Kira Sözleşmesi İcra Takibi

Kira Sözleşmesi İcra Takibi

Kira Sözleşmesi İcra takibi, kira alacağın tahsili amaçlı olup  İcra İflas Kanunu’nun 42 ve onu takip eden maddelerinde yer verilmiştir. Kira Sözleşmesi İcra Takibi,  İlamsız takip olarak başlatılır ve borçluya (49 örnek) ödeme emri tebliğ olunur.Bu ödeme emrinde alacaklı,borçlu,alacağın miktar ve niteliği ile alacağın dayanağı ,takibe alacağa yedi gün içerisinde itiraz olunabileceği ve mal beyanın yer aldığı bilgiler yer almaktadır. İcra takibine borçlu tarafından Kira Sözleşmesi İcra Takibine itiraz edilmez ise icra takibi devam eder. Borçlu tarafından alacağa itiraz edilmesi durumunda ise İcra İflas kanunu’nun 67 ve 68.maddeleri göre işlem yapılır.

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi İcra Takibi

YARGITAY KARARI : KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2015/206 Karar: 2015/1915 Karar Tarihi: 26.02.2015

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ – KİRA ALACAKLARI HAKKINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARI İLE ÇÖZÜMLENDİĞİ – DAVACININ AYNI KİRA ALACAKLARI HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPMASI VE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMASINDA HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI

ÖZET: Taraflar arasında 2004, 2005 ve 2006 yılları kira sözleşmesi alacakları hakkındaki uyuşmazlık Y… Sulh Hukuk Mahkemesinin 23.07.2008 tarih ve 2008/197 Esas 2008/481 Karar sayılı kesinleşmiş kararı ile çözülmüş olup, davacının aynı kira alacakları hakkında icra takibi yapması ve itirazın iptali davası açmasında hukuki yararının bulunmadığı gözetilerek 2004, 2005 ve 2006 yılları kira alacakları ile ilgili itirazın iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekirken belirtilen yıllar kira alacakları yönünden de davanın kabulüne ve itirazın iptaline karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

YARGITAY KARARI : KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2015/1218 Karar: 2015/2052 Karar Tarihi: 02.03.2015

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEKLİ BAŞLATILAN TAKİP – ŞEKİL ŞARTINA UYULMADIĞINDAN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU – KEFİL HAKKINDAKİ DAVANIN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” hükmü bulunmaktadır. Takibe konu Kira Sözleşmesi İcra Takibi nde şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece davalı kefil hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekir. (6098 S. K. m. 583)

 

6 SORULAR

 1. METİN EĞRİ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. HASAN ÜMÜTLÜ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. BENAN DAYANÇ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Davayı açma şartları nelerdir..

 4. TOYANÇ BAĞ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. ELANUR GAZEL dedi ki:

  Kira Sözleşmesi İcra Takibi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri