Mirastan Çıkarma Iskat Davası

Mirastan Çıkarma Iskat Davası: Mirastan çıkarma sebepleri ve gerekli diğer şartların oluşması halinde ıskat davası açılarak, mirastan çıkarma işlemi yapılabilmektedir. Iskat en basit tabiriyle hükümsüz bırakma, düşürme olarak tanımlanmaktadır. Kelime manasına göre hukuki açından yorumlanacak olursa mirastan ıskat, kişinin mirastan el çektirilmesi yani çıkarılmasıdır.

Mirasçılıktan çıkarma davalarının açılabilmesi için muris yani miras bırakanın, mirasçıları arasındaki sosyal, ekonomik ve aile bağı dikkate alınarak kapsamlı şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle ıskat davaları zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Iskat şartlarının oluşmaması halinde, murisin istemese bile saklı pay mirasçıları (eş, altsoy) söz konusu mirastan paylarını alırlar.

Mirastan Çıkarma Iskat Davası Nedir?

Mirastan ıskat, mirasçılıktan çıkarma davalarının temel amacı, murisin saklı pay mirasçılarını ölüm halinde mirastan pay almalarının engellenmesi adına açılmaktadır. Mirastan ıskat davası sonucunda mirastan çıkarılan saklı pay mirasçıların hiçbir şekilde mirastan pay almaları mümkün değildir. Mirastan ıskat davası sadece saklı pay mirasçılar için uygulanabilmektedir.

Mirastan ıskat davasının sadece saklı pay mirasçılara yönelik açılmasının temel nedeni, kişinin diğer mirasçıları hali hazırda kendisinin belirleyebiliyor olmasıdır. Ancak, miras sözleşmeleri bu durumda istisna sayılabilir. Mirastan yoksunluk, ıskat davası için miras sözleşmesinin tek taraflı dönemeyeceği için vasiyet ile bu işlemi yapabilir.

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat Davası) Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre, mirastan çıkarma işlemi ölüme bağlı tasarruf ile yapılması gerekmektedir. Bu durumda vasiyet ve miras sözleşmesi ölüme bağlı tasarruf olarak tanımlanabilir. Mirastan çıkarma işlemi için sadece kanunda belirlenen şartların sağlanması ile olabilir. Bunun dışında mirasçılıktan ıskat mümkün değildir. Mirasçılıktan çıkarma işlemi için gerekli şartlar;

 • Mirasçının, miras bırakana karşı ağır suç işlemesi,
 • Mirasçının, miras bırakana ya da ailesine karşı aile hukukuna ait yükümlülükleri yerine getirmemişse

Mirastan çıkarma yapılabilir. Mirasçılıktan çıkarılan kişinin, mirastan pay alması ya da tenkis davası açması mümkün değildir. Mirasçılıktan çıkarma, sadece murisin çıkarmaya ilişkin tasarrufunda çıkarma nedenini belirtmesi halinde geçerli olmaktadır. Mirastan çıkarılan kişinin iptal davası açması, gerekli şartları taşıması halinde mümkündür.

Mirastan Çıkarmaya Karşı İptal Davası Açılabilir Mi?

Mirastan çıkarma işleminin yapılmasına karşı mirasçının iptal etme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu davanın açılabilmesi için gerekli şartların oluşması ve ölüme bağlı tasarrufun geçersizliğinin ispatlanması gerekir. Mirasçılıktan men edilen kişi, söz konusu işleme itiraz etmesi halinde, çıkarma nedeninin varlığının ispatı, çıkarmadan yararlanan mirasçıya ya da vasiyette belirtilen alacaklıya düşmektedir. Mirastan çıkarmanın sebebinin ispat edilmemesi ya da çıkrama nedeni açıkça belirtilmemişse kişi saklı payı dışında mirastan yararlanır.

Kanunlarımızda ayrıca sadece mirastan çıkarma tasarrufunun geçersiz kılınması için iptal davası açılmasına da imkân verilmiştir. Mirastan mahrum bırakma gerekçesinde yanılgıya düştüğü gerekçesi ile sadece çıkarma tasarrufuna yönelik iptal davası açmak mümkündür. Bu dava sonucunda sadece kısmı iptal söz konusu olmaktadır.

Mirastan Çıkarma Iskat Davası

Miras Sahibi,  mirastan çıkarma sebepleri varsa, mirasçılarından birini veya birkaçını, vasiyetname veya miras sözleşmesi hazırlayarak mirastan men edebilir. Diğer adıyla mirastan çıkarma ve ıskat edebilir. Bu yapılan işlemlere karşıda Mirasçı miras sahibine mirastan çıkarma ve ıskat davası açabilir.

MİRASTAN ÇIKARMA HAKLI SEBEPLERİ NELERDİR

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse VEYA  Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan  yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasçılıktan çıkarabilir. Sebebi varlığı ispat edilmemiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir. Ancak mirasbırakanın bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.

MİRASTA ISKAT DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR?

Mirasçı için ortadan ıskatı gerektiren bir sebep yokken mirastan ıskat edilmiş olmalıdır. Iskat sebebi mirasbırakanın vasiyetnamesinde belirtilmiş olmalıdır.  Miras açıldığı zaman, ıskat edilen mirasçının borç ödemekten aciz vesikasının hükmü kalkmış olmalıdır. Veya böyle bir vesika olduğu halde, ihtiva ettiği borcun miktarı, miras hissesinin yarısından fazla olmamalıdır.

Mirastan Çıkarma Iskat Davası Nerede Açılır

Miras bırakanın yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

MİRASTAN ÇIKARMA DAVASI KİME  KARŞI AÇILIR

Mirasçının ıskat hakkından faydalananlara karşı açılır.

MİRASTAN ÇIKARMA DAVA AÇMA HAKKI VE ZAMAN AŞIM SÜRESİ NEDİR

Mirastan ıskat dava açma hakkı davacının tasarrufu iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 1 yıl  ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı 10 yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle dava hakkı düşer.

8 SORULAR

 1. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. FIRAT KIZILCIK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Mirastan Çıkarma Iskat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. GÜROL ÖCALAN dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 8. SEVTAP BOZER dedi ki:

  Mirastan Çıkarma Iskat Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri