Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı

Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı

Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı, 6100 sayılı HMK.nun onuncu kısmının birinci bölümünde düzenlenen ihtiyati tedbir müessesesi 389. madde başlığında olarak vasıflandırılmış ve aynı maddenin birinci fıkrasında şeklinde şartları belirtildikten sonra takip eden maddelerde bu konudaki talep, verilecek karar ve içereceği hususlar, teminat, kararın uygulanması gibi sair hususlarda yapılması gerekli usul ve prosedür açıklanmıştır.

Anılan yasal düzenlemeler ışığında Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı yargıtay kararlarına bakıldığında; davacı tarafın dava ile elde edebileceği alacağı güvence altına alma amacı ile ihtiyati tedbir talebinde bulunulduğu, tapu kayıtları üzerine konacak olan tedbir sebebiyle davalı taraf mağdur olmayacağı gibi tedbir istenen taşınmazın dava sırasında devredilmesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşabileceği yada tamamen imkansız hale gelebileceği veya gecikme sebebiyle bir sakınca yahut ciddi bir zarar da doğabileceği endişesi de gözetilerek, mahkeme gerekçesinde belirtildiğinin aksine tedbire konu taşınmazın dava konusu olması karşısında tarafların menfaat dengesi ve ihtiyati tedbirin amacı birlikte düşünüldüğünde davacının ihtiyati tedbir talebinin HMK.nun 389 ve devamı maddeleri dikkate alınarak 391/3.maddesi gereğince kabulü ile isteğin taşınmazın tapu kaydına başkasına devrinin önlenmesi yönünden davalı olduğu bildirilerek geçici hukuki koruma niteliğindeki ihtiyati tedbir kararı konulması gerekirken yazılı şekilde reddedilmiş olması doğru olmamıştır.

YARGITAY KARARI : KATKI PAYI DAVASI İHTİYATİ TEDBİR

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/17334 Karar: 2014/3388 Karar Tarihi: 20.02.2014

BOŞANMA DAVASI – KATKI PAYI ALACAĞI – TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI – MANEVİ TAZMİNAT – BOŞANMANIN FERİ OLMAYAN TALEPLERİN AYRI HARCA TABİ OLDUĞU – DAVACIYA EKSİK PEŞİN HARÇ NOKSANLIĞININ TAMAMLANMASI İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİM GEREĞİ.

ÖZET: Davacının nafaka talepleri dışında, katkı payı, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması ve manevi tazminat istemleri de bulunmaktadır. Bu istemlerin her biri ayrı ayrı harca tabidir. Başvurma harcının dava dilekçesindeki tüm istemleri kapsadığı hususu da göz önüne alınarak, katkı payı, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması ve manevi tazminat talepleri yönünden eksik peşin harç noksanlığının tamamlanması için davacıya süre verilmesi, harç tamamlandığı takdirde taleplerin esasının incelenmesi, harç tamamlanmadığı takdirde ise bu talepler yönünden davanın başvuruya bırakılması, harç tamamlandığı takdirde istenen manevi tazminat yönünden ise görev hususunun düşünülmesi gerekir.

 

9 SORULAR

 1. KEMAL EVLER dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. DEFNE YETİŞ dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. SARUHAN YENER dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 5. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. EVRİM GÜVEN dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. FARUK EVİZ dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 8. MAHMUT HAMALOSMANOĞLU dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 9. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  Katkı Payı Davası İhtiyati Tedbir Kararı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri