Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Ücret maaş , Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler

  YARGITAY: MAAŞ ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ

 • T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas:  2013/8074 Karar: 2013/16387 Karar Tarihi: 07.10.2013
 • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İHTARNAME İLE İŞVERENE ÜCRETLERİNİN YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMEDİĞİNDEN BAHİSLE İŞ AKDİNİ FESHETTİĞİNİ BİLDİRDİĞİ – İŞVERENİN İDDİASININ SOYUT DÜZEYDE KALDIĞI – İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHETTİĞİNİN KABULÜNÜN GEREĞİ
 • ÖZET: Somut olayda, davacının .. tarihli ihtarname ile işverene ücretlerinin yasal süresi içinde ödemediğinden bahisle iş akdini feshettiğini bildirdiği, her ne kadar davalı işverence davacının iş akdinin yolsuzluk yapması nedeniyle haklı nedenle sona erdirildiğini iddia edilmiş ise de buna ilişkin dosyaya herhangi bir evrak sunulmadığından ve işverenin bu iddiası soyut düzeyde kaldığından, davacının ödenmemiş ücret alacağı bulunduğundan, iş akdinin haklı nedenle işçinin feshettiğinin kabulü gerekmektedir.

 

5 SORULAR

 1. NAZİRE UZUN dedi ki:

  Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. NİL KİRİŞÇİOĞLU dedi ki:

  Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. TUNA ÖZEŞER dedi ki:

  Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. AYDAN LEMLİOĞLU dedi ki:

  Maaş Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. ONURHAN OĞUZTÜRK dedi ki:

  Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür. (Fazl b. Iyaz)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri