Kira Alacağının Tahsili Davası

Kira Alacağının Tahsili Davası

Kira Alacağının Tahsili Davasında, Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla beraber ondan faydalanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracı, aksine sözleşme ve mahalli adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini ya da yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme halinde, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.

Yargıtay Kararı – Kira Alacağının Tahsili Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/2358 Karar: 2014/12663 Karar Tarihi: 19.11.2014

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ – DAVACI TARAFINDAN ALACAĞIN VADE TARİHİNDEN İTİBAREN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ – DAVA TARİHİNDEN SONRAKİ FAİZ TALEPLERİ İÇİN OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMİŞ OLMASININ İSABETLİ OLMADIĞI

ÖZET: Davacı tarafından dava dilekçesi ile alacağın vade tarihinden itibaren sözleşme hükmü gereğince kanunda belirlenen oranda faizi ile tahsiline karar verilmesi talep edilmesine rağmen, mahkemece dava tarihine kadar işlemiş faiz hesap edilerek bu tarihe kadar faize hükmedilmesi ve dava tarihinden sonraki faiz talepleri için olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da isabetli değildir. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri