Kasko Sigorta Davaları

Kasko Sigorta Davaları Nedir? Kaskonun bulunması durumunda açılan sigorta davalarında vatandaşlar yaşadıkları kazalardan dolayı uğramış oldukları kayıpların karşılanmasını talep eder.  Davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde gerçekleşir. Açılan dava sonucunda kayıpların ne kadarlık bir kısmının karşılanacağı kasko yaptırılan şirketin sunmuş olduğu hizmet paketine göre değişir. Çeşitli fiyatlarda ve hizmetlerin kapsadığı paketler yer alır. Bu paketlerden seçilen hizmetlerin içerikleri sonucunda kayıpların bedeli karşılanır.

Kayıp Bedeli Hesaplama Şekli

Kasko fiyatlarının belirlenmesinde çeşitli unsurlar yer alır. Bunlardan bir tanesi daha önce yaşanmış bir kazanın olup olmamasıdır. Diğer bir etken ise sahip olunan aracın ne kadarlık kasko değerinin olduğudur. Aracın hangi ilde olduğu da kasko fiyatlarının belirlenmesinde etkili bir rol oynar.

Hasarların Karşılanmadığı Durumlar

Kasko şirketleri tarafından bazı durumlarda yaşanılan maddi hasarlar karşılanmaz. Bunlardan biri alkollü ya da herhangi bir madde alınarak aracın kullanılması durumunda kasko şirketi sorumluluğu üstüne almaz. Aracın ehliyetsiz bir şekilde kullanılması, araçtaki yapılması gereken bakımların ya da tamirlerin yapılmadan trafiğe çıkılması, araçta bilerek yapılan bir hasarın meydana gelmesi durumunda ve yasal olarak taşınması gereken üst limit yük miktarına uyulmadan limitin üstünde bir yükün taşınması durumunda kasko şirketleri sorumlu değildir.

Kusur Miktarı Nasıl Belirlenir?

Açılacak davada geri alınan miktarların belirlenmesinde kazalardaki kusur miktarları etkili olur. Bu kusur oranını belirleyen yetkililer bulunur. Bunlar kazanın olduğu yere gelerek her türlü kanıt oluşturabilecek delillerin toplanmasını sağlar. Daha sonra bu delillerin inceleme süreci başlar. İnceleme yapıldıktan sonra olayda kasko şirketinin karşılayamayacağı durumlar söz konusu ise vatandaşların şirketten para talep etme hakkı yoktur. Fakat şirket tarafından karşılanan durumun söz konusu olması halinde yaşanılan hasar değerleri şirket tarafından karşılanır.

Dava İçin Süre

Kasko sigorta davalarının belirli bir süre içerisinde açılması gerekir. Bu süre en fazla 10 yıldır. 10 yılı geçmiş durumlarda kişilerin dava açabilme gibi bir durumu bulunmaz. Fakat yaşanılan kaza durumlarında belirlenen süre olayın birileri tarafından bilerek gerçekleştirilmesi durumunda değişir. Bu süreler olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ile belirlenir. Olayda bu gibi durumların yaşanması halinde dava açma süresi 15 yıla kadar uzayabilir.

Kasko Yaptırmak Zorunlu Mu?

Özellikle araçlarda zorunlu sigortanın yaptırılması gerekir. Fakat kaskoda böyle bir durum yoktur. İsteyenler evleri, iş yerleri ya da arabaları için kasko yaptırabilir. Kasko yaptırmak olası kaza durumunda yaşanılan maddi kayıpların karşılanması için önerilir. Trafik kazalarında araç sahibi dışındakilerin uğramış olduğu kayıplar ödenmez. Bu ödenmelerden dolayı da sigortadan farklıdır. Sigorta tarafından hasar meydana gelmiş diğer kişilerin de ödemeleri yapılabilir. Kasko yaptıran kişiler olası kaza durumunda ne kadar ödeme yapma konusuna kendileri karar verir. Aldıkları paketler bu limitin belirlenmesini sağlar.

Kasko Sigorta Davaları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK AÇILAN ALACAK İSTEMİ – BİÇERDÖVERDE MEYDANA GELEN ZARARIN SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALDIĞI – DAVANIN REDDİ GEREKİRKEN DAVANIN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayanılarak açılan alacak istemine ilişkindir. Somut olayda, davacı davalıya kasko sigortalı kendisine ait biçerdöverle tarlada mahsul biçip tarladan çıkarken engebeli ve otlu arazide biçerdöverin sağ tekeri taşa çarpıp devrilerek hasarlanmıştır. Davacının olay tarihi itibariyle iş makinası kullanma sertifikası ve biçerdöver operatör belgesi mevcut ise de; iş makinası (biçerdöver) kullanması için gerekli G sınıfı sürücü belgesi bulunmamaktadır. Bu durumda biçerdöverde meydana gelen zarar, sigorta teminatı dışında kaldığından mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken … TL hasar bedeli yönünden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayanılarak açılan alacak istemine ilişkindir. Kasko sigorta Poliçesi Genel şartlarının A/5 maddesinde 10 bent halinde sigorta teminatı dışında tutulan haller sayılmıştır. Taşıtın KTK hükümlerine göre gerekli sürücü belgesi olmayan kimselerce kullanılması nedeniyle zararlarda teminat dışında kalan haller arasında gösterilmiştir.

2918 Sayılı KTK’nun 36 vd. maddeleri uyarınca gerekli ehliyetnameye sahip olmayan kişi tarafından aracın kullanılması sırasında oluşan zararlar teminat dışındadır. Ayrıca taşıtı kullanan kişinin ehliyetinin o taşıtı kullanmaya uygun ehliyetli olması gereklidir. Yine sürücü kurslarınca verilen sürücü sertifikaları ile taşıtın kullanılması sırasında oluşan zararlarında teminat dışında kaldığı belirtilmiştir. KTK’nun 42/a maddesi hükmüne göre, sürücü belgesi almak için başvuranların sınav sonucunda almış oldukları sertifikaların, 41.maddede belirtilen diğer şartlar dahilinde sertifikaların alındığı yer kuruluşunca sınıfına uygun sürücü belgeleri ile değiştirilmedikçe, sahiplerine araç sürme yetkisi vermeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle sertifikalar ehliyet olarak kabul edilemez. KTK’nun 3.maddesinde iş makineleri, yol makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlar olarak tarif edilmiştir. Aynı Kanun’un 38.maddesinde sürücü belgeleri kullanılacak araçlar cinslerine ve gruplarına göre sınıflara ayrılmış; G sınıfı sürücü belgesi ile iş makinası türünden motorlu araçların kullanılacağı belirtilmiştir. G sınıfı ehliyetle yalnız kendi sınıfındaki araçların kullanılabileceği de KTK’nun 39/a-1 maddesinde düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3/c-12.bendin de ise; iş makinasının Paletli veya madeni tekerlekli traktör biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araç olduğu bildirilmiştir. Burada “biçerdöver” iş makinası kapsamına alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalara göre biçerdöver, iş makinası kapsamında olduğundan G sınıfı sürücü belgesi ile kullanılması gerekmektedir.

Somut olayda, davacı davalıya kasko sigortalı kendisine ait biçer döverle tarlada mahsul biçip tarladan çıkarken engebeli ve otlu arazide biçerdöverin sağ tekeri taşa çarpıp devrilerek hasarlanmıştır. Davacının olay tarihi itibariyle iş makinası kullanma sertifikası ve biçerdöver operatör belgesi mevcut ise de; iş makinası (biçerdöver) kullanması için gerekli G sınıfı sürücü belgesi bulunmamaktadır. Bu durumda biçerdöver de meydana gelen zarar, sigorta teminatı dışında kaldığından mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi 64.000 TL hasar bedeli yönünden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Güneş Sigorta AŞ vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA..

5 SORULAR

 1. NAZİFE YANBOL dedi ki:

  Kasko Sigorta Davaları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. GÜLCAN HACIEFENDİOĞLU dedi ki:

  Kasko Sigorta Davaları Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 3. SİNEM AKTAŞ dedi ki:

  Kasko Sigorta Davaları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  Kasko Sigorta Davaları bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. BERRE DAĞLI dedi ki:

  Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri