Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? İzale-i şüyu davası olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlık durumunda çıkan sorunların kalkması için öngörülmüş bir yoldur. Mirasla beraber elbirliği ile mülkiye kavramı ortaya çıkar. Mirasçılar, taşınır veya taşınmaz mal üzerinde ortak bir mülkiyet hakkına sahip olur. Ancak bu durum bazı sıkıntıları da beraber getirir. Bu durumu düzeltmek için ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekmektedir. Aynı zamanda paylı mülkiyette de bu sıkıntıya rastlanmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması:

Ortaklığın giderilmesi davası açılırken, paydaşlardan birinin talebi yeterlidir. Bu talepten önce ortakların söz konusu malı nasıl paylaşacakları yönünde anlaşma yapması gereklidir. Eğer ki ortaklar arasında anlaşmaya varılamazsa, izale-i şüyu davası gündeme gelecektir. Bu dava görülürken tüm paydaşlar davayı sürdürür.

Ortaklığın giderilmesi davası açılırken görevli ve yetkili mahkeme tayininde bulunmak da önemlidir. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetki belirlenirken, Hukuk Muhakemeleri Kanununa dayanılır. Burada söz konusu olan taşınmaz ise, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Türleri:

Miras ortaklığı sonucunda ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekebilir. Bu halde tercih edilebilecek yöntemler birden fazladır. Ortaklığın giderilmesi davasında talepte bulunurken, sadece bir ortağın talebi yeterli olacaktır. Söz konusu malın niteliğine göre, talebin de şekli değişecektir. Ortaklığın giderilmesi davasının türleri şu şekildedir:

 1. Satış suretiyle izale-i şüyu
 2. Aynen taksim suretiyle izale-i şüyu

Bu yöntemlerin tercih edilmesinde, malın bölünebilir nitelikte olup olmamasına bakılmaktadır. Eğer ki söz konusu taşınmaz üzerinde aynen taksim mümkünse, aynen taksi yoluyla izale-i şüyu tercih edilecektir. Ancak mal bölünebilir nitelikte değilse, malın önce satışı gerçekleşecektir ve satış sonucunda alınan para ortaklar arasında paylaştırılacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflar:

Ortaklığın giderilmesi davası açılırken, önceden mal üzerinde anlaşma yapmak önemlidir. Paylaştırılma usulü ortaklar tarafından belirlenirse, hakim bu talebe göre işlem yapacaktır. Ancak paylaşma usulü açısından ortak bir noktada buluşulamadıysa, söz konusu taşınmazın ortaklar arasında paylaştırılması hakim takdirine kalacaktır. Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesinin ve diğer tüm işlemlerin Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesinin sebebi, bu dava sonucunda kazanan veya kaybeden kavramının olmayışındandır. Mahkeme sonucundan tüm ortaklar aynı şekilde etkilenir. Sonucun ortakların çıkarına uygun olması için, önceden anlaşma yapılması her zaman için daha etkilidir. Ancak anlaşmaya varılamazsa hakimin takdirine göre paylaşım gerçekleşecektir.

Ortaklığın giderilmesi davası esas olarak mülkiyet hakkına dayanan bir davadır. Bu davanın en tipik örneği, mirasçıların ortaklığı gidermek istemesidir. Bir taşınmazın birden fazla kişi ortaklığına geçmesiyle beraberi taşınmaz üzerinde işlem yapma ya da taşınmazın verdiği haklardan yararlanma çok daha güç bir duruma düşecektir. Bu sebeple kişiler ortaklığın giderilmesi davasına başvurarak taşınmazın bölünmesini ya da bölünmesi mümkün değilse satışı yapılarak satış bedelinin paylaşılmasını talep etmektedir.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası ( Nam-ı Diğer İzale-i Şuyu Davası ) Hakkında Genel Bilgi

Ortaklığın giderilmesi davası yani izale-i şuyu davası önalım hakkı davasında olduğu gibi paylı mülkiyete dayanan taşınmazlar üzerinde oluşan bir dava türüdür. Konu itibari ile ön alım hakkı davasından farklı olmak ile beraber paylı mülkiyetin sebep olduğu davalardan biridir. Paylı mülkiyeti tanımlayacak olursak şunları izah edebiliriz:

Paylı Mülkiyet Nedir?

Maddi olarak bölünemeyen taşınmaz bir mal üzerinde birden çok kişinin belirli paylarla taşınmaz üzerinde malik olmasıdır. Eşya hukuku kapsamında incelenen paylı mülkiyet Türk Medeni Kanunu altında kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmıştır. Burada ifade edilen pay kavramı bir al olarak değil hak olarak esas alınır ve kanun koyucu Türk Medeni Kanununda hüküm altına aldığı paylı mülkiyet konusunu olacak şeyleri bazı istisnalar dışında taşınmazlar yapmıştır.

Paylı mülkiyette tek bir mülkiyet hakkı olmakla beraber bu hak birden fazla kişi arasında belli paylar ile bölünmüştür.

İzale-i şuyu davasının bir diğer sebebi de el birliği mülkiyettir.  El birliği mülkiyeti de tanımladıktan sonra izale-i şuyu davasını izah edelim.

El Birliği Mülkiyet Nedir?

Mal sahipliği veyahut miras yolu ile elde edilen mülklerin paylara bölünememesi nedeni ile oluşan mülkiyet türüdür. Paydaşlık söz konusu değildir. Burada ortaklık vardır.

İzale-i Şuyu Davası Nedir – Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası el birliği mülkiyetin veya paylı mülkiyetin söz konusu olduğu taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde ortaklığın veya paydaşlığın sona erdirilmesi ve ferdi mülkiyete geçişin olmasıdır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Amacı Nedir?

Ortaklar arasında çıkan uyuşmazlığın ve anlaşmazlıkların ferdi mülkiyete dönüştürülerek mahkeme yolu ile ortadan kaldırılması ve tarafların hak kaybına uğramasının önüne geçilmesidir. Dava konusu mal eğer bölünebilir nitelikte ise hâkim malı bölebilir ve taraflara dağıtabilir lakın mal bölünemez nitelikte ise o durumda hâkim malı açık artırma yolu ile satışa sunar. Ve satış sonunda elde edilen parayı taraflara dağıtarak uyuşmazlığı karara bağlar.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Kimdir?

Mahkemelerin görevlerini ve hangi yer mahkemesinde davaların açılacağını belirleyen kanun Hukuk Muhakemesi Kanunudur. Bu kanun kapsamında ortaklığın giderilmesi davasının açılacağı yer mahkemesi taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise dava konusuna göre oluşturulacağından mütevellit özel hukuku ilgilendiren bu konu için görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Davayı Açabilecek Kişiler Kimlerdir?

Taşınır veya taşınmaz mala ortak olan bütün kişiler bu davanın açılması için mahkemeye başvurabilirler.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği – Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası dava dilekçesi hazırlanırken olay ve konuların farklılığı nedeniyle hukuki ve avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası dava dilekçesinin aşağıda konu başlıkları verilmiştir. Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası ile ilgili davanın açılması dilekçenin hazırlanması, dava harç ve masraflarının hesaplanması, davada icrada satışın nasıl yapılacağı konuları hakkında daha geniş bilgi almak için bulunduğunuz bölgede avukat danışabilirsiniz.

ANKARA…SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            : Av. İlkay UYAR KABA

ADRES            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI            :

ADRESİ            :

KONU                                   : Mirasta Ortaklığın Giderilmesi

AÇIKLAMALAR        :

5 SORULAR

 1. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. MİNE TINAZ dedi ki:

  Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. NAGEHAN SEBZECİ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. MUNKH-ALDAR ÇAKIR dedi ki:

  Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. UMMUHAN BURUŞ dedi ki:

  Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri