Kira Avukatları Ankara

Kira Avukatları Ankara

Kira avukatları olarak kişilerin kira davalarıyla ilgili her türlü sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Ev sahibinin kiracıdan alacağı parayı yasalar doğrultusunda en ince ayrıntısına kadar araştırarak haklarını almalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz bizi tercih edip bize vekâlet verdikleri durumunda davalarını kazanmadan geri adım atmıyoruz. Kira avukatları olarak kiracıların ev kiralarını ödemedikleri zaman hukuksal açıdan tahliye davasının açılması için çalışmaları hızlandırmaya başlıyoruz. Bunun için ilk önce ihtar çekme aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada kiracı hala ev kira ücretini ev sahibine ödemezse o zaman tahliye işlemleri için mahkemelere ve İcra Daireleri’ne kira sözleşmesi ve diğer gerekli evraklarla beraber müracaatta bulunuyoruz. Bu süreçlerin en hızlı şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen her türlü çabayı titizlikle yapmaya çalışıyoruz.

Kira Tespitinin Yapılması

Kiracı ile ev sahibi arasında sorunlar meydana geldiği zaman müşterilerimiz bize başvurduğunda ilk önce kira avukatları olarak ikisi arasında imzalanan kira sözleşmesine bakıyoruz. Çünkü kira sözleşmesinde ev sahibinin kiracıdan alacağı tutar garanti altına alınmış olur. Kira sözleşmesinde bulunması gereken önemli bilgiler vardır. Bu bilgiler şu şekilde aşağıda yer alır:

 • Kira süresi,
 • Kiranın ödeme şekli ve zamanı devir veya ortak alma hakkı,
 • Kiraya verilen mekanda yapılan tadilatlar ve giderler (elektrik, su ve doğal gaz gibi),
 • Aboneliğin kiracının üzerine alınma gibi konular muhakkak kira sözleşmesinde yer alması gereken bilgilerdir.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahipleri arasında hukuksal açıdan sorun yaşansa da kira sözleşmesi sayesinde ev sahibinin haklı olduğunu kanıtlamasına yardımcı olur.

Tahliye Davalarının Gerçekleşmesi

Kiracı ile ev sahiplerinin anlaşamadığı en büyük sorunlardan birisi de kiracının ev kiralarını düzenli olarak ödememesi veya hiç ödememesidir. Bir yıl olarak yapılan kira sözleşmesinde ev kirası ücretinin kiracı tarafından 30 gün içerisinde ödemesi gerektiğine dair madde yer alır. Bu maddeye kiracı uymadığı takdirde kira avukatları olarak ihtar çekme ve daha sonra tahliye işlemlerini başlatıyoruz. Kiracılar ihtar çekme aşamasında hala ev kira ücretlerini ev sahiplerine ödemiyorlarsa kiracının mülki tahliyesi için mahkemelere ve İcra Müdürlükleri’ne gerekli evraklarla beraber müracaatta bulunarak ev sahibinin hakkını koruması için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Özellikle çok uzun süren tahliye işlemlerini tecrübelerimiz ve bilgilerimiz doğrultusunda hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ev sahibinin kiracıdan alması gereken kira bedellerini yasal prosedürlerle tahsil ediyoruz. Ayrıca kiracı kirasını ödemeyip oturduğu eve, ev sahibinden izin almadan tadilat yaptırması veya eve zarar vermesi durumunda hazırlanan kira sözleşmesi doğrultusunda hareket etmediği için ev sahibinin ev için meydana gelen masrafları depozitodan alabilmesi ve kiracının ev içinde yaptığı tadilatı eski haline döndürmesi için hukuki süreci en hızlı şekilde başlatmaktayız.

Kira Avukatları Ankara

Menkul taşınır ya da taşınmaz bir malın, bir değer karşılığında, geçici bir müddet içesinde kullanılmasını bir başkasına terk etmeye Kira bu konudaki anlaşmaya da Kira Sözleşmesi adı verilir. Kiraya verilen bir maldan, bir değer karşılığı yararlanan kimseye kiracı; bu yararlanmaya razı olan kimseye kiralayan, kira sözleşmesine mevzu olan mala da kiralanan adı verilir.
Kira hukuku konusunda olarak meydana çıkan uyuşmazlıklar aşağıda anlatılmıştır. Kira hukuku davaları konusunda olarak, lüzum kira borcunun tahsili,lüzum tahliye davalarında Kira Avukatları Ankara ile hukuk dayanağı alınmasını tavsiye ediyoruz. Avukat dayanağı alınması halinde girdilerinin daha sürat olacaktır.

ÖDENMEYEN KİRA BORCUNUN TAHSİLİ VE TAHLİYE

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla beraber ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna mukabil kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, aksine kontrat  ve mahalli adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın nihayetinde ve en geç kira müddetinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.
Kiracı, kiralananın tesliminden ardından muaccel olan kira bedelini ya da yan masrafı ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir müddet verip, bu müddette de ifa etmeme halinde, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracı, kiralananın tesliminden ardından muaccel olan kira bedelini ya dayan masrafı ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir müddet verip, bu müddette de ifa etmeme halinde, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek müddet minimum on gün,evlerin ve çatılı iş yeri kiralarında ise minimum otuz gündür. Bu müddet, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi seyreden günden ardından işlemeye başlar.

Kira Bedelinin Artırılması – Kira Avukatları Ankara

Kira bedelinin saptanmasına ait dava her vakit açılabilir. Ancak, bu dava, yeni devresinin başlangıcından en geç otuz gün evvelki bir tarihte açıldığı veyahut kiraya veren doğrultusunda bu müddet içerİsinde kira bedelinin artırılacağına ait olarak kiracıya yazılı açıklamada bulunulmuş olması koşuluyla, seyreden yeni kira devresi bitimine kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından ardından kiracıyı bağlar.
Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ait bir karar varsa, yeni kira döneminin bitimine kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni devresinin başlangıcından ardından geçerli gerçekleşir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı, belirli zamanlı sözleşmelerin müddetinin bitiminden minimum on beş gün evvel açıklamada bulunmadıkça, kontrat aynı koşullarla bir sene içesinde uzatılmış sayılır. Kiraya veren, kontrat müddetinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.
Ancak, on senelik uzama müddeti nihayetinde kiraya veren, bu zamanı seyreden her uzama  seneyi  bitiminden  minimum  üç maaş evvel açıklamada bulunmak koşuluyla, herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeye nihai verebilir.Belirsiz zamanlı kira sözleşmelerinde, kiracı her vakit, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on sene atlattıktan ardından, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdire bilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği hallerde, kiraya veren ya da kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Kira içerisinde ne açıkça ne de zımni bir müddet belirleme edilmemişse;lüzum kiracı lüzum kiralayan ihbar suretiyle sözleşmeyi bozabilir. Sözleşmede ters kararlaştırılırsa, taraflardan her biri BK.  m:262’de belirti edilen kaideler uyarınca feshi ihbar edilir.

KİRA BELİRLEME DAVASI

Yargıtay kararları ile belirlenmiş uygulamalara göre, belli bir etrafta muntazam ve sürekli sürelerde yapılmış kira sözleşmelerde kiralayanlar ve kiracılar doğrulusunda kabul edilmiş, devamlılık kazanmış kira paralarının vardığı belli değere “Rayiç” adı verilir.

Taraflar, kira parasını beraber belirleme ederler. Bu hususta hudut yoktur.

Ancak, kira sözleşmesinin yenilenmesi mevzu bahis olduğunda, taraflar yeni kira devresi içesinde kira parasının tespitinde anlaşamazlarsa, Mahkeme’ye müracaat ederek “Kira Belirlenmesi Davası” açarlar. Mahkemenin hükmü kesinleştikten ardından, taraflar ölçülen kira bedeline razı olmak zorundadırlar.

TAHLİYE DAVALARI

Mesken gereksinimi hasebiyle tahliye; Kiralayan, gayrimenkulü kendi ya da eşi ya da çocukları içerisinde mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa, kira sözleşmesinin nihayetinde Tahliye Davası açabilir.

Yazılı Taahhüd Hasebiyle Tahliye Kiracı doğrulusunda gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olduğu halde tahliye edilmezse; kiralayan, İcra Dairesi’ne müracaatla tahliye isteyebilir.

Kira borcunun ödenmemesi hasebiyle tahliye davası; Kira bedeli zamanında ödememelerinden kaynaklı haklı olarak 1 sene içerisinde kendilerine 2 kez yazılı ihtar uygulanan kiracılar aleyhine, ayrı olarak ihtara hacet kalmaksızın, kira süresinin bitiminde Tahliye Davası açılabilir.

11 SORULAR

 1. PERİHAN BIKMAZ dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. NAİLE GÜL dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Avukatları Ankara hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 5. GURBET ERTAŞ dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 8. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 9. SAADET TAŞ dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 10. CANDAN ECE dedi ki:

  Kira Avukatları Ankara Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 11. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  İleti Konusu: kiracının hakları
  Mesaj: sayın avukat hanım ben şahsın evinde kiracı olarak 5 senedir ikamet etmekteyim ev sahibi her sene evi satacam evimden çık diyor sonra birşekilde anlaşıyoruz aynı şekilde yine evi satacam çık diyor kirayı her ay elden düzgün ödemekteyim bu sene ben ne yapmalıyım bana haklarım konusunda yardımcı olurmusun saygılar

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri