Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti İşçi Resmi Tatil Ücretinin Ödenmemesi ile ilgili olarak yargıtay ışığında, 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 17.6.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.).

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5786 Karar: 2012/12955 Karar Tarihi: 16.04.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞI İDDİASI – DAVALI TARAFINDAN ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞININ ÖDENDİĞİNİN İSPATLANAMADIĞI – ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ileri sürmüştür. Davalı tarafından ücret bordroları ibraz edilmiş olup bazı bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil ücreti tahakkuku ve ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklarda davacının ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını beyan etmişlerdir. Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi tarafından bordrolarla yapılan ödemeler dışlanarak davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti hesaplanmıştır. Mahkeme ispatlanamadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir. Davacının ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı tanık beyanları ve dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davalı tarafından bu çalışmalarının karşılığının ödendiği ispatlanamamıştır. Yukarıda açıklanan ilke kararı da dikkate alınarak davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti hakkında bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/36171 Karar: 2016/1013 Karar Tarihi: 18.01.2016

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ BORDRO İLE ÖDENEN FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI BELİRTİLMİŞ MAHSUP KONUSUNUN MAHKEMEYE BIRAKILDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut uyuşmazlıkta dosya içerisinde bulunan fazla çalışma hesabı yapılan dönemlere ilişkin davacı tarafından ihtirazî kayıt konulmadan imzalanan bir kısım bordrolarda fazla çalışma ücretleri tahakkukları bulunduğu ancak tahakkukların sembolik olduğu ve dolayısı ile gerçeği yansıtamadığı anlaşılmaktadır. Daha önce aynı davalıya karşı seri nitelikteki dosyalar Dairemizce incelenmiş işçilerin ücret bordrolarındaki fazla çalışma sürelerine ilişkin tahakkukların gerçeği yansıtmadığına dair Yerel Mahkeme kararı Dairemizce kabul görmüş ve Dairemizin … tarih ve …Esas … Karar sayılı ilamı ile onanmıştır. Hükme esas bilirkişi raporunda davacının bordro ile ödenen fazla mesai ücret alacakları belirtilmiş, mahsup konusu ise mahkemeye bırakılmıştır. Mahkemece bordro ilke ödenen fazla mesai ücret alacakları mahsup edilmeden hüküm kurulması hatalıdır.

5 SORULAR

 1. NECMİ TEKEDERE dedi ki:

  Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. YALMAN SERGİN dedi ki:

  Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. HAMİT BOZDEMİR dedi ki:

  Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri