İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır

Günümüzde Günlük yaşantımızda maddi manevi sıkıntıya sokacak bazı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bunlardan biri de alacaklı ve borçlu durumda bulunmaktır. Bu noktada yasalar zarara uğrayan alacaklı için çeşitli hak arama yolları göstermektedir. İcra takibi icra iflas kanunu m.68-68/a’daki belgelerden birine dayandığı takdirde İtirazın İptali Davası Açılır ya da itirazın kaldırılması davası seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Açılan ilamsız icra m.68-68/a’daki belgelerden birine dayanmıyor ise, bu durumda alacaklı olarak tek yolumuz İtirazın İptali Davası açmak olacaktır.

Borçlu olan kişi borcunu ödemek yerine takibe alınmış dava konusunu itiraz etmiş ise alacaklı olarak İtirazın kaldırma davası açıyoruz. Karşı taraf yani borcu bulunan kişi ise davalı durumunda bulunuyor. Burada alacaklı  Davacı olması sebebiyle İtirazın iptali davasında  iki noktada karar verilmesini talep edebilir. 1. bu takip kararında ödenmesi gereken maddi değerin ödenmesi talebidir. Diğeri ise borçlu olan kişinin itirazının iptal edilmesine karar verilmesidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, alacaklı olarak icra inkâr tazminatına hükmedilmesini de istemek yasal bir hak olduğundan, bu isteği ayrı olarak dilekçe de belirtilmesi gerekmektedir.

İtirazın İptali Davası açıldıktan sonra  şu durumlar göz önünde bulundurularak varılmaktadır: 1. Açılan davada borçlu olan kişinin haksız olduğuna karar verilirse borçlu olan kişi tazminata mahkûm edilmektedir. 2. Alacaklı olan ve davayı başlatan kişi, kötü niyetli ve haksız olduğu anlaşıldığı takdirde tazminata mahkûm edilmektedir. 3. Diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumu göz önüne alınarak, davanın ve hükme varılan şeyin tahammülüne ret kararı, ya da yine durum göz önünde bulundurularak hüküm edilen meblağının %20 lik kısmında aşağı olmayacak şekilde uygun bir tazminata mahkûm edilebilmektedir. Kısaca özetlemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak gerekirse, davacı ya haklı olarak görülüp, alması gereken miktarın tamamını, haksız olarak görülürse İtiraz İptal Davası’nın ret edilmesine, ya da genel durum alıcıyı %100  haklı kılmaz ise alması gereken miktarın en az %20 olma şartı ile belirli bir miktar alacağını alması kararı verilmektedir.

Öte yandan İtirazın İptali Davası ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, yetkili mahkemeyi Hukuk Muhakeme Kanuna göre belirlemek gerekmektedir. Aksi bir hüküm bulunmadıkça Davacı ikamet ettiği bölgedeki mahkemede davası görülmektedir. Eğer ikamet ettiği yer belli değil ise, son ikamet ettiği yer baz alınmaktadır. Birden fazla kişi Davacı ise, kişilerden birinin ikametgahı baz alınmaktadır. Burada anlaşılacağı üzere istediğimiz herhangi bir mahkemede dava açılamamaktadır.

Hakların korunması için zamanda son derece önemli bir etken olmaktadır. Söz gelimi, 1 yıl içerisinde İtirazın İptali Davası açılmaz ise başlatılan ilamsız takip düşmektedir. Ancak bu 1 yıl geçtikten sonra gene alacağı olduğu kişiye dava açılamayacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu durumda ise mahkemeden alacağınız ilam ile eski takibin devam etmesini isteme hakkınız bulunmamaktadır. Alınan yeni ilam ile ilamlı takip başlatılabilmekte yada Alacak davası açılır

Genel olarak toparlayacak ve sonuçların ne olacağını belirtmek gerekirse, mahkeme İtirazın İptali Davası davasını ret edebilir, İtirazın İptali Davası davayı kabul edip, icra takibine devam edilmesi ya da icra inkar tazminatına hüküm getirebilmektedir. İcra takibine devam edilmesi hükmünde icra işleri kaldığı yerden devam edecektir. İcra inkâr tazminatında ise borçlu en az %20 lik bir ödeme yapmakla mükellef olacaktır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İtirazın İptali Davası ilgili olarak İcra takibi müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur. Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini davası açar. İtirazın iptali davasında, borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. İtirazın iptali davası süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır. cra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır. Gecikmiş itirazda ve ihtiyati hacizde itirazın iptali davası yedi gün içerisinde açılmazsa haciz veya ihtiyati haciz kalkar.

22 SORULAR

 1. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 2. MHAIDI AKPINAR dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. HEDİYE ALPEREN dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. PERİHAN BIKMAZ dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. TUNGA KIRIMLIOĞLU dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. BERCİS SEVGİ METE ÇALIPINAR dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 8. BEKİR VAROL dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 9. MAHMUT HAMALOSMANOĞLU dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 10. MELİSA AKGÜL dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. MÜGE DANÇ dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 12. METEHAN SAMSA dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 13. PELİN EMMEZ dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 14. BÜŞRA TURANOĞLU dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 15. CEMİLE ÇAMTOSUN dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 16. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 17. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 18. ANIL CEBECİ dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 19. ÖMÜR UYGUN dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 20. AKİF KİTAPÇI dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 21. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 22. SEVTAP BOZER dedi ki:

  İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri