Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları Nelerdir? Özel hayatın gizliliği kişilerin sahip olduğu haklardan biridir. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu da Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, özel hayatın gizliliğini ihlal eden kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alması mümkündür. Özel hayatın gizliliği konusunda, hem normal vatandaşların hem de ünlülerin gizliliğinin ihlali mümkündür. Ancak bazı Yargıtay kararlarının da gösterdiği üzere, göz önünde olan kişilerin özel hayatının gizliliği, ünlü olmayan kişilerin hayatına nazaran ihlale daha yatkındır. Bu da bazı kararların farklı sonuçlanmasına sebebiyet vermiştir.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçunun Şartları:

Bir suçun özel hayatın gizliliğini ihlal olarak nitelendirilmesi için, belli şartları sağlıyor olması gerekir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu Türk Ceza Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ancak bu suçun ihlalinde tüm şartların oluşmasında, Yargıtay kararları da etkili olmuştur. Öncelikle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi için, kişinin özel alanına saldırıda bulunması gerekmektedir. Eğer ki halka açık yerlerde kişi zaman geçiriyorsa, bu sırada yaşanan durumlar ‘kural olarak’ özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına gelmeyecektir. Özel hayat kişinin herkesten sakladığı alandır. Özel hayatın gözlerden uçak, başkalarıyla paylaşılmayan şekilde yaşanması durumunda kişinin bilgilere ulaşmak da ihlal kapsamında değerlendirilecektir.

Özel Hayatın Gizliliği Suçunda Ünlüler:

Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunda, suçun hangi kişi özelinde işlendiği de cezanın niteliğini değiştirebilmektedir. Herhangi bir kişinin dışarda yemek yemesi, dolaşması gibi eylemler başkaları tarafından ilgiyle karşılanmaz. Ancak ünlüler için durum böyle değildir. Bu yüzden ünlülerin özel hayatının daha dar olduğunu söylemek mümkündür. Ünlüler belirli bir ölçüde özel hayatın ihlali durumun katlanmak zorundadır. Elbette, özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda ünlülerinde kanun yoluna başvuru hakkı vardır. Ancak bu hakkın sınırı ünlüler için daha farklı sınırlarla çizilmiştir.

Yargıtay Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali:

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu, sık sık Yargıtay kararlarına da konu olmaktadır. Bu suç kapsamında cezalandırma yapılırken çeşitli durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. Öncelikle bazı suç tiplerinin özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu ile karıştırıldığı görülmektedir. Bu suçlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Bilişim suçları
  2. Kişisel verileri ele geçirme, yayma ve başkasına verme suçu
  3. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
  4. Haberleşmenin gizliliğin ihlal suçu

Bu suçlar genel olarak bilişim suçları kapsamında düzenlenmiştir ve yaptırımları farklı öngörülmüştür. Özel hayatın gizliliğin ihlali suçunda ağırlaştırıcı nedenler de bulunmaktadır. Bu edenler suçun kamu görevlisi üzerinde işlenmiş olması, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmış olması gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Bu hallerde suçun cezasında yarı oranda bir artırım uygulanması gerektiği, Yargıtay kararlarında da kabul edilmiştir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu şikayete bağlı bir suçtur ve 6 aylık süreye bağlıdır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları

TCK MADDE 139 Şikayet (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçnun;

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları – Yargıtay

KONU:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları,Mahrem Görüntüler

ÖZET:Cinsel ve fiziksel mahremiyete ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değil, özel hayat kapsamında olup bu alana müdahale özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Sanıkların, mağdurla arkadaşlık kurdukları ve mağdurun, internet ortamından rızası ile gönderdiği çıplak fotoğraflarını flash diske kaydedip, babası Mehmet’e vermek suretiyle ifşa ettiklerinin iddia edildiği olayda; mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, TCK’ nın 134/1. maddesinin 2. cümlesi ve 134/2. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağı, bu suçların, aynı Kanunun 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ifadelerinde, sanıklardan şikayetçi olmadığı anlaşıldığından, sanıklar hakkında açılan davanın düşmesi yerine sanıkların mahkumiyetine hükmedilmesi,

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMEK SUÇU – SANIĞIN MÜŞTEKİNİN MUTFAK İLE YATAK ODASINI GÖRECEK ŞEKİLDE ZEYTİN AĞACINA ÇIKARAK EVİNİ GÖZETLEMESİ – ATILI SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞININ GÖZETİLMEMESİ – MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ

ÖZET: Suç tarihinde sanığın, müştekinin evinin arka cephesinde eve iki metre mesafede bulunan ve müştekinin mutfak ile yatak odasını görecek şekilde zeytin ağacına çıkarak evini gözetlemek şeklinde gelişen olayda, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2 SORULAR

  1. LEYLA SEZGİN dedi ki:

    Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

  2. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

    Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yargıtay Kararları Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri