Kredi Dosya Masrafı İadesi Nasıl Alınır

Kredi Dosya Masrafı İadesi Nasıl Alınır

  TÜKETİCİ KREDİ DOSYA MASRAFI İADESİNİ NASIL ALIR

 • Tüketici Banka kredi dosya masraflarını şu şekilde geri alabilir. Banka kredi dosya masraflarının nasıl geri alınacağına dair geniş olarak diğer makalelerde yer verdik. Kısaca değinecek olursak, Tüketici öncelikle bankaya müracaat edebilir. Banka bu konuda red kararı verirse, bankadan dosya masralarını gösteren dekont alınarak miktar ve değerlerine göre il ve ilçe Tüketici Hakame heyetine müracaat edebilir. il ve ilçe Tüketici Hakame heyetine kendi başvuracağı gibi, avukata vekalet vermesi durumunda il ve ilçe Tüketici Hakame heyetine avukat ile de başvurabilir. il ve ilçe Tüketici Hakame heyetinin dosyayı incelemesi sonucu verilen kararda belirtilen miktar icra takibi yapılarak bankadan talep edilir.

YARGITAY : KREDİ DOSYA MASRAFI İADESİ ALACAK DAVASI

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/13869 Karar: 2014/12370 Karar Tarihi: 21.04.2014
 • ALACAK DAVASI – KONUT KREDİSİ NEDENİYLE KESİLEN BEDELLERİN TAHSİLİ İSTEMİ – EKSPERTİZ İŞLEMİNE İLİŞKİN ÖDENEN TUTARA İLİŞKİN BELGENİN VE EKSPERTİZ RAPORUNUN ONAYLI SURETİNİN TEMİN EDİLEREK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.
 • ÖZET: Davacı, davalı bankanın İ… Şubesinden kullanmış olduğu Konut kredisi nedeniyle kesilen haksız olarak kredi ödeme planı değişikliği ücreti, yeniden finansman ücreti, dosya masrafı, ipotek ücreti gideri olmak üzere toplam …TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı banka tarafından dava dışı değerleme şirketine ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen tutara ilişkin belgenin ve ekspertiz raporunun onaylı bir suretinin temin edilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekir.

YARGITAY : KREDİ DOSYA MASRAFI İADESİ VE BORCU ERKEN ÖDEME NEDENİYLE ALACAK DAVASI

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11413 Karar: 2014/12699 Karar Tarihi: 21.04.2014
 • ALACAK DAVASI – DOSYA MASRAFI VE ERKEN ÖDEME ÜCRETİ ADI ALTINDA YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ –  YAPILAN TAHSİLATIN NİTELİĞİ HUSUSU İRDELENMEK ÜZERE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN EK RAPOR TANZİMİ SAĞLANMASI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU.
 • ÖZET: Mahkemece, tarafların iddia ve savunması doğrultusunda, davada dayanılan kesinti belgelerinin ve hesap dökümlerinin davalı bankadan istenerek, yapılan tahsilatın niteliği hususu irdelenmek üzere, bilirkişi tarafından ek rapor tanzimi sağlanarak, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile bu kesintinin erken ödeme komisyonu kabul edilerek bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

2 SORULAR

 1. SIRRI ERDEN dedi ki:

  Kredi Dosya Masrafı İadesi Nasıl Alınır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. ÖZGE KERMEN dedi ki:

  Kredi Dosya Masrafı İadesi Nasıl Alınır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri