Mirasın Hükmen Reddi Nedir | İlk-Ay Hukuk

Mirasın Hükmen Reddi Nedir

/Tag:Mirasın Hükmen Reddi Nedir
­

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

 Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?
Miras vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının ve yükümlülüklerinin kanuni mirasçılara aktarılmasıdır. Miras bırakanın tüm malvarlığı, vefat eden kişinin menkul ve gayrimenkul alacak ve borçlarını içerir. Yani mirasçılar miras bırakanın sahip olduğu hem mal ve borçlardan sorumludurlar.

Kanun, kanuni mirasçılara mirası reddetme, mirası kabul etmememe hakkı tanımıştır. Mirası kabul etmeme, varislere tüm mal […]