İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi

İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi Nedir? İşçinin başka şubede çalıştırılması iş sözleşmesi kurulurken anlaşılmış değilse, iş sözleşmesine aykırılık oluşturmaktadır. Böyle hallerde, işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı kabul edilir. İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması, işçiye bazı hakların tanınmasına sebep olmuştur. Bunların başında iş sözleşmesinin feshi gelmektedir. İşçinin dava açması da mümkündür ancak öncelikle arabuluculuk şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi, mesleki bir amaçla ya da mesleki amaç olmadan söz konusu olabilir.

İşçinin Başka Şubeye Gönderilmesi Usulü:

İşçinin başka bir şubede çalıştırılmak üzere gönderilmesi, işçi açısından haksız durumlar meydana getirebilmektedir. Bu haksızlığın önüne geçilmesi için bir yol öngörülmüştür. Eğer ki işveren, işçiyi başka bir şubede çalıştırmak istiyorsa, bu isteğini yazılı bir şekilde bildirmelidir. Yazılı isteği 6 gün içinde işçi tarafından kabul edilmesi halinde, ortada herhangi bir usulsüzlükten söz etmek mümkün olmayacaktır. Ancak işçi bu talebi kabul etmezse, iş koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı kabul edilecektir. 6 günlük süre içerisinde işçinin sessiz kalması da bir kabul anlamı taşımamaktadır. Yargıtay kararları ışığında yerleşmiş içtihada göre, işçinin 6 günlük süre içerisinde cevap vermemesi ve susması da ret hükmündedir.

İşçinin Başka Şubeye Gönderilmesinde İş Sözleşmesinin Feshi:

İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi istemi üzerine hem işçide hem de işverende bazı haklar doğmaktadır. İşçinin başka şubede çalışmak istememesi halinde, işveren varsa başka haklı sebepleri göstererek iş sözleşmesini feshedebilir. İşçinin de, iş sözleşmesinin anlaşıldığı şekilde sürdürülmesini siteme hakkı bulunmaktadır. İşçi de sözleşmeyi feshedebilir ve haklarını talep edebilir. İşçinin başka bir şubeye gönderilmesinde dava açma hakkı, işverenin geçerli bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshetmesi durumunda ortaya çıkacaktır. Ancak burada da dava açmadan evvel arabulucuya başvuru gerekmektedir.

İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesinde Dava Yolu:

İşçi iş sözleşmesini kabul ederken, işverenle karşılıklı iradeleri çerçevesinde kabulde bulunmuştur. İş koşullarının işçiye sorulmadan ve rızası alınmadan değiştirilmesi durumunda işçiye bazı haklar tanınacaktır. İşçinin başka şubeye gönderilmesi istenmesi durumunda işçi bu talebi reddederse, işverenin başka haklı sebeplere dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi hakkı saklıdır. Ancak haklı bir neden varlığı olmaksızın iş sözleşmesi feshedilirse, işçiye dava yolu gözükecektir. Ancak dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabulucuya başvuru zorunluluğu İş Mahkemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Buradaki düzenlemeye göre, iş sözleşmelerindeki uyuşmazlıklar için öncelikle arabulucuya başvurmak gereklidir. Burada taraflar anlaşmazsa, arabulucudan sonra dava yoluna başvurulması söz konusu olacaktır. Arabuluculuk bir dava şartıdır. Eğer ki söz konusu olay arabulucuya götürülmeden dava konusu yapılırsa, mahkeme bunu resen gözetecek ve ret verecektir. Arabuluculuk görüşmesi sırasında verilen yeminler ve her türlü belge dava sırasında kullanılamaz. Mahkemede tüm deliller ve beyanlar tekrardan değerlendirilecektir.

İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi

YARGITAY KARARI: İŞÇİNİN BAŞKA BİR ŞUBEYE GÖNDERİLMESİ

T.C YARGITAY  22.HUKUK DAİRESİ ESAS KARARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun’un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dosya içeriğinden, davalıya ait market işyerinde 12.06.2000 tarihinden beri sebze meyve takım lideri görevlisi olarak çalışan davacının 26.07.2010 tarihli yazılı fesih bildirimi ile davacının yapılan görevlendirmeyi kabul etmediğinden iş sözleşmesinin 26.07.2010 tarihi itibariyle 4857 sayılı Kanun’un 17 ve 18 maddeleri uayrınca feshedilidiği anlaşılmaktadır.

Fesih bildiriminde 01.05.2010 tarihinde ……. marketten taransfer edildiği yazılmış olup fesih tarihine kadar kısa bir süre geçtiği bu sürede davacının önceki yıla göre seviyesinde ne tür olumsuz değişiklikler tespit edildiği işverence somut olarak açıklanmadan yer değiştirilmesi ağır bir yaptırım olup ölçülülük ilkesine aykırı bu uygulama fesih için geçerli neden oluşturmayacağından davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile reddine karar verilmesi bozma nedenidir. Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

KARAR : Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının Bozulmasına, İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE..

4 SORULAR

 1. MUTTAKİ BAŞER dedi ki:

  İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. SÜMEYRA KARASATI dedi ki:

  İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. CANBERK TURLA dedi ki:

  İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. NİSA KARAKUŞ dedi ki:

  İşçinin Başka Bir Şubeye Gönderilmesi Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri