Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası

Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası Nedir? Prime esas aylık kazancın tespiti davası, işçi ile işveren arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan hukuki ihtilaflar arasında yer almaktadır. İşverenler işçilerinin sigorta primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli ve kesiksiz bir şekilde ödemekle yükümlüdür. İşçilerin devletin sunduğu sağlık ve sosyal haklardan yararlanmasını ve emekliliğini ciddi ölçüde etkileyen bu primlerin SGK’ya eksik ya da düzensiz yatırılması durumunda işçiler haklarını talep etmek için prime esas alık kazancın tespiti davası açabilir.

Uygulamada en sık karşılaşılan işçi ile işveren uyuşmazlıklarından bir ilan işçinin sigorta primlerinin eksik ya da düzensiz ödenmesi, işverenin işçiye ödemekte olduğu ücrete göre vergi vermek durumunda olması sebebiyle pek çok işçinin bu alanda kusurlu davranmasına vesile olmaktadır. İşverenler işçilerinin gerçek ücretlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yansıtmayarak daha az vergi öderler. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde ücret alan işçi, sigorta kurumunda asgari ücretle çalışıyormuş gibi gösterilir. İşçinin ücretleri kimi zaman bankalar aracılığıyla değil, elden yapılır ve işçinin almakta olduğu para bu şekilde düşük hesaplanabilmektedir.

Maliyetleri düşürmek için işverenler işçilerin prim gün sayılarını da yanlış bildirebilirler. Tekrar hatırlatmakta yarar vardır: İşverenlerin uyguladığı bu tarz kusurlu davranışlar işçilerin emeklilik durumlarını, işsizlik maaşlarını, kıdem tazminatlarını ve bunlar gibi pek çok alanda hak kayıpları yaşamasına neden olmaktadır.

Eksik Prim Yatırılan İşçiler Ne Yapmalıdır?

İşçinin gerçek ücretinden daha düşük bir ücret yani asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan yanlış bildirimler, işçileri zarara uğratacağından bu durumun önüne geçmek ya da düzenlemek amacıyla çeşitli hukuki yollara başvurulabilmek mümkündür. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerin denetlemeleri sonucu işverenin çalışanın primlerini düzenli ödemediği tespit edilebileceği gibi aynı şekilde işçinin kendi haklarını araması ve İş Mahkemesine başvuruda bulunarak prime esas aylık kazancın tespiti davası dilekçesi ile dava açmaları yoluyla da olabilmektedir.

Prime Esas Kazancın Tespiti Davası Usulleri Nelerdir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre işçiler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne dilekçe vererek prime esas kazancın tespitine dair şikayetlerini yazılı olarak bildirebilirler. İşveren ve dişçi arasındaki iş ilişkisini düzenleyen iş sözleşmesine aykırı bir durumun mevcut olması halinde mağdur işçi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerine giderek hak kayıplarının önüne geçilmesini talep edebilir.

Bu yolların dışında işçiler, prime esas kazançlarının tespit edilebilmesi için İş Mahkemelerine de başvurabilir. Prime esas kazancın tespiti davasında yetkili mahkeme mağdur olan işçinin ikamet ettiği yerdeki iş mahkemesi olabileceği gibi çalıştığı işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi de olabilmektedir. Prime esas kazancın tespiti sonrasında işçi, aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta primlerinin ödenmesini sağlayarak daha emekliliğinde daha yüksek maaş, daha yüksek kıdem tazminatı ve daha pek çok hak ettiği kazanca kavuşabilmektedir.

Hukuk büromuzun deneyimli iş avukatları aracılığıyla prime esas kazancın tespiti davası açabilir, hak kayıpları yaşamadan kısa süre içinde davanızı sonuçlandırabilirsiniz.

Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası

YARGITAY : PRİME ESAS AYLIK KAZANCININ TESPİTİ DAVASI

 • T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Kararı
 • TESPİT DAVASI – SİGORTA PRİMLERİNİN GERÇEK MAAŞ ÜZERİNDEN YAPILMASININ TESPİTİ İSTEMİ – ÜCRETİN İSPATI – ŞİRKETİN GİDERLERİYLE ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN DEFTER VE KAYITLARIYLA BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME YAPILARAK MAAŞ ÖDEMELERİNİN TESPİTİ GEREĞİ.
 • ÖZET: Somut olayda, davacının sunmuş olduğu, 2004 yılı Ocak, Haziran, Temmuz aylarında … (… TL) Ağustos ayında … (… TL) olduğuna dair ödeme makbuzlarının bulunduğu, yine kesinleşen işçilik alacakları dosyasında işten ayrılmadan önceki son net aylığının (Ekim ayı) … TL olduğu kabul olunarak işçilik alacaklarının hesap edildiği anlaşılmakla, 2004 yılında Ocak-Temmuz dönemi aylığının … TL, Ağustos-Ekim dönemi … TL olduğu gözetilerek belirli olan miktar üzerinden eksik ödenen prim ücretinin belirlenmesi gerekir. Önceki yıllara dair aylık ücretleri yönünden ise oranlama yapılmak suretiyle asgari ücretin 3.1 katı üzerinden prime esas kazancın belirlenmesi hatalıdır. Bu dönem yönünden, davalı şirketin giderleriyle ödemelerini gösteren defter ve kayıtlarıyla banka kayıtları üzerinde inceleme yapılarak davacıya 27.1.1997 – 31.12.2003 döneminde yapılan maaş ödemeleri tespit edilmeli, yazılı delil bulunmaması halinde bu döneme dair talep reddedilmelidir.

5 SORULAR

 1. ANIL CEBECİ dedi ki:

  Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. BURCU SARIYAR dedi ki:

  Prime Esas Aylık Kazancın Tespiti Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 4. SİBEL İRDEM dedi ki:

  Prime Esas Aylik Kazancın Tespiti Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Prime Esas Aylik Kazancın Tespiti Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri