Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Nedir Nasıl Açılır? Sigorta primine esas gerçek kazancın tespiti davası, Sigorta Hukuku kapsamında çalışana ait sigorta priminin eksik gösterilmesi durumunda açılan dava türüdür. Gerçek ücret, sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre çalışana ödenmesi gereken ücrettir.

İş sözleşmesinin tarafları, görünüşte belirli bir ücret üzerinde anlaşmış olsalar da bu ücretin tarafların kendi aralarında kararlaştırdıkları gerçek ücret olmayabilir. Dolayısıyla uygulamada bazen taraflar arasında kararlaştırılan ügerçek ücret bordroya yansıtılmamakta ve daha düşük gösterilmektedir. Bu durumda Yargıç tarafından gerçek ücretin saptanması yoluna gidildiğinde; sigorta primine esas ücretin tespiti davası gündeme gelmektedir.

Genellikle SSK primlerini daha az ödemek amacıyla işverenler tarafından yapılan bu uygulamada, çalışana verilen gerçek ücret SSK priminde esas kazanç olarak ödenmemektedir. Bu noktada asgari ücret üzerinden primi yatırılan işçilerin esasında bu ücretin üzerinde maaş aldıkları durumlarda sigorta primine esas ücretin tespit edilmesi gerekmektedir.

Prime Esas Kazancın Tespiti Davası Usul ve Esasları

Prime esas kazancın tespiti davalarında yetkili mahkeme tarafından şu prosedürler uygulanarak davacının sigorta primine esas ücret tespit edilebilmektedir:

 • Davalı iş yerinin defter ve kayıtlarının toplanması, incelenmesi
 • Yapılacak bilir kişi incelemesi ile işyerinin kapsam ve kapasitesini belirlemek
 • Davalı işverenin bordrolarında kayıtlı diğer işçilerin beyanına başvurmak
 • Davacının davalı işyerinde tam olarak ne iş yaptığını ve görevini öğrenmek
 • İşverene bağlı olarak çalışan işçilerin niteliklerini karşılaştırarak, çalışanlara kıdem ve pozisyonlarına göre gerçek ücreti üzerinden sigortaya bildirip bildirmediğinin incelemesini yapmak
 • Davacının asgari ücret ile çalışması olağan olmayan nitelikli bir işçi olup olmadığını tespit etmek
 • Bu durumun tespiti halinde işverenin aynı pozisyondaki diğer işçilere ödediği ücretlerin gerçeğe uygun olup olmadığını tespit etmek,
 • Bu ücretlerin gerçeğe uygun olması halinde bu ücretleri esas almak aksi takdirde benzer işi yapan diğer işyerlerine başvurarak emsal ücret araştırması yapmak

Prime Esas Kazancın Tespiti İçin SGK’ya Şikayet

Çalışanlar, işveren tarafından aldıkları ücretten daha az miktarda primlerinin ödendiğini öğrenmelerinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek bu durumu düzeltmek istediklerinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulanabilirler. Bunun yanında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) merkezlerinden de prime esas kazancın bildirilmemesine ilişkin meydana gelen problemlerin gündeme taşınması gerekmektedir.

Bunların dışında hukuki yollara başvurarak haklarını talep etmek isteyen çalışanlar için İş Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. Ancak iş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeyse iş mahkemesi davalarına bakan yetkili mahkemeye başvurulması yeterli olmaktadır. Öte yandan bu tür dava yolunu seçen çalışanlar, işverenleri aleyhinde dava başvurusu yaparken aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı da dava açmış sayılmaktadırlar. Bu sayede yetkili mahkemede prime esas kazancın tespiti görülebilmektedir.

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası

Hukuk sistemi dahilinde işverenler açısından olduğu kadar işçiler yönünden de hakların korunabilmesini sağlayacak hukuk uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar arasında sigorta primine esas ücretin tespiti davası bulunuyor ki modern çalışma koşullarında pek çok çalışanın karşı karşıya kaldıkları son derece önemli durumlardan birisidir.

Sigorta primine esas ücretin tespiti davalarındaki en önemli hedef işyerinde çalışan çalışanların işveren tarafından ödenmekte olan maaş üzerinden olması gerekirken asgari ücret gösterme sureti ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerini gerçekleştirmesinin, çalışanların gelecek dönemlerdeki haklarından mahrum kalmak durumunda olmasına yol açmasıdır. Çünkü günümüzde işveren tarafından asgari ücret üzerinden yapılacak prim ödemeleri ile asgari ücretin üzerinde alınan maaş üzerinden yapılacak sigorta prim ödemeleri arasında önemli farklar oluşmaktadır. Bu sebep ile çalışanlar tarafından bu nedene bağlı olarak gelecekteki hak mahrumiyetlerinin önüne geçebilmek adına, sigorta primine esas ücretin tespiti davası açabilmektedir.

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası İçin Gerekli Şartlar

Sigorta primine esas ücretin tespiti davası çerçevesinde işçi tarafından ispat şahit, işverenin maaş hakkında vermiş olduğu belge, meslek odalarından gönderilen tahmini maaş yazısı ya da çalışanın işçi mahkemesine başvurarak, yaptırmış olduğu maaş tespiti ile delil sunumunu gerçekleştirerek, söz konusu haklarının savunmasını gerçekleştirebilmektedir.

Hizmet ya da ücret belirlenmesine ilişkin olarak açılan davalar, çalışanların çalışmasının gerçekliliği, işin ve işyerinin kapsam ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, ücretinin ve davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, işveren tarafından ödenmekte olan primlerin oranlarının tespit edilebilmesi hedefi ile prime esas kazancın belirlenmesinde, gerçek ücretin göz önüne alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Günümüz hukuk sistemi koşulları çerçevesinde ücret tespit davası kapsamının yapısı gereğince çalışma noktasında her tür delil ile ispatın mümkün olabilmesine karşın sigorta primine esas ücretin tespiti davası açısından bu denli bir özgürlük kişilere sunulmamaktadır.

Türkiye’de işveren tarafından sigorta primine esas gerçek ücret üzerinden ödemelerin SGK’ya yapılmaması Yargıtay tarafından alınan kararlar çerçevesinde, işçi yönünden iş sözleşmesinin haklı şekilde fesih edilebilmesini imkanını vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77.maddesi çerçevesinde sigortalı çalışanların prime esas kazançlarının nasıl belirlenmesi gerektiği yönünde detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra 506 Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79/10.maddesi çerçevesinde açılacak sigorta primine esas ücretin tespiti davalarında kesinleşmiş olan mahkeme ilamı, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmemiş olan belgelerin yerini dolduracak türde olmasından dolayı hüküm kapsamında aynı zamanda da 506 sayılı SSK 77. Ve. 80.maddeleri çerçevesinde hesaplamaları uygulanacak olan günlük ücret tespitinin yapılması da gerekiyor.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dahilinde güvence altına alınmış olan çalışan haklarının en iyi şekilde korunabilmesi ve bu süreç içerisinde mahkemeye yapılacak olan sigorta primine esas kazancın tespit edilmesi davalarında çalışanların haklarının en iyi şekilde korunması ve beraberinde hak kaybı yaşamadan söz konusu olan kanundan doğan tüm haklarını alabilmesini sağlayacak bir dava sonucunun elde edilebilmesi için profesyonel avukatlık hizmetlerinden yararlanılması önerilmekte olan dava türlerinden birisidir.

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Neden Nasıl Açılır

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davasındaki amaç işyerinde çalışan işçinin işveren tarafından ödenen maaş üzerinde değilde , asgari ücret göstererek SGK kurumuna yatırması, işçinin ilerdeki haklarından mahrum olmaktadır. Şöyleki asgari ücret üzerinden yatırılan sigorta primi ile asgari ücret üzerinden maaş alan içnin ödenecek sigorta primi arasında fark olacaktır. Dolayısıyla primlerin gerçek ücretten yüksek yatması işçinin ilerde emekli olması durumunda alacağı emekli maaşı yüksek olacaktır. Dolayısıyla işçi bu sebebe dayanarak ilerdeki haklarından mahrum olmamak Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davasını açabilir.

Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası ispat şahit, işverenin maaş ile ilgili vermiş olduğu belge, meslek odalarından gelen tahmini maaş yazısı veya işçi iş mahkemesine dava açmış ise orda tespit edilen maaşı delil olarak sunabilir.

Hizmet veya ücret tespitine yönelik davalar, işçinin çalışmasının gerçekliği, işin ve işyerinin kapsam ve niteliği dikkate alınarak, ücretinin ve davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına,  işveren tarafından ödenen ve ödenmesi gereken primlerin miktarının belirlenebilmesi amacıyla, prime esas kazancın tespitinde, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Ücret Tespit Davasının niteliği gereği, çalışma olgusunun her türlü delille ispatlanabilmesine karşılık ücretin ispatında bu denli bir serbestlik söz konusu değildir.

İşverenin Sigorta Primine Esas Gerçek Ücretinde yatırmaması yargıtay kararlarınca, işçinin iş sözleşmesini haklı olarak fesih sebebi verir.

14 SORULAR

 1. CEMRE AÇIK dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. RESUL PEHLİVANLI dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. YONCA ÖZATA dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 4. FİGEN ÖTEBAŞ dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. TURGAY GÜROCAK dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. TUĞRUL AKDOĞAN dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. ŞEVVAL MERSİN dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 8. OKTAY PÜR dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 9. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 10. SITKI GÜRELİ dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. YAŞAR ÜÇER dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. RÜYA DİKER dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 13. FATMA KIZILKAYA dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 14. ARİF ŞALGALI dedi ki:

  Sigorta Primine Esas Ücretin Tespiti Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri