Konu: ulusal bayram ve genel tatil ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti İşçi Resmi Tatil Ücretinin Ödenmemesi ile ilgili olarak yargıtay ışığında, 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 17.6.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.). Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti – Yargıtay Kararı T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5786 Karar: 2012/12955 Karar Tarihi: 16.04.2012 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞI İDDİASI – DAVALI…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri