Kredi Kart Dolandırıcılığı Suçu

  YARGITAY: ATM CİHAZINA DÜZENEK KURULARAK KREDİ KARTININ ÇALINMASI

 • T.C YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 37255 Karar: 2013 / 10817 Karar Tarihi: 04.04.2013
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – EYLEMLERİN İKİ AYRI HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS SUÇUNU OLUŞTURMASI – SANIĞIN PARA ÇEKME AMACIYLA GELEN ŞİKAYETÇİYE AİT BANKA KARTINI KURDUKLARI ÖZEL DÜZENEK SAYESİNDE ÇALMASI – KARARIN BOZULMASI.
 • ÖZET: Sanıkların ilk olarak …Bankası …Şubesine ait ATM’den para çekmek amacıyla gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir şahsa ait banka kartını kurdukları özel düzenek sayesinde ele geçirmeye çalışırken polisçe yakalanma korkusu ile olay yerinden kaçmaları; yine aynı gün …Bankasının …Bulvarındaki ATM cihazına kurdukları özel düzenekle mağdur F…’un kartını sıkıştırıp almaya çalışırken polisçe yakalanmaları, şeklinde gerçekleşen eylemlerinin iki ayrı hırsızlığa teşebbüs suçunu: … günü …ilinde ATM’den para çekme amacıyla gelen şikayetçi Ş… ait banka kartını kurdukları özel düzenek sayesinde çalmaktan ibaret eylemlerinin ise, hırsızlık suçunu oluşturacağı, gözetilmeden TCK.nun ilgili maddeleri uyarınca hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

 YARGITAY: BAŞKASINA AİT KREDİ KARTIYLA BİRDEN FAZLA ALIŞVERİŞ YAPMA

 • T.C YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2011 / 7320 Karar: 2013 / 5501 Karar Tarihi: 03.04.2013
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – HAK YOKSUNLUĞUNUN KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜNÜN KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ AÇISINDAN KOŞULLU SALIVERİLMEYE KADAR UYGULANABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Türk Ceza Kanununun maddesinde yer alan hak yoksunluğunun, aynı maddenin fıkrasına göre koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU

 • T.C YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 2110 Karar: 2013 / 9973 Karar Tarihi: 12.06.2013
 • BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI – BANKA TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCU TALEBİN REDDEDİLDİĞİNİN İDDİA VE KABUL OLUNMASI – GERÇEĞE AYKIRI KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMEK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Sanığın, M… adına oluşturulmuş sahte nüfus cüzdanı ile … Bankasına … tarihinde kredi kartı talebiyle başvurduğu, ancak banka tarafından yapılan inceleme sonucu talebinin reddedildiğinin iddia ve kabul olunmasına göre; eylemin Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun maddesindeki gerçeğe aykırı kredi kartı sözleşmesi düzenlemek suçunu oluşturduğu gözetilmeden, olayda uygulama yeri bulunmayan kanun maddeleri uyarınca hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

 • T.C YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 2220 Karar: 2013 / 9277 Karar Tarihi: 04.06.2013
 • BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU – KREDİ KARTININ NAKİT KULLANIMI GEREKMEKSİZİN MAL VE HİZMET ALIMI VEYA NAKİT ÇEKME OLANAĞI SAĞLAYAN KART NUMARASININ KULLANMA EYLEMİ – SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜ.
 • ÖZET: Oluşa uygun kabule göre, bir şekilde elde ettiği mağdura ait kredi kartı bilgilerini kullanarak cep telefonuna kontör yüklemek ve internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle haksız yarar sağlamak şeklinde gerçekleşen olayda; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili maddesi uyarınca ifade etmesi karşısında; eylemin kanun maddesinde tanımlanan suçunu oluşturacağı, mağdura ait kredi kartının sahtesi üretilerek kullanıldığına ilişkin herhangi bir tespit ve delil de bulunmadığı gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucu kanun maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.