Konu: mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Miras Sözleşmesinin İptali Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras Sözleşmesinin İptali Davasında,  Dava miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.  Dava yoluyla ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyebilmek için, dava tarihinde mirasçılık sıfatının kazanılmış olması şarttır. Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Miras Sözleşmesinin İptali Davası – Hangi Hallerde Açılır Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir: Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir…

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer. Mirasın açılması anında tereke,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri