İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası

İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası Nedir? Devlet tarafından işletilen araçların kazası sonucunda tazminat davalarında verilecek miktarlar mahkeme tarafından belirlenir. Bu miktarların belirlenmesinde kazanın nasıl gerçekleştiği, kazaya neden olan unsurlar ve kazada herhangi bir kişinin hayatını kaybedip kaybetmediği durumu etkili olur. Mahkeme tarafından gerekli tüm araştırmaların ardından tazminat davası sonucunda alınacak ücretler belirlenmiş olur. Tazminat davaları için yetkilendirilen mahkemeler çok sayıdadır.

Manevi Tazminat Açılabilir Mi?

Kazanın yaşanmasının ardından maddi tazminat davaları ile bilirlikte manevi tazminat davaları da açılabilir. Kazayı yaşayanın manevi tazminat davası açma hakkı her zaman bulunur. Fakat bazı durumlarda yakınlarının da dava açma hakkı vardır. Burada önemli olan unsur kazayı geçirenin bedensel olarak kayba uğraması gerekir. Aksi takdirde yakınlarının böyle bir dava açma hakkı bulunmaz. Manevi tazminat davası ile kazada yaralı olanın iyileşmesi için harcanması gereken sağlık masrafları karşılanır. Bunun yanı sıra yaralının çalışmama durumundan dolayı yaşadığı maddi kayıp, çalışma durumunun devam edememesi durumunda oluşacak maddi sorunların miktarları ve gelecekte meydana gelecek ekonomik problemden dolayı yaşanabilecek kayıp durumları ile ilgili manevi tazminat talep edilebilir. Manevi tazminatın miktarının belirlenmesinde çeşitli etkenler bulunur. Bu etkenler yaşanan kazanın nasıl yapıldığı, kazaya neden olan başka unsurların olup olmaması, iki tarafın da sahip olduğu maddi gelir durumları, kazada herhangi bir ihmal ya da kusur olup olmadığı, vb. etkenlerdir.

Dava Açabilmek İçin Belirlenen Süre

Trafik kazası sonucunda tazminat davası açmak isteyen kişiler için belirlenen süre 2 yıldır. 2 yıl boyunca tazminat hakkına sahip olanlar 2 yılın bitmesinin ardından bu hakka sahip değildir.  Bu süre olayda suçlu olanın öğrenilmesi durumunda geçerlidir. Fakat suçlunun belirlenmemesi durumunda süre 10 yıla kadar uzayabilir. Aynı şekilde 10 yıllık süreyi dolduranların tazminat davası açma hakkı ortadan kaybolur. Bunun yanı sıra kazalarda ölümün olması ya da ağır ceza gerektiren başka durumların olması halinde zaman aşımı sürelerinde farklılıklar yaşanabilir. Bununla ilgili sürenin belirlenmesi mahkeme tarafından verilir. İncelemeler sonucunda dava süreci uzamış olması durumunda süre kısıtlaması da ortadan kalkar.

Tazminat Davasını Açma Hakkına Sahip Kişiler

Tazminat davası hem kaza geçiren tarafın hem de onun yakınları tarafından açılabilir. Öncelikli olarak kaza geçirenin ölmesi halinde akrabaları, anne, babası ya da varsa çocukları tazminat davası açabilir. Fakat bazı durumlarda kaza yapan hayatta kalır fakat vücudunda bir takım onu olumsuz etkileyecek hasarlar bulunur. Bunun gibi olaylarda da aynı şekilde akraba ve yakınlar dava açabilir. Bu şekilde kaza sonucu mağdur olanlar hem manevi hem de maddi tazminat davası açarak yaşadıkları bedensel ve ruhsal kayıpları ile ilgili masrafları talep edebilir. Zarara uğramış kişilerin maddi ve manevi tazminat açması için verilen süreyi geçirmemeleri gerekir.

İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – İŞLETENİ VEYA SAHİBİ DEVLET OLAN ARAÇLARIN SEBEBİYET VERDİĞİ ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUK DAVALARININ ADLİ YARGIDA GÖRÜLECEĞİ – DAVANIN İŞLETENİN SORUMLULUĞUNA DAYANILARAK AÇILDIĞI – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI

ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu uğranılan maddi tazminat istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan davalarda görevli ve yetkili mahkeme belirlenmiş olup; “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır. Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Davanın işletenin sorumluluğuna dayanılarak açılmış bulunması ve işin esasının incelenmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Trafik kazası sonucu uğranılan maddi tazminat istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan davalarda görevli ve yetkili mahkeme aynı yasanın 110. maddesinde 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yapılan değişiklikle belirlenmiş olup; “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır. Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Yasada yapılan bu değişiklik metninden de anlaşılacağı üzere; davanın işletenin sorumluluğuna dayanılarak açılmış bulunması ve yerel mahkemenin 2918 sayılı KTK’nun değişik 110. maddesini göz önünde tutarak işin esasının incelenmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA..

4 SORULAR

 1. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. RAİF MERMER dedi ki:

  İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. İZEL BİÇKES dedi ki:

  İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  İşleteni Devlet Olan Araçların Zararlarından Dolayı Tazminat Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri