Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

Kimliği belli olan ya da kimliği belirlenebilen kişiler ilgili bilgilerin yasalara aykırı şekilde kaydedilmesi sonucunda kişisel verilen kaydedilmesi suçu meydana gelir. Bunun sonucunda vatandaşlar hukuka aykırı davranışlarından dolayı cezalar alır. Bununla ilgili düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135.’inci maddesinde yer alır. Burada yer alan maddeye göre kişisel verilen kaydedilmesi diğer suçlarla karıştırılır. Fakat bilgilerin kaydedilmesi aşağıda yer alan suçlardan farklıdır:

 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu
 • Bilişim suçları

Kişisel Veri Olarak Kabul Edilen Bilgiler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile vatandaşların güvenlikleri sağlanır. Bu kanunda yer alan madde doğrultusunda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanır. Aşağıda kişisel veri kabul edilen bilgiler yer alır. Bu bilgiler şunlardır:

 • T.C. kimlik numarası
 • Adı
 • Soyadı
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Anne ve baba adı
 • Adli sicil kaydı
 • Yerleşim yeri
 • Eğitim durumu
 • Mesleği
 • Banka hesap bilgileri
 • Telefon numarası
 • Elektronik posta adresi
 • Kan grubu
 • Medeni hali
 • Parmak izi
 • DNA’sı
 • Saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri
 • Cinsel ve ahlaki eğilimi
 • Sağlık bilgileri
 • Etnik kökeni
 • Siyasi, felsefi ve dini görüşü
 • Sendikal bağlantıları

Yukarıda yer alan bilgilerin herkes tarafından bilinmesi ya da bilgilere kolay bir şekilde ulaşılması durumunda bilgiler “kişisel veri” olarak sayılmaz. Bununla birlikte aşağıda yer alan durumlarda da kişisel veri suçu işlenmiş olunur. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Çıplak görüntü ve fotoğrafların kaydedilmesi
 • Kamuya açık alanda kişilerin görüntüsünün videoya çekilerek kaydedilmesi
 • Başkasına ait kişisel verilerin internet sitesine kaydedilmesi

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Kişisel verilerin kaydedilmesi sonucunda verilen hapis cezaları ve süreleri şu şekildedir:

 • Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimselere de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Yukarıda yer alan ceza sürelerini arttıran durumlar şunlardır:

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu memur, belediye zabıtası, avukat, hâkim ve savcı tarafından işlenmesi durumunda verilen cezası yarısı kadar daha arttırılır.
 • Kişisel bilgilerin belli bir meslek ve sanatın sağladığı imkânlardan dolayı kolay ulaşılabilinir olması ve bu durumun kötüye kullanılması durumunda verilen ceza yarısı oranından daha da arttırılarak verilir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse de, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yargıtay Kararları – Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE DAVACILARIN İSMİNİN AÇIK OLARAK İFADE EDİLMEDİĞİ VE DAVACILARIN İFADE VERMEDİKLERİ – DAVALININ YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANDIĞI VE DAVACILARIN KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN BİR DURUMUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ

ÖZET: Dava konusu olayda, davalının şikayet dilekçesini dayandırdığı oyun sergilenmek ve herkes tarafından seyredilmek suretiyle kamuya mal olmuştur. Bu oyundaki bazı sahnelerin, oynayanlar ile izleyenlerin yaşına ve inancına uygun olmadığı ileri sürülerek şikayet edilmiştir. Kaldı ki, davalının şikayet dilekçesinde davacıların isminin açık olarak ifade edilmediği gibi davacılar bu olay nedeniyle ifade dahi vermemişlerdir. Böylelikle de, davalının yasal şikayet hakkını kullandığı, davacıların kişilik haklarını ihlal eden bir durumun gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – DAVALININ ŞİKAYET HAKKINI YASAL SINIRLAR İÇİNDE KALARAK KULLANMIŞ OLMASI – DAVANIN TÜMDEN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinde sadece haksız şikayet nedenine dayalı olarak manevi tazminat istenmiş olup bunun dışında infaz işlemi sırasında davalının davacıya karşı aşağılayıcı söz ve tavırları olduğu şeklinde bir iddia veya olaya dayanılmamıştır. Bir kısım davacı tanıklarının infaz sırasında davalının davacıya karşı aşağılayıcı sözler söylediği şeklindeki, davacının dayandığı iddia ve olayları aşan beyanlarına dayanılarak manevi tazminat verilmesi de doğru değildir. Bu nedenlerle davalının şikayet hakkını yasal sınırlar içinde kalarak kullandığı anlaşıldığından dava tümden reddedilmelidir.

9 SORULAR

 1. SEVİ METİN dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. MERİÇ EREN dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. AYŞIN PİNAR dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 5. GÜLŞAH SARIİPEK dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Cezası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.

 9. BERKE ERSOY dedi ki:

  Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! (Molierac)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri