZDEN dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 15. GÜLCE SERT dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 16. UĞUR GÜLEN dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 17. SERHAT KELERCİOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 18. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 19. FUAT OBAY dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 20. TAHSİN DERE dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 21. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 22. CEYLAN ARPALI dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 23. ÖNER İBRAHİMGİL dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 24. NURCAN SÖĞÜT dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 25. BİRTAN ŞEBİT dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 26. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 27. HALİME AKINOĞLU dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 28. SEVGİ OĞUZHAN dedi ki:

  Taahhüdü İhlal Ceza Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 29. SEZER SARIHAN dedi ki:

  Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. (Hanry Clay)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri