Kıbrıs Tanıma Tenfiz

Kıbrıs Tanıma Tenfiz

KIBRIS BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR

 • Kıbrıs devleti mahkemelerince verilen boşanma kararları için,  Boşanmanın Tanıma Tenfiz için yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir
 • Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfizi (hükmünü yürütme) MÖHUK. m:34/I’ de düzenlenmiştir.

KIBRIS BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

 • Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi aşağıdaki başlıklar doğrultusunda hazırlanır. Boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır,
 1. KıbrısTanıma Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 2. Tanıma Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 3. Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu

KIBRIS BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 1. Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 2. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi

KIBRIS BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI ŞARTLARI

 • Türk mahkemesinin, yabancı bir mahkeme ilamının Türkiye’de tanıma ve tenfiz karar verilebilmesi için, aşağıdaki şartların hepsinin birlikte bulunması gerekir:
 1. Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararı, kıbrıs ülkesinin kanunlarına göre kesinleşmiş olmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arsında “Mütekabiliyet (karşılıklılık) Esas’ına dayanan bir anlaşma veya o devlete Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekir.
 3. Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilamının, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 4. Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.
 5. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması Yabancı mahkeme kararı Türklerin kişi hallerine ilişkin ise, yabancı mahkemece “Türk Kanunlar İhtilafı” kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir.
 6. Yukarıda sayılan şartlar varsa, yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de icra edilebilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından “tanıma tenfiz Kararı” verilmesine bağlıdır.
 7. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.
 8. Kıbrıs Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder

    KIBRIS BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR

     Görevli mahkeme boşanma davasına ilişkin davalar Aile Mahkemesinde görülür. Diğer  Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

    KIBRIS BOŞANMA TANIMA TENFİZ DAVASI YETKİLİ MAHEKEME NERESİDİR

     Yetkili Mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin (karşı tarafın) Türkiye’deki İkametgâhı mahkemesidir. Yoksa Türkiye’de sakin olduğu yer; yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleridir.

10 SORULAR

 1. BUSE GÖKKAYA dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. ALİYE USAL dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. EMRE DİLEK dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. ARİ SUNGURTEKİN dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. ÇETİN TEPECİK dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. BİLAL BİÇER dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. RECEP TUNCAY dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. TUNAHAN KURAN dedi ki:

  Kıbrıs Tanıma Tenfiz Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri