Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması

Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedir? Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinde kiracının sözleşmeye uymaması ve sözleşme dışında davranışlar ve hareketler yapması sonucunda ev sahibinin kiracı için tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ev sahibi kiracının yanlış hareketlerde ve davranışlarda bulunduğunu gösteren kanıtlarla beraber mahkemeye giderek dava için süreci başlatabilir. Bunun için ev sahibinin işinde uzman avukatlardan yardım ve destek alması tavsiye edilir.

Tahliye Dava Süreci

Tahliye davasını ev sahibi, kiracının kira sözleşmesinde yer alan kurallara ve yönetmeliklere uymadığı zaman açabilir. Bunun için gerekirse apartmanda diğer kalan kiracılardan imza toplayarak da tahliye davasının çabuk bir şekilde sonuçlanması için kanıt olarak mahkemeye sunabilir. Kiracı apartmanda diğer kiracıları rahatsız edip ev sahibinin evinin içerisinde bulunan eşyalara zarar verdiği zaman bu davranışların sonucunda mahkeme tarafından kira sözleşmesi iptal edilerek kiracı evden uzaklaştırılır. Ev sahibi, kiracının bu olumsuz eylemleri yaptığına dair şahit ve delil toplarsa mahkeme tahliye davası için en kısa sürede bir sonuç bildirir. Ev sahibi, kısa sürede kiracıyı evden çıkarması için ilk olarak görevli mahkemeye gidip başvuru formunu doldurarak tahliye davasının açılmasını sağlamalıdır. Bu işlemler sırasında ev sahibi avukatlardan da yardım alabilir.

Hangi Mahkemeye Dava Açılır?

Ev sahibinin kiracısının kirasını her ay ödememesinden, apartmandaki diğer kiracıları rahatsız etmesinden ve evin içerisinde yer alan eşyalara zarar vermesinden dolayı tahliye davası açabilir. Ev sahibi tahliye davasını açmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunmalıdır. Ev sahibinin davanın açılması için gerekli başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup mahkemeye iletmesi gerekir. Bunun dışında ev sahibi kiracının aleyhine topladığı deliller ve şahitleri de mahkemeye sunarak davanın sürecini daha çok kısaltıp sonuca bağlanması için bir an önce başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Ev sahibi, gerekirse tahliye davası ile ilgilenen avukatlardan bilgi alabilir.

Davanın Uzama Durumu

Ev sahibinin kiracı için açacağı tahliye davasında uzatma meydana gelebilir. Çünkü genel olarak yasalar doğrultusunda tahliye davasının açılması için 1 aylık sürenin beklenilmesi gerekir. Bu süre zarfından sonra ev sahibi kiracının yanlış ve sözleşmeye uygun olmayan davranışlarda bulunması sebebiyle Sulh Hukuk Mahkemelerine giderek başvuru formunu doldurup tahliye davası açabilir. Bunun dışında ev sahibi verilen süre içerisinde tahliye davası açma işlemini yapmayıp kiracının aleyhine sonuçlanacak davanın süresini geçirmişse, bir daha hiçbir koşulda kiracı için dava açma hakkını elde edemez. Çünkü mahkeme, süresi geçmiş tahliye davası işlemlerini ve başvuru formlarını dikkate almayarak ev sahibinin talebini geri çevirir. Bunun sonucunda ev sahibi kiracından hak veya para talep edemez. Ev sahibinin haklarını koruyabilmesi ve zamanında tahliye davası açabilmesi için mahkemeye giderek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekir.

Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması

YARGITAY KARARI: KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS Kararı

KARAR ÖZETİ: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 256.maddesinin ikinci fıkrasında, “Müstecir vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimi surette muhalefet eder yahut açıktan açığa fena kullanarak mecura daimi bir zarar iras eylerse mucir tazminat ile birlikte icar akdinin hemen feshini talep edebilir.” denilmiştir. Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, akde aykırılık nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, akde aykırılığın giderilmesi istemi ile kiralayan tarafından kiracıya gönderilmiş ihtarnamenin bulunması ve verilen süreye rağmen akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekmektedir.

Eldeki davada kiraya verilen C bloğun zemin katındaki değişikliklerin giderilmesi yönünden davacı kiraya veren tarafından davalıya gönderilen süreli ihtarname bulunmadığı mahkemenin ve Özel Dairenin kabulündedir.

İlke olarak, akde aykırılık veya pek fena kullanım ancak kira konusu yapılan ve kullanmaya terk edilen taşınmaz kısmı ile ilgili olabilir. Oysa, davalı kiracı tarafından C blok ile dava dışı üçüncü kişiye kiralanan B blok arasındaki otoparkın üstü ve etrafı kapatılarak tek katlı bir yapıya dönüştürülerek lokanta olarak kullanılan kısım sözleşme kapsamı dışında kalmaktadır. Sözleşme kapsamı dışında kalan taşınmaz kısmı hakkında akde aykırılık veya pek fena kullanım nedeniyle taşınmazın tahliyesi istenemez.

YARGITAY KARARI: KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMASI

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAHLİYE DAVASI – KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK – DAVACI KİRAYA VERENİN AKDİN FESHİ VE TAHLİYE DAVA AÇMA HAKKI BULUNDUĞU – İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı kiraya verenin akdin feshi ve tahliye dava açma hakkı bulunmakla, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir..

3 SORULAR

  1. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

    Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  2. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

    Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  3. SÜMEYYE ŞAHBAZOĞLU dedi ki:

    İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. (Voltaire)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri