Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz: Kaza tespit tutanağının iptali davası; meydana gelen trafik kazaları sonrasında trafik polisleri tarafından tutulan tutanakların geçersiz olması talebiyle yetkili mahkemede görülen dava türüdür. Nitekim trafik kazalarının ardından trafik polislerinin veya diğer kolluk kuvvetlerinin tutmuş olduğu kaza tespit tutanakları, hukuki açıdan kesinlik teşkil eden belgeler değillerdir. Bu tutanaklara birtakım usullere göre itiraz edilerek tutanak iptal edilebilir.

Yaralamalı ya da ölümlü olan kazaların meydana gelmesinin ardından trafik ekipleri tarafından kazanın gerçekleştiği yerde bir inceleme yapılır. Kazaya karışan tarafların kazanın meydana gelmesindeki kusur durumları tutanak tutularak tespit edilir. Bu tutanaklarda ayrıca taraflara ait bilgiler, araç bilgileri ve meydana gelen kazanın ayrıntılı bilgileri de yer almaktadır. Söz konusu trafik kazasının tespitinin yapıldığı bu tutanaklarda yer alan tarafların ceza yargılaması, sigorta şirketleri veya kazayı yapan kişilere karşı açacağı maddi manevi tazminat davalarında gündeme gelmektedir.

Trafik kazaları sonucu tespitin yapıldığı bu tutanaklar kesin mahiyette belgeler değillerdir. Taraflardan biri bu tutanaktaki kusur durumlarının gerçeği yansıtmadığını ya da tutanağın eksik bilgiler ile tutularak usulsüz olduğunu iddia edebilmesi mümkündür. Bu durumda mahkemeye başvurma hakkı doğmaktadır. Kaza tespit tutanağına itiraz edilmesinin ardından uzman bilirkişilerce tekrar bir inceleme yapılır ve kusur raporu yeniden alınabilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı İtirazı Nereden ve Nasıl Yapılır?

Kaza tespit tutanağının düzenlenmesindeki temel amaç kazanın meydana gelişini göstermek ve meydana gelen trafik kaza hakkında bilgileri kaydetmektir. Dolayısıyla kaza tespit tutanağı meydana gelen kazada tarafların kazada kusur oranlarını göstermemektedir. Bu durumda tarafların kusur derecelerini belirleyecek olan asıl görevli sigorta şirketleridir.

Sigorta şirketlerinin kusur oranlarında mutabakata varması durumunda, meydana gelen trafik kazansında kusuru bulunmayan veya kazaya karışan diğer sürücülere göre az kusuru bulunan tarafın kazadan doğan maddi kaybı, trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketleri 3 iş günü geçmesine rağmen kusur oranlarında anlaşmaya varamadığı durumda kesin kararı Sigorta Komisyonu’nun vermesi istenmektedir. Bu sayede sigorta şirketleri karara itiraz etse dahi komisyonun itirazı reddetmesi durumunda meydana gelen trafik kazasının kusurlu tarafı kesinleşmiş olmaktadır.

Kaza tespit tutanağının gerçeği yansıtmadığı iddia edildiğinde “Kaza tespit tutanağı itiraz formu” doldurularak bu tutanağın iptali istenebilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz süresi kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Hak düşürücü niteliğe sahip olan bu sürenin geçilmesi durumunda kaza tespit tutanağına itiraz etmeniz mümkün değildir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tespiti

Kaza tespit tutanağı maddi kusurun kimde olduğunun tespiti konusunda hukuken yeterli bir evrak değildir. Burada yalnızca kazanın oluş şekli yer almaktadır. Sürücülerin çekeceği fotoğrafların doğru açılardan kapsamlı çekilmesi, kusurun kimde olduğunu tespitinde önem teşkil etmektedir.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz, kaza tespit tutanağı düzenlemelerine rağmen, daha sonra kaza tespit tutanağına itiraz etmek isterlerse buna hakları vardır. Kaza Tespit Tutanağına İtiraz davası karar gereği,  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2012/102 KARAR NO : 2012/92 KARAR TR : 9.4.2012 (Hukuk Bölümü) ÖZET : Maddi hasarlı trafik kazası sonucu düzenlenen trafik kazası tespit tutanağının iptali istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları idari dava türleri arasında sayılmıştır. Bu düzenlemelere göre, maddi hasarlı kaza tespit tutanağı, kazaya karışan taraflar arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümüne esas olacak ve trafik zabıtasınca düzenlenecek bir belge olup, idari işlem niteliği de bulunmayan bu belgenin, adli yargı yerlerinde çözümlenecek uyuşmazlıkların görümü sırasında o mahkemelerce değerlendirilecek olduğundan, maddi hasarlı kaza tespit tutanağına yönelik davanın idari yargı yerinde görülmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacı vekili tarafından; maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağına itirazen açılan ve idari yargı yerinde görülmesi olanağı bulunmayan davanın görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesince yapılan başvurunun kabulü ile Sulh Ceza Mahkemesince verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bulunan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin, “Trafik Kazalarına EI Konulması” başlıklı 154. maddesinde, “Trafik kazalarına el konulmasında aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.

TRAFİK KAZALARINA

 1. Adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca,
 2. Kaza nedenlerini, iz ve delillerini belirleyecek “Kaza Tespit Tutanağı” düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca (polis veya jandarma), el konulur.

Trafik zabıtasının görev alanı dışında kalan yerler ile el koyamadığı durumlarda, trafik kaza tespit tutanağı, örneğine uygun olarak mahalli zabıta tarafından düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir.(…)” denilmiş; aynı Yönetmeliğin, “Trafik Kazalarına ilişkin işlemler” başlıklı 156. maddesinde de, “Trafik Kazaları ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır.

KAZA TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

 1. Örneğine uygun olarak; kaza yerinin durumu, iz ve deliller, kazaya karışan sürücüler, varsa ölü veya yaralılar, hasar veya zarar, gün ve saat ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek üzere düzenlenir ve olay yerinin durumu bir krokide gösterilir. Tutanaklar; soruşturma evrakına eklenmek, dosyasında saklamak ve sayısına göre taraflara verilmek üzere yeter sayıda düzenlenir.
 2. Trafik kazası tespit tutanağı düzenlemeye bu Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin (a) bendi gereğince trafik zabıtası ve genel zabıtanın görevli personeli yetkilidir.
 3. Tutanaklar en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de düzenlenebilir.
 4. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında bir askeri temsilcinin bulundurulması mecburidir. Tutanak düzenleyenler, taraflar için kusur oranı belirtirler(…)” denilmiştir.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA HAKSIZLIK VARSA HAKLARINIZDAN MAHRUM KALIRSINIZ

Kaza sebebiyle trafik para cezası verilebilir. aracınıza sigorta hasarsızlık indiriminizi kaybedebilirsiniz, hakkınızda kaza ile ilgili açılacak tazminat davası ile araç hasarı, değer kaybı, kar kaybı gibi  tazminat talepleri olabilir, trafik cezası ile ceza puanınıza etki yaparak ileride sürücü belgenize alıkonulabilir, ölümlü yaralamalı bir kaza ise ceza yargılamasında para ya da hapis cezasına mahkum olabilirsiniz.

8 SORULAR

 1. MÜGE DANÇ dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. SERDAR BELEN dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. BUSE BORLU dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. BİRTAN USTABULUT dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. ARZU BODUROĞLU dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 6. EMİRCAN SEVİMKAN dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 7. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. NİHATCAN AKARCA dedi ki:

  Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri