Soybağının Düzeltilmesi Davası

Soybağının Düzeltilmesi Davası Nedir? Nesebin düzeltilmesi davası Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş bir kurumdur. Hem milli kanunlar hem de uluslararası sözleşmelerle birlikte çocuğun soy bağının kurulması amaçlanmıştır. Bunun için çeşitli babalık karineleri söz konusudur. Babalık karinesi, aksi ispat edilinceye kadar çocuğun babasının karinede işaret eden haller çerçevesinde koca olduğu durumlardır. Karinelerin aksinin ispatı mümkündür. Ancak aksi ispat edilinceye kadar geçerli sayılacaktır. Soy bağının kurulmasında da bu karineler dikkate alınacaktır. Aynı zamanda bu karinelere dayanılarak kurulan bir soy bağının da reddi için dava açmak mümkündür. Tüm bu durumlar soy bağının düzeltilmesi davasına konu oluşturur.

Soy Bağının Düzeltilmesi Halleri:

Türk Medeni Kanununa göre, evlilik sırasında veya evlilikten sonraki ilk 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası koca sayılır. Bu hüküm, soy bağının kurulmasında en genel hale işaret eder. Ancak bu durumun da aksini ispatlamak mümkündür. İddianın ispatlanması için, iddia eden tarafın soy bağının reddi davası açması gerekmektedir. Bu dava süresince, çocuk ile baba arasında biyolojik bağ olmadığı ispat edilmelidir. Aynı zamanda kocanın gaip olması durumunda da, gaiplik anından itibaren 300 gün geriye giderek doğmuş her çocuk soy bağıyla babaya bağlanacaktır.

Soy Bağının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Soy bağının düzeltilmesi davasını açabilecek kişiler kanunda belirtilmiştir. Kanundaki düzenlemelere göre, soy bağının düzeltilmesi davasını açabilecek kişiler, ana, baba ve çocuktur. Ancak çocuğun veya ana babanın ölmesi durumunda, davanın takibinde mirasçıların da yer alabileceği açıkça belirtilmiştir. Davayı açan taraf, karşı tarafa karşı iddialarda bulunacaktır.

Soy Bağının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı:

Soy bağının düzeltilmesi davasında sürelere dikkat edilmesi gerekir. Ancak söz konusu durum günlük hayatın akışı içinde, ne zaman karşılaşılacağı belli olmayan bir durumdur. Aynı zamanda soy bağının düzletilmesi davası, kamu düzenine ilişkin bir davadır. Kamu düzenine ilişkin davalarda zamanaşımı süreleri yoktur. Ancak hakkaniyetli bir şekilde dava sürecinin işlemesi için, çok uzun süreler geçmesi ve olayın önemini kaybetmesinin ardından dava açılması hallerine girilmemelidir. Kamu düzenine ilişkin davalarda tek önemli husus zamanaşımı değildir. Bu davalarda her türlü kanıta da başvurulması mümkündür. Bu sayede taraflar iddialarını bütün delil yöntemleriyle ispat edebilme kabiliyetine sahip olacaktır.

Soy Bağının Düzeltilmesi Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme:

Soy bağının düzeltilmesi davasında görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek de önemlidir. Görevli ve yetkili mahkeme belirlenirken, özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa dayanılacaktır. Burada görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu açıktır. Ancak yetkili mahkeme belirlenmesinde birden fazla seçenek bulunmaktadır. Nesebin düzeltilmesi davasında yetkili mahkeme taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir. Davayı açan kişi yetkili mahkemeye başvuru yaparken bu 2 mahkemeden birine başvuru yaptığı halde, yetkisizlik itirazı ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Soybağının Düzeltilmesi Davası

Soybağının Düzeltilmesi evlilik dışında doğan çocuğun, evlilik içinde doğmuş hale konulmasıdır. Evlilik soybağı 4 şekilde olur, evlilik içinde doğumla, evlilik dışında doğan çocuğun ana-babasının sonradan evlenmeleriyle, hâkim kararıyla, evlat edinme yoluyla. olur.

SOYBAĞI NASIL DÜZELTİLİR?

Soy bağı nasıl düzeltilir  şekilde düzeltilir: Ana, babanın birbirleriyle evlenmeleriyle: Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, ana- babanın birbiriyle evlenmesiyle, kendiliğinden sahih olur. Tanıma yoluyla: Evlilik dışında doğan çocuk; babası tarafından veya babasının ölümü veya babasının ölümü veya babasının ölümü veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde, babasının babası tarafından tanınabilir. Tanıma, babanın, Nüfus Memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.Başka bir erkek ile soy bağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Hâkimin hükmü ile: Birbiriyle evlenmek için söz verip de, birinin ölümü veya evlenme yeteneğini yitirmesi yüzünden evlenemeyen ana-babadan doğan çocukların soy bağı, diğerinin talebi veya çocuğun başvurması üzerine hâkim tarafından tahsis olunur.

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Soy bağının Düzeltilmesi Davasını, Ana veya baba, Ana veya babanın mirasçıları, Çocuk, Çocuk ölmüşse; çocuğun çocukları açabilirler

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI NEREDE AÇILIR?

Soy bağının Düzeltilmesi Davasınnda, Soybağına ilişkin davalar; taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır. Tercih hakkı davayı açana aittir

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR VE GÖRÜLÜR?

Soy bağının Düzeltilmesi Davasında, Nüfus kayıtları getirilir. Dava her türlü delille, ispat edilebilir. Çocuğun, tarafların nişanlılık zamanındaki birleşmelerinden olup olmadığı araştırılır. Hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Yargıtay Kararı – Soybağının Düzeltilmesi Davası

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas Kararı

NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI – SOYBAĞININ REDDİ İLE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DAVANIN BİRLİKTE AÇILMASI – GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE İŞİN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava, soybağının reddi ile nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkin olup her iki davanın birlikte açılması halinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi değil, aile mahkemesidir. Davanın aile mahkemesince görülüp karara bağlanması gerekirken, bu husus düşünülmeden asliye hukuk mahkemesince işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

6 SORULAR

 1. FATİH ANKITÇI dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. NURİYE İYİKÜLAH dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. MEVLÜT BAYKAL dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. OKYAR ÖZMEN dedi ki:

  Soybağının Düzeltilmesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri