Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR

Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras Sözleşmesinin İptali Davasında,  Dava miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.  Dava yoluyla ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyebilmek için, dava tarihinde mirasçılık sıfatının kazanılmış olması şarttır. Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

Miras Sözleşmesinin İptali Davası – Hangi Hallerde Açılır

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

 1. Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
 2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
 3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
 4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

MİRAS SÖZLEŞMESİ İPTALİ DAVASI KİMLER TARAFINDAN AÇILIR

Miras Sözleşmesinin İptali Davası, Miras sözleşmesinin iptal edilmesinde menfaati olan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Miras Sözleşmesinin İptali Davası, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.  Ayrıca İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

MİRAS SÖZLEŞMESİ İPTALİ DAVASINDA HUSEMET KİME YÖNELTİLİR

Miras Sözleşmesinin İptali Davasının konusu olan miras sözleşmesiyle, doğrudan doğruya mirastan yarar sağlayanlara yöneltilir.

MİRAS SÖZLEŞMESİ İPTALİ DAVA AÇMA HAKKI VE ZAMAN AŞIM SÜRESİ NEDİR

Miras sözleşmesi iptal davası dava açma hakkı davacının tasarrufu iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 1 yıl  ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı 10 yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

8 SORULAR

 1. BAYAR KÜTÜKDE dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. MİRAY SEÇEN dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 4. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. GURBET SALEH dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. EDA PURTUL dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 7. EYÜPCAN NİŞANCI dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. HAZAL ÖZKAN dedi ki:

  Miras Sözleşmesinin İptali Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri