Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Nedir? Koruma tedbirlerinde, bir kişi için koruma kararı aldırılıp fakat bu şâhısa koruma kararının haksız yere ve boşuna verildiği durumlarda bu şahıslar, koruma kararından dolayı uğradıkları maddi ve manevi zararların karşılanması için tazminat davası açabilir. Bunun için şahısların belli şartları sağlamış olmaları gerekir. Koruma kararından dolayı tazminat davası açmak isteyenler, davanın süresini detaylı bir şekilde takip etmelidir.

Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Koruma tedbirinden sonra kişi hakkında boşuna koruma tedbir kararı verildiği durumlarda haklı olan taraf maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bunun için haksız konuma düşenlerin ağır ceza mahkemelerine gerekli sebepler ve kanıtlarla birlikte giderek koruma tedbir kararının alınmasından sonra uğradıkları maddi ve manevi hasarlardan dolayı almak istedikleri tazminatı mahkeme kararı sonucunda alabilir. Bu sayede şahısların hiçbir şekilde bilgisi ve haberi olmadan alınan tedbir kararı sonucunda meydana gelen maddi ve psikolojik sorunların bir şekilde düzeltilmesi için tazminat davası açılır.

Süresi

Koruma tedbir kararından sonra haksız duruma düşenlerin maddi veya manevi tazminat davası açabilmeleri için haklı olduklarını öğrendikleri zamandan itibaren toplamda 1 yıla kadar ağır ceza mahkemelerine giderek maddi ve manevi tazminat davası açtırabilir. Bunun için mağdur olan tarafın geçerli ve yeterli sebepleri mahkemeye sunması gerekir. Mahkeme, başvuru formunu ve sebepleri inceleyip yeterli bulduktan sonra tarafın talebini olumlu olarak sonuçlandırarak şahsın maddi ve manevi tazminat alabilme hakkını eline verir. Zamanında yapılan başvuru işlemlerinde mağdur olan taraf, her türlü hakkı elde edebilir. Fakat verilen 1 yıllık sürede haksız konuma düşen, mahkemeye gidip maddi ve manevi tazminat almak için başvuruda bulunmazsa, bir daha hiçbir koşulda yasal olarak haklı olduğunu kanıtlayamaz ve haksız konuma düşmesine sebep olanlardan hiçbir şekilde bir hak veya para isteyemez.

Tazminat Geri Alınabilir Mi?

Haksız konumda olanların, koruma tedbiri sonucunda uğradıkları maddi ve manevi zararlarının karşılanması için ağır ceza mahkemelerine başvurması sonucunda mahkeme kararının olumlu olması durumunda bu şahıslar maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanır. Fakat bazı sebeplerden dolayı aldıkları tazminata el koyulabilir. Özellikle cezaevlerinde yatma olayı kaldırılan kişilerin belli bir sebepten dolayı tekrar cezaevine alınmasından sonra devletin verdiği maddi ve manevi tazminat belli bir zamandan sonra cezaevinde yine yatmaya başlayanlardan alınır. Cezaevinde yatanların tazminatlarının geri ellerinden alınmasından dolayı yeniden bir dava açma hakları vardır. Bu davayı açabilmeleri için itiraz sürelerini geçirmemiş olmaları gerekir. Davaya itiraz sürelerini geçirmiş olanlar hiçbir şekilde haklarını koruma altına alıp kendilerinden alınan maddi ve manevi tazminatı alamaz. Bu yüzden haksız duruma düşenlere verilen maddi ve manevi tazminatın geri alınmasından sonra kişilerin bu durumla karşı karşıya geldikten hemen sonra verilen itiraz süresinde itiraz etme şanslarını kullanmaları gerekir.

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

YARGITAY KARARI:KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – DAVANIN KARARIN KESİNLEŞTİĞİNİN İLGİLİSİNE TEBLİĞİNDEN ÜÇ AY VE HER HALDE KARARIN KESİNLEŞME TARİHİNİ İZLEYEN BİR YIL İÇİNDE AÇILABİLECEĞİ – SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerinin kararın kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden üç ay ve her halde kararın kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde dava konusu edilebileceği, dava dosyası incelendiğinde beraat hükmünün kesinleştiğinin davacıya tebliğ edildiğine ilişkin belgeye dosya içerisinde rastlanılmadığı ancak tazminat davasına dayanak teşkil eden beraat hükmünün 24.02.2011 tarihinde kesinleştiğinin, davanın ise 03.07.2012 tarihinde açıldığının anlaşılması karşısında süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kısmen kabulüne karar verilmesi, kanuna aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.

5271 sayılı CMK 142/1. maddesine göre koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerinin kararın kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden üç ay ve her halde kararın kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde dava konusu edilebileceği, dava dosyası incelendiğinde beraat hükmünün kesinleştiğinin davacıya tebliğ edildiğine ilişkin belgeye dosya içerisinde rastlanılmadığı ancak tazminat davasına dayanak teşkil eden beraat hükmünün 24.02.2011 tarihinde kesinleştiğinin, davanın ise 03.07.2012 tarihinde açıldığının anlaşılması karşısında süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kısmen kabulüne karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA..

7 SORULAR

 1. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. BEYHAN SARAÇLI dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. OKAN TANRIVERDİ dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. TANJU BÖLÜKDEMİR dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 6. EBRU TOPÇAM dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 7. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri