Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

reddi miras davası nasıl görülür

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar.

Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal varlığı ve yükümlülüğe sahip olma hakkından vazgeçmesidir.

Mirasta hak sahibi kişiler; kanuni mirasçılar ve vasiyetnameyle veya miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıdırlar. Her mirasçı mirası reddi hakkına sahiptir. Kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra mirası reddetmez ise  mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın reddi için varislerin kanunun gösterdiği şekil ve sürede ilgili mahkemeye mirası reddettiğini yazılı beyan etmelidir.

 Mirasın Reddi Süresi Nedir?

Kanuni mirasçılar veya atanmış mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra üç ay içinde mirası ret ettiğini ilgili mahkemeye yazılı beyan etmelidir. Ancak bazı durumlarda atanmış mirasçılar, mirasçı atandıklarını daha sonradan haberdar olmaktadırlar. Bu durumdaki atanmış mirasçılar haberdar olma tarihinden itibaren üç ay içerisinde mirası kabul etmediklerini ilgili mahkemeye yazılı beyanda bulunmalıdırlar.

Mirasın Reddi Hangi Mahkemeye Nasıl Yapılır?

Mahkeme yoluyla miras reddedilmektedir. Kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı miras bırakanın ölümüyle ya da varis olduğunu öğrendiği tarihten sonra 3 ay içerisinde miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine mirası reddini ifade eden yazılı irade beyanında bulunmalıdır.

Mirası neden reddini istediğine dair bir gerekçe sunmasında ihtiyaç yoktur. Ancak mirasın mal varlığını kabul edip borçları reddetme şansına sahip değildir, miras ya tümden reddedilir ya da tümden kabul edilir.

Vefat edenin, birden fazla mirasçısı olduğunda varislerden biri mirasın reddettiğinde  miras diğer mirasçılar (mirası reddetmeyen) arasında paylaştırılacaktır. Vefat edenin  bırakmış olduğu mal varlığı, kanuni mirasçılar tarafından reddedilirse, miras bırakanın mal varlığı iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Reddedilen miras tasfiye sonucu mal kalmış olursa sanki mirasın hiç reddi olmamış gibi mirası reddeden varisler arasında kanuni payları oranı nispetinde miras taksim edilir. Vefat edenin alt soyu reddi miras yapar ise vefat edenin eşi hayatta ise bütün mal varlığı eşe kalır.

Vefat eden kişinin kanuni mirasçıları üç ay içinde mirası reddetmez ise veya mirasla ilgili tasarrufta bulunur ise mirası kabul etmiş sayılır. Mirasçılardan biri veya bir kaçı miras bırakanın alacaklarını tahsil etmesi mirası kabul anlamına gelir. Ancak tasarrufta bulunmayan mirasçıların mirası reddetme hakkına sahiptir.

 Reddi Miras Zamanaşımı

Kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı miras bırakanın ölümüyle ya da varis olduğunu öğrendiği tarihten sonra 3 ay içerisinde miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine mirası reddini ifade eden yazılı irade beyanında bulunmalıdır. Zaman aşımı üç ay öngörmüştür.

Ancak miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. üç aylık başvuru süresi aranmaz her zaman mirasın reddi ileri sürülür.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı; miras bırakanın ölümüyle ya da varis olduğunu öğrendiği tarihten sonra 3 ay içerisinde miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine mirası reddini ifade eden yazılı irade beyanında bulunmalıdır.

Ancak miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise veya miras bırakanın borcunun mal varlığından çok olması durumunda  mirası hükmen reddedilmiş sayılır.

Mirasın Hükmen Reddi Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise veya miras bırakanın borcunun mal varlığından çok olması durumunda  mirası hükmen reddedilmiş sayılır. Ancak hükmen reddi miras yapabilmek için ödemede aciz vesikası veya iflas kararı ilgili kurumdan alınarak hükmen reddi miras her zaman ileri sürülebilir.

Mirasın Hükmen Reddi Zamanaşımı

Kanuni mirasçılar veya atanmış mirasçılar; miras bırakanın ölüm tarihinden veya mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içinde mirası reddettiklerini ilgili mahkemeye yazılı olarak beyan etmemeliydiler.

Ancak miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise veya miras bırakanın borcunun mal-varlığından çok olması durumunda  mirası hükmen reddedilmiş olduklarını her zaman ileri sürebilirler, zaman kısıtlaması yoktur.

Hükmen reddi miras davası sadece miras bırakanın alacaklılarına karşı açılır. Miras bırakanın alacaklılarının ikametgahı veya ticari ikametgahının bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde hükmen reddi miras davası açılır.

Reddi Miras Yapanın Payı Kime Kalır?

Reddi miras yapama hakkı kanuni mirasçılara tanınmış bir hak olup, eğer mirası reddetmeyen kanuni mirasçı varsa tüm mal varlığı ona kalır. Alt soyun tümünün mirası reddetmesi durumunda eş hayatta ise tüm malvarlığı sağ eşe kalır. Ancak tüm kanuni mirasçılar tarafından miras reddedilir ise miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.

 

10 SORULAR

 1. SEVDA BAHAR dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. OSMAN KARAKAŞ dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. TUĞRA ÜNLÜ dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. İREM DALKIRAN dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 5. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. DEFNE YETİŞ dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. YUNUS SARAL dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 8. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 9. BATUHAN YENEL dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 10. UMMUHAN BURUŞ dedi ki:

  Mirasın Reddi Nasıl Yapılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri