Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil

Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil

Kredi çeken kişiye kefil olunması durumunda kişinin vefatı ile birlikte borcun ödenip ödenmeme durumu, kredi çeken kişinin hayat sigortası yaptırıp yaptırmadığına göre değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra vatandaşların olası diğer borç sorunlarının ortaya çıkmaması için kefil olmaları için o kişilerin güvendikleri kişiler olması gerekir.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası yaptıran ve kredi borcu varken vefat eden kişilerin kalan borçları ailelerine yük olmaz. Çünkü sigorta tarafından borç ödenir. Hayat sigortasının poliçeleri farklılık gösterir. Yaptırılan sigorta poliçelerinden bazıları sadece kaza sonucunda ölünmesi durumunda borçları öderken bazıları da hastalık, vb. gibi durumlarda da vefat olduğu zaman borçların tahsilâtını yapar. Vatandaşların ölüm durumlarında borçlarının insanlara kalmaması için kredi alımlarında yaptırdıkları hayat sigortasının poliçelerinin kapsadıkları maddeleri detaylı bir şekilde okuması gerekir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesine göre kredi alımlarında hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaz. Bunun yanı sıra vatandaşların kredi başvurusu yaptırdıkları bankadan hayat sigortası yaptırma zorunluluğu da bulunmaz. İstenildiği takdirde başka sigorta şirketlerinden ya da bankalardan da hayat sigortası yaptırılabilir.

Hayat Sigortası Olmayan Kişilerin Vefatı

Kredi çektikten sonra vefat eden ve hayat sigortası yaptırmayan kişilerin borcu mirasçılarına kalır. Bu durumda mirasçılar için iki seçenek söz konusudur. Bunlardan bir tanesi miras ile birlikte borcun üstlenilmesi ya da mirasın tamamından vazgeçilerek borcun ödenmeme durumudur. Mirasçıların borcu reddetmesi durumunda banka borcu krediye kefil olan kişiden ister. Kefilin bulunmama durumunda ise banka borcu kimseden talep edemez. Bu yüzden bankalar bu borcu batık kredi olarak görür.

Hayat Sigortası Yapan Bankalar

Aşağıda kredi çeken kişinin vefatı durumunda borcun kefile kalmaması için yaptırması gereken hayat sigortasını hangi bankaların yaptıkları verilir. Bu bankalar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
 • Türkiye Halk Bankası
 • Türkiye Vakıflar Bankası
 • Akbank
 • Anadolubank
 • Fibabanka
 • Şekerbank
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Yapı ve Krediler Bankası
 • Denizbank
 • QNB Finansbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası

Yukarıda yer alan bankaların herhangi birinden hayat sigortası yaptırılabilir. Daha sonra dilenirse o bankadan ya da farklı bankadan kredi alınabilir. Süreç ile ilgili daha detaylı bilgilere bankaların iletişim numaralarından ulaşılabilir.

Reddi Miras Davası

Kredi borcunun vefat eden kişi tarafından ödenemediği durumlarda kefilden önce borçları mirasçılara kalır. Mirasçılar bu borcu istemediği takdirde reddi miras davası açma hakkına sahiptir. Bu davanın açılması için vatandaşlar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Dava, miras bırakan kişinin yeridir. Mirasın reddi için talepte bulunulması durumunda mirası reddettiğine dair bir belge verilir.

Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil

Tüketici Kredisi sözleşmesinin “sigorta ile ilgili hükümler” başlığını taşıyan 7. Maddesi “Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine göre Banka’ca gerekli görüldüğü ve daha önceden aynı koşullarda başka bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle bankanın bildireceği tutar ve riskler için hayat sigortası yaptırmayı ve bunu Banka’ya belgelemeyi, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı aynı koşullarda yenilemeyi, yenilemediği takdirde bankanın re’sen yenilemeye hakkı ve yetkisi bulunduğunu ve sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider vergilerini ayrıca ödeyeceğini ve poliçede Banka’nın dain-i mürtehin olacağını, kabul beyan ve taahhüt eder” şeklindedir. Madde düzenlemesinde ihtilafa konu olay açısından önem taşıyan bölüm “bankanın bildireceği tutar ve riskler için” ibaresidir. Hayat poliçeleri ihtiyari poliçeler olup, banka tarafından verilen kredinin teminatını oluşturmak amacıyla düzenlenmesi kredi sözleşmelerinde bu yolda konulan hükmün gereğidir. Bu sebeple, yapılacak poliçenin asgari olarak kredi borcu miktarını karşılayacak limitle düzenlenmesi esastır.

Hayat poliçeleri 2 tür düzenlenmektedir. Bir kısmı sabit limitle kredi borcunu da kapsayacak miktarda ancak kredi borcunun taksitlerinin ödenmesinden bağımsız olarak, azalmayan sabit miktarlı hayat poliçeleri olarak düzenlenmekte, banka poliçe üzerinde rehin alacaklısı olarak yer almakta, riziko gerçekleştiğinde bankanın kredi borcu tahsil edilerek üstünde ödenecek bakiye kalması halinde sigortalının mirasçılarına ödenecek şekilde olmaktadır. Dava konusu poliçede olduğu gibi bazı poliçelerde ise, tamamen kredi borcuna endeksli bir poliçe limiti kararlaştırılmakta, bu poliçelerde ekinde bulunan teminat tablosuna göre, azalan kapitalli olarak teminat limiti belirlenmektedir. Kredi borçlusunun vefat ettiği tarihteki poliçe teminat limiti, bankanın geri ödeme tablosunda müşterisinin borcunu gösteren miktar ile örtüşmekte olup, vefat tazminatının ödenmesi ile borç sona ermektedir. Bu poliçelerde artan bir limit olmadığından mirasçılara ödenecek bir bakiyede bulunmamaktadır. Dava konusu poliçe tür olarak, “YTL aylık azalan kapitalli MH Poliçesi” olarak düzenletilmiştir.

Hayat poliçeleri ihtiyari nitelikte poliçeler olmasına rağmen, kredi kuruluşu olan bankalar tarafından hayat poliçesi yaptırma zorunluluğu, kredi tahsisi için şart koşulmakta, bu husus sözleşme maddesi olarak özel düzenlenmektedir. Poliçedeki limitlerin belirlenmesi konusundaki yetki kredi sözleşmesinde açıkça “banka” ya verilmiştir. Sözleşmenin 7. Maddesinde yer alan “….açılacak kredi sebebiyle bankanın bildireceği tutar ve riskler için hayat sigortası yaptırmayı ve bunu Banka’ya belgelemeyi, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı aynı koşullarda yenilemeyi, yenilemediği takdirde bankanın re’sen yenilemeye hakkı ve yetkisi bulunduğunu…” şeklindeki taahhüt ihtiyari nitelikteki hayat poliçelerini kredi açısından zorunlu hale getirmektedir.

Dava konusu ihtilaf poliçedeki teminatların miktarı ile ilgilidir. Bankanın düzenlenecek poliçedeki miktarları ve şartları belirleme konusunda tek yetkili olduğu sözleşme maddesi ile ortaya konulmuş olması karşısında, dava konusu poliçedeki vefat tarihindeki teminatın, kredi borcunu karşılamamasının sorumluluğu da davalı bankanın olacaktır.

Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil durumu ile ilgili yargıtayca verilen karar aşağıda bilgi amaçlı sunulmuştur.

Yargıtay Kararı – Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil

MENFİ TESPİT DAVASI – BANKANIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGUN DÜZENLEMEDİĞİ İDDİASI – POLİÇE TEMİNATI – HAYAT SİGORTASININ KREDİ BORCUNU KARŞILAR NİTELİKTE DÜZENLENMESİNDEN BANKANIN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Kredi borcu nedeni ile davalı bankaya yapılan ödeme miktarının bildirilmesi için davalı banka şubesine müzekkere yazılmış, verilen yanıtta davacıların murisinin vefat tarihi olan 21.09.2009 tarihinden dava tarihine kadar … TL ödendiği, dava tarihinden 22.06.2011 tarihine kadar … TL ve 22.06.2011 tarihinden kapama tarihine kadar … TL olmak üzere vefat tarihi olan 21.09.2009 tarihinden kredi borcunun kapandığı tarih olan 24.09.2013 tarihine kadar toplam … TL ödeme yapıldığı anlaşılmış olup, söz konusu kredi borcu ile ilgili düzenlenen hayat sigortasının kredi borcunu karşılar nitelikte düzenlenmesinden davalı sorumlu olduğundan, davacıların ödemek zorunda kaldıkları toplam … TL. den davalı bankanın sorumlu olduğu kanaatine varılmış ve söz konusu bedelden dava tarihine kadar ödenen … TL miktarın dava tarihinden itibaren, bakiye miktarın ise her bir ödemenin ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davacılara verilmesine karar verilmiş olması isabetlidir.

8 SORULAR

 1. EVRİM ŞIVGIN dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. RUTKAY DENER dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. NOYAN YÜCEDAĞ dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. HASAN ÜMÜTLÜ dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. TÜRKÜLER ÇITIR dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 8. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Kefil Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri