Mal Rejimi Tasfiyesi Davası

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Nedir Nasıl Açılır? Mal rejimi tasfiyesi davasının konusu, boşanma davası ile evlilik birliğinin sonlandırılması kesinleşmesinin ardından eşlerin tabi oldukları mal rejimi de sona ermektedir. Bu durumda mevcut mal rejimi esaslarına göre malların taraflara pay edilmesinde karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde mal rejimi tasfiyesi davası gündeme gelmektedir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, evlilik birliği içinde ortak edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması gerekmektedir.

Bu nedenle mal paylaşım davası boşanma davası ile birlikte açılamaz. Eğer ki mal rejimi tasfiyesi davasının boşanma davası ile birlikte açılması durumunda, yetkili mahkeme hakimi boşanma davasının kesinleşmesi için mal paylaşımı davasını bekletir. Dolayısıyla önce boşanma davası yargılaması yapıldıktan ve evlilik birliğinin sonlandırılmasına yönelik nihai kararın çıkmasından sonra mal rejimi tasfiyesi davası öne çıkarılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Yetkili aile hakimi tarafından boşanma kararının verilmesinin ardından boşanan taraflar için mal paylaşım davası görülmektedir. Tarafların mal paylaşım davasında mahkemeden talepte bulunabileceği üç farklı konu bulunmaktadır:

 • Katılma alacağı
 • Katkı payı alacağı
 • Değer artış payı alacağı

Boşanmada mal paylaşımı hususu, boşanan tarafların evlilik birliği içinde edindiği malların rejimini esas almaktadır. Bu sebeple evlenmeden önce elde edilen ve evliliğin ortak malları kapsamı dışında tutulan kişisel mallar, bu paylaşıma dahil edilmemektedir. Temelde evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımında kural, malların yarı yarıya paylaşımı olarak belirlenmiş olsa da bu kuralın belirttiği yarı yarıya oranını değiştiren bazı özel koşullar söz konusu olabilmektedir.

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

Boşanma sonucunda taraflar arasında evlilik birliği içinde edinilen malların tasfiyesi şu prosedürlerin uygulanmasıyla yapılmaktadır:

 • Mal rejimi sırasında eşlerden birine ait bulunan ya da eşin daha sonradan miras yoluyla veya karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlıkları,
 • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerin kişisel olarak sahip oldukları evlilik birliği dışındaki malvarlıkları

gibi varlıklar her eş tarafından mal rejimi tasfiyesinden önce geri alınmaktadır. Dolayısıyla yukarıda belirtmiş olduğumuz tanımlamalara dahil olan bütün malvarlıkları mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Daha sonra her eş kendi kişisel mallarını almasını akabinde evlilik birliği içinde edinilmiş mallar olarak nitelendirilen tüm mal varlıklarını yarı yarıya paylaşır. Evlilik birliğinde edinilen mallar kavramı ilgili kanunda şu şekilde belirtilmiştir:

 • Çalışmanın karşılığı olan kazançlar
 • Kişisel malların gelirleri (Şahsa ait bir dairenin kendisi değil ancak alınan kira geliri)
 • SGK ya da sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler
 • İş kazası geçirilmesi sonucu elde edilen maddi tazminat

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Zamanaşımı Süreleri

Türk Medeni Kanun’da belirtilen, mal rejiminden doğan davalardaki zamanaşımı süresi ayrı bir madde ile belirtilmese de boşanmanın eki mahiyetindeki davalar arasında görülen mal rejimi tasfiyesi davası zamanaşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel evlilik birliğini oluşturmuş olan eşlerin arasında bu tarihe dek olan tabi oldukları mal rejimi de sürdürülebilmektedir. Eşler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe alınmış olduğu tarih itibari ile başlayacak biçimde 1 yıllık süreç içerisinde diğer bir mal rejimi belirlemedikleri durumda, bu tarihten geçerli olacak şekilde yasal mal rejimini belirlemiş olarak kabul görmektedirler. Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe alınmasından önce açılan ve boşanma veya iptal davalarının neticeye ulaşmasına dek eşler arasında tabi bulundukları mal rejimi uygulanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede de söz konusu davanın boşanma kararı ya da iptal kararı ile neticelenmesi halinde mevcut olan mal rejiminin sonlandırılmasına dair hükümler uygulanır. Eğer davada mahkeme tarafından ret yanıtının verilmesi halinde ise eşler, alınan kararın kesinlik kazanmasından sonra 1 yıllık süreç içerisinde diğer mal rejimini belirlemezler ise kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren başlayacak biçimde yasal mal rejimini belirlemiş olarak kabul edilmektedirler. Eşler, belirtilen 1 yıllık zaman dilimi içerisinde mal rejimi sözleşmesi ile yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını da kabul etme hakkına sahiptirler. Mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal rejimine çevrilmesi halinde ise Türk Medeni Kanunu’nun ilgili mal rejiminin sonlandırılmasına ilişkin hükümleri geçerli olmaktadır. Mal rejimi, eşlerden birisinin vefatı veya diğer bir mal rejimini kabul etmesi ile sonlandırılabilmektedir.

Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Nasıl Açılır

Mahkeme tarafından evliliğin sonlandırılması veya boşanma sebebi ile sonlandırılması ya da mal ayrılığının uygulanmaya başlanmasına karar alınması durumunda, mal rejimi dava tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde sonlandırılmaktadırlar. Taraflar arasında kazanılmış olan mallara katılım gerçekleştirme rejiminin uygulanması geçerlidir. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile Türk Medeni Kanunu dahilinde belirlenmiş olan rejimlerden birisini kabul edebilmektedirler. Eşlerden bir tanesinin diğerine ait olan bir malın edinilmesi ya da daha iyi seviyeye getirilebilmesi ile ilgili olarak uygun bir karşılık almak durumunda kalmadan katkı sağlamış ise mal rejimi tasfiyesi davası sırasında bu malda meydana gelen değer artışı açısından katkısı bulunan seviyede alacak hakkı sahibi olur ve bu alacak o malın tasfiyesi esnasında değerine göre hesaplanmaktadır. Eğer bir değer kaybı yaşanmış ise katkının başlangıcındaki değer göz önünde bulundurulmaktadır. Bu şekilde olan bir malın daha önce elden çıkartılmış olması halinde ise mahkeme hakimi tarafından, diğer eşe ödemesi yapılacak alacağın hakkaniyete uygun şekilde olarak belirlenmesini sağlar.

Eğer eşler yazılı bir anlaşma çerçevesinde değer artışından pay alma konusunda cayma hakkını kullanması durumunda, pay oranını da değiştirebilme şansına da sahip olabiliyor. Mal rejiminin tasfiyesi sona erdirildiğinde var olan edinilmiş mallar, tasfiye sırasında değerlerinin artışları da göz önünde bulundurulmaktadır. Edinilen mallara hesapta ilave edilecek olan değerlerin, malın devrenin yapıldığı tarih göz önünde bulundurularak hesaplamaları gerçekleştirilmektedir.

15 SORULAR

 1. ŞİVA BADEM dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. MELİHA ZENGİNDEMİR dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 3. SAİM DİNEDURGA dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. TOLGA SÜZEN dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. İSMAİL ÖZAKGÜN dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 6. RABİA ÜBEYLİ dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. BİLAL BİÇER dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 8. MİRAÇ YURTDAŞ dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 9. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 10. CEYHUN TÜZE dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 12. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 13. ARZU IZATOV dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 14. CUMHUR AÇIL dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 15. HÜSEYİNCAN BAYAR dedi ki:

  Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri