Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır?

Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır? Soy bağının kurulması davası açılmasının birçok sebebi vardır. Evlilik dışı doğmuş çocuklar, tanınmamış çocuklar, velayet altına alınmamış çocuklar için soy bağının kurulması kurumu getirilmiştir. Baba ile çocuk arasında kurulacak olan soy bağı sayesinde, çocuk birçok hakka kavuşacaktır. Soy bağının kurulması için birden fazla yöntem vardır. Bazı yöntemler eşlerin anlaşması ile birlikte doğarken, bazı yöntemler ise eşlerden birinin ya da çocuğun istemiyle kurulmaktadır.

Neden Soy Bağı Kurulmalıdır?

Soy bağının kurulmasının çocuk için birçok yararı bulunmaktadır. Soy bağının kurulması ile birlikte çocuğun birçok hakka sahip olduğu açıktır. Anne ile kurulan soy bağı doğumla birlikte gerçekleşir. Ancak baba için bu durum geçerli değildir. Baba ile soy bağının kurulması için çeşitli yollar öngörülmüştür. Baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Çocuğun nafaka hakkını korur
 2. Çocuğun tazminat istem hakkını korur
 3. Çocuğu hukuken daha belirlenebilir konumda kılar

Soy Bağının Kurulması Nasıl Olur?

Baba ile soy bağının kurulmasında birçok dava çeşidi söz konusu olmaktadır. Baba ve çocuk arasında soy bağının kurulması iradi bir şekilde talep edilebileceği gibi, hakim tarafından da hükme bağlanabilir. Baba ve çocuk arasında soy bağının kurulması halleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Evlat edinme
 2. Babanın anne ile evlenmesi
 3. Hakimin bu yönde bir hüküm vermesi
 4. Babanın çocuğu tanıması

Tüm bu dava ve yollarla birlikte çocuk ve baba arasında soy bağı kurmak mümkün hale gelecektir.

Soy Bağının Kurulması Davası Nasıl Açılır?

Soy bağının kurulması davasının açılması için, Aile Mahkemesine başvurmak gerekmektedir. Dava açılırken hem annenin hem de çocuğun açması mümkündür. Dava açılacak babanın hayatta olmaması durumunda, davanın babanın mirasçılarına karşı açılması da mümkündür. Hakim bu davada önüne getirilen tüm delilleri değerlendirecektir. Delilleri değerlendiren hakimin dayanağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu olacaktır.

Soy Bağının Kurulmasının Şartları:

Soy bağının kurulabilmesi için bazı şartların varlığı gereklidir. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde, bu kanun yoluna başvurmak mümkün olmayacaktır. Soy bağının kurulması davası şartları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Evlilik devam ederken ya da evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun doğması halinde çocuk kocaya soy bağıyla bağlanır.
 2. Çocuk evlilik sona erdikten sonra doğmuş ancak anne başka bir erkek evlenmişse, çocuğun babası koca sayılacaktır.
 3. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde, gaiplik anından itibaren 300 gün geriye gidilerek babalık karinesi tesis edilecektir.

İşte bu hallerde soy bağının doğduğu kabul edilir. Ancak babalık karinesinin aksine bir iddia varsa, bu iddianın ispatlanması halinde babalık karinesi çürütülecektir. Bu davaya soy bağının reddi davası adı verilmektedir ve yine Aile Mahkemelerinde görülür.

Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır?

SOYBAĞI NE DEMEKTİR?

Soybağı kısaca çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağıdır. Türk Medeni Kanunu’ nun 282. Maddesinde; Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.  Çocuk ile baba arasında soybağı ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.” şeklinde ifade edilmiştir. Soybağı: çocuğun soyadının, Vatandaşlığının ve Aile Kütüklerinde yazılacağı hanenin belirlenmesinde esas alınır.

SOYBAĞI NASIL KURULUR?

Soybağı nasıl kurulur cevabı kısaca analatacak olursak Soybağı çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur.  Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanımına veya hâkim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.

SOYBAĞININ KURULMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Soybağının sıhhatinde karine olarak,  Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde 300 günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

Soybağının Karinelerin Çakışmasında ise  Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Soybağının Kurulması Davası Nasıl Açılır?

Soybağının Kurulması Davası açılırken, Türk Medenî Kanunu’nun 321’inci maddesinde geçen “ailenin” sözcüğü ise “babanın” şeklinde değiştirildi ve maddeye “Çocuk, evlilik dışında doğmuş olmakla birlikte babasıyla arasındaki soybağı, tanıma veya babalık hükmüyle kurulmuş ise babanın soyadını taşır. Çocuğun menfaatine ise mahkemece ananın soyadını taşımasına karar verilebilir.”  Yani soybağı ile ilgili husumetin olması durumunda soybağının kurulması kurulması mahkeme kararı ve soybağının kurulması davası ile mümkündür.

SOYBAĞI DAVASI NASIL AÇILIR VE GÖRÜLÜR?

Soybağı davaları açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmasından dolayı kişi sınırlı ehliyetsiz olsa da yasal temsilcinin iznine gerek olmaksızın davayı açabilir. Kocanın tam ehliyetsiz olması halinde ise yasal temsilcilerin koca adına soybağının reddi davası açma hakkı yoktur. Ergin olmayan çocuğa atanan kayyımın soybağının reddi davası açmamış olması çocuğun ergin olmasından sonra soybağının reddi davası açma hakkına engel değildir.

SOYBAĞI DAVASI NEREDE AÇILIR?

Soybağının Kurulması davası,  taraflardan birinin doğum veya dava sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Medeni Kanununa göre;Soybağına ilişkin davalarda, hakim maddi olguları re’sen araştırır, kanıtları serbestçe takdir eder.Soybağı davasında taraflar ve 3. Kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdür. Soybağının kurulması davasında hakimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hakim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.

3 SORULAR

 1. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. CİHAT BÜYÜKBAYRAM dedi ki:

  Soybağının Kurulması Davası Nasıl Nerede Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri