Kiracıya Tazminat Davası

Kiracıya Tazminat Davası

YARGITAY KARARı KİRACIYA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6875 Karar: 2014/9815 Karar Tarihi: 16.09.2014

TAZMİNAT DAVASI – PROTOKOLDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN DA KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANDIĞI – DAVALARIN AYNI HUKUKİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANIYOR OLMASI VE ARALARINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ BULUNUYOR OLMASI NEDENİYLE DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Taraflar arasında 01.01.2001 başlangıç tarihli ve 6 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmeye konu işyeri çay bahçesi niteliğinde olup kiralanan, belediye ile düzenlenen 05.05.2008 tarihli protokol kapsamında davacılar tarafından geçici olarak tahliye edilmiştir. Davacılar protokolde belirtilen koşullar dairesinde kiralananın kendilerine iade edilmesi, teslimde yaşanan gecikme nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur. “Protokol ve Taahhütname” başlıklı belgede; mecurun kiracılık hakkı saklı kalmak kaydı ile en geç 05.05.2008 tarihinde tahliye edileceği, proje tamamlandığında belediyenin mevzuat hükümlerinin belirlediği kıstaslar içinde ve belediye encümeninin belirlediği yeni bedel üzerinde çay bahçesini kiracıya tekrar devredeceği kararlaştırılmıştır. Söz konusu protokol; kiralananın geçici tahliyesi ve sonrasında kiralananın hangi koşullarda kiracıya yeniden teslim edileceğini düzenleyen kira sözleşmesine bağlı ve onun eki niteliğinde bir protokol olup protokolden kaynaklanan uyuşmazlıkların da kira ilişkisinden kaynaklandığının kabulü gerekir. Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalara bakma görevi sulh hukuk mahkemesine verilmiş olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Öte yandan davaların aynı hukuki ilişkiden kaynaklanıyor olması ve aralarında sebep sonuç ilişkisi bulunuyor olması nedeniyle tefrik yoluna gidilmeksizin davaların birlikte görülmesi gerekirken mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA.

8 SORULAR

 1. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. GAMZE ŞENVER dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. SİNEM AKTAŞ dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 4. NURETTİN İNCESULU dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. YASİN ER dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. SEVCAN SALAY dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. METEHAN SAMSA dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 8. ÖZGÜNCAN DİLİPAK dedi ki:

  Kiracıya Tazminat Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri