Rücuan Tazminat Davası

Rücuan Tazminat Davası Nedir? Rücuan sonucunda tazminat davasının açılması Asliye Mahkemeleri’ne başvurularak yapılır. Tazminat davası açacak kişilerin mesleklerinde bir kaza geçirmesi ya da mesleklerinden kaynaklanan bir hastalığa sahip olması gerekir. Aynı zamanda bu durumların başkaları tarafından sebebiyet olunması şartı vardır.  Açılan dava sonucunda trafik sigortası ile birlikte vatandaşlar zarara uğradıkları miktarı talep etme hakkına sahiptir.

Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mu?

Vatandaşların zorunlu bir şekilde sigorta yaptırmaları gerekir. Trafik sigortası kişilerin olası herhangi bir kazada maddi ve manevi olarak güvence altına alınmalarına katkı sağlar. Bu sebepten dolayı sigortasını yaptırmayan ya da yenilemeyen kişilere ceza uygulanır. Bu ceza aracın bazı sorumlu kişiler tarafından sahiplerinden alınmasıdır. Aracın trafikte yer alması yasaklanır. Trafik sigortasını yaptıran kişilerin araçlarını almaları için bir takım işlemler yaptırması gerekir. Bu işlemlerin ardından aldıkları para cezalarını ve araçlarının bulunduğu otoparkın çıkarmış olduğu meblağı ödemeleri de gerekir.

Zorunlu Trafik Sigortası Hizmetinde Bulunan Unsurlar

Sigortanın yaptırılması sonucunda vatandaşlar yaşadıkları herhangi bir kaza sonucunda ya da ölüm sonucunda uğradıkları zararların bedelini sigorta tarafından alabilmektedir. Temel sigorta paketinin içinde bu ifade edilen durumlar şirketler tarafından sağlanıyor. Bunun yanı sıra daha fazla hizmetin olduğu sigorta paketleri de mevcuttur. Bu hizmetler sigorta şirketlerine göre değişim gösterebilir. Fiyat hakkında ve verilen hizmetler ilgili bilgiler hakkında daha detaylı bilgilere hizmet alınmak istenen sigorta şirketi ile iletişime geçilerek ulaşılabilinir.

Tazminat Davasının Sonuçlanma Zamanı

Açılan maddi tazminat davalarının sonuçlanmasında birçok unsur etkili olur. Bunlar olayların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, olayın nasıl gerçekleştiği, olayda herhangi bir görgü şahidi olup olmaması gibi etkenlerdir. Bu etkenlerin her biri mahkeme tarafından detaylı bir şekilde araştırılır. Daha sonra açılan dava sonuca bağlanır. Bu sebepten dolayı mahkemenin sonuçlanması için belli bir süre söylenemez.

Kazaların Yaşanmaması İçin Ne Tür Önlemler Alınabilir?

Birçok kurumda ya de şirkette yaşanabilecek kazalar bulunur. Özellikle gıda, sanayi, sağlık vb. gibi sektörlerde bu kazaların yaşanma olasılığı daha fazladır. Bunun yanı sıra iş makinelerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı işletmelerde de iş kazalarının yaşanma ihtimali yüksektir. Bu konuda işletmelerin üzerlerine düşen bir takım görevleri yerine getirmeleri gerekir. İş anında korucuyu ekipmanların bulunması işi yapan kişilerin yaşayacakları kazaları önlemek için bir tedbir olabilir. Bunun yanı sıra makinelerin yanlış bir şekilde kullanımlarının denetlenmesi de gerekir. Bu konuda yapılan kontroller sonucunda da yapılan hataların önüne geçilebilir. Ayrıca iş yerlerinde olası kaza durumunda hemen müdahale edebilecek görevli kişilerin bulunması da olay anında ölüm faktörünün azalmasına katkı sağlayabilir. Bunların yanı sıra çalışan kişilere işe başlamadan önce işleri ile ilgili eğitimler verilerek onların farkındalık kazanmaları da sağlanabilir. Böylece kaza riskleri de azalmış olur.

Rücuan Tazminat Davası

5510 sayılı Kanununun 21. maddesidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlığını taşıyan 21. maddesinin birinci fıkrasında, iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği açıklanmıştır. Anılan madde ile tazmin sorumlularının Kurum karşısındaki sorumluluğu bir tavanla sınırlandırılmış olup, bu sorumluluk “…sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı…” bulunmaktadır. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yargıtay Kararı – Rücuan Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Kararı

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – GERÇEK ZARAR TAVAN HESABI YAPILMAKSIZIN KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, gerçek zarar miktarı hesaplanarak, gerçek zarar ile kusur karşılığı ilk peşin sermaye değerli gelir miktarlarının karşılaştırması sonucu Kurumun rücu alacağı belirlenmesi ve elde edilecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, gerçek zarar tavan hesabı yapılmaksızın karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

YARGITAY: RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Kararı

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – DEĞİŞİKLİĞİN İYİLEŞME İLE Mİ YOKSA AZALMA İLE Mİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ – SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BUNA GÖRE TESPİT EDİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİNİN GÖZETİLMEMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, dava konusu yapılan 07.12.1999 tarihli iş kazası nedeniyle sigortalıya ait tüm sağlık kurulu raporları, tedavi evrakları getirtilip, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak araştırma inceleme sonucuna göre rapor alınmak suretiyle, 07.12.1999 tarihli iş kazasına bağlı olarak sigortalının sürekli iş göremezlik oranının kesin biçimde belirlenmesi; sürekli iş göremezlik oranında değişiklik olduğunun belirtilmesi durumunda, tarihi ile birlikte değişikliğin iyileşme ile mi, yoksa azalma ile mi olduğunun belirlenmesi; sürekli iş göremezlik geliri buna göre tespit edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gereğinin gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

4 SORULAR

 1. HAVVA KASAP dedi ki:

  Rücuan Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Rücuan Tazminat Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  Rücuan Tazminat Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. SÜMEYRA ZENGİL dedi ki:

  Rücuan Tazminat Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri