İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İş Mahkemesi Başvuru

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır? İş mahkemelerinde dava açmak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerince düzenlenmiş olan işçi ile işveren arasındaki kanundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için işçi ve işverenlere tanınmış bir haktır. İlgili Yasa’nın ilk maddesinde; “Bu kanunun amacı, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.” denilmektedir.

İş Mahkemesine Başvuru Yazımız İçin: TIKLAYINIZ

İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin geçersiz olması, iş mahkemesinin görevsiz olduğu ve dava açılamayacağı anlamına gelmemektedir. Fakat işçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmenin türüne göre bazı uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemesi olmayabilir. Nitekim iş mahkemeleri hukuk sistemimizde kurulmadan önce işçi ile işveren arasında iş kanunu ve iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’ydi. Ancak günümüzde iş davası açılmak istendiğinde genel yetkili mahkeme İş Mahkemeleri olarak kabul edilmektedir. Yine de davaya konu olan yerde iş mahkemesinin bulunmaması durumunda dava Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılabilmektedir.

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Açılır?

Yapılan düzenlemelere göre iş mahkemelerinde görülecek davalar şu şekilde genel çerçeve içine alınmıştır:

 • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davalar
 • İşe iade davası
 • Hizmet tespit davası
 • Alacaklara ilişkin davalar (ücret, fazla mesai, prim, yol, yemek)

İş Mahkemesinde Dava Açma Usulü Nedir?

İşçi ile işveren arasında iş kanunundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde iş mahkemesine (olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemelerine) dava açma usulleri 2 şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar:

 • Davacının dava dilekçesi ile iş mahkemesine başvuruda bulunması yolu,
 • İdari makamların iş mahkemesine başvurması yoludur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317. maddesinin 1. fıkrasında “Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur.” denilmektedir. Bu madde uyarınca, iş mahkemesine dava açmak isteyen davacı işçi ya da işveren, dava dilekçesi ile başvurusunu yapıp davanın görülebilmesi için gerekli harç ve masrafları vezneye yatırmak suretiyle dava açabilmektedir. Bu süreçte dava dilekçesinin hazırlanış biçimi, davada öne sürülecek deliller ve zamanaşımı süreleri gibi konularda alanında uzman iş hukuku avukatı desteği almak her zaman davacının lehine olmaktadır. Bu nedenle hukuk büromuzun deneyimli iş avukatlarından gerekli hukuki desteği tahsis edebilirsiniz.

İş mahkemesine dava açma usullerinde ikinci yol, “işçiye kolaylık sağlanması” temel prensibine göre düzenleme sonucu gündeme gelmektedir. İşçi ya da işveren aralarında bulunan uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için idareye yani idari makamlara başvuruda bulunabilirler. İdari makamlar 15 gün içinde kendilerine yapılan başvuruları çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atar. Ancak 15 gün içinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise belgeler yetkili iş mahkemesine gönderilir. Bu sayede iş mahkemesinde dava açılmış olur.

Öte yandan yapılan son düzenlemeden sonra iş mahkemesine dava açabilmek için tarafların öncelikle arabuluculuk yoluna gitmiş olma şartı aranmaktadır. Arabuluculuk yoluna başvurulmadan iş mahkemesinde açılan davalar usulen reddedilecektir.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

İş mahkemelerine çalışmış olduğu işyerinden haksız olarak, tazminatsız olarak işten çıkarılması durumunda işçi bulunduğu ilde iş mahkemesine dava açabilir. İşverenin işçi ile yapmış olduğu iş sözleşmesini iptal edebileceği gibi, işçide işverene karşı iş sözleşmesini iptal edebilir.

İşçi, maaşının ödenmemesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izin ücretlerinin ödenmemesi, ssk priminin eksik yada asgari ücretten yatırması, işçiye kötü muamele, hakaret, gibi konularda işçi tek taraflı olarak iş sözleşmesini iptal edebilir. Bu durumlarda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen maaş ücretini, kullanılmayan yıllık izin ücretini ve fazla mesailerini talep eder, ödenmemesi durumunda iş mahkemesine dava açabilir.

İş mahkemesine dava açma süreleri için belerili zamanaşım süresi bulunmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı için 10 yıl, diğer alacakları için 5 yıl zamanaşım süresi vardır.

İş mahkemesine dava açılırken, dava dilekçesinin hazırlanması ve talep edileceklerin miktarının tespiti önemlidir. Burada iş mahkemesine dava dilekçesi hazırlanırken mutlaka avukat ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

İş mahkemesine dava masraf ve harçlarıda talep edilen tazminat miktarı gösterilecek şahit sayısı ve bilirkişi ücretine göre değişiklik göstermektedir.

İş mahkemesinde açılan işçi davaları ortalama 7-8 ay sürmektedir. Bu süre bulunduğunuz iş mahkemesinin iş yoğunluğuna göre değişebilir.Yargıtay temyiz aşaması bu süreye dahil değildir.

İşçi İş mahkemesine davasını yetkili görevli yerde açmak zorundadır.

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, iş mahkemesine başvuru nasıl yapılır,  iş mahkemesine ne zaman dava açılır,  iş mahkemesine dava hangi mahkemede açılır yetki, iş mahkemelerine başvuru, iş davası nasıl açılır, iş mahkemesine nasıl başvurulur, iş mahkemesinde dava ne kadar sürer, iş mahkemesinde dava açma masrafı, iş mahkemesi dava harcı ne kadar, işçi mahkemesine dava nasıl açılır, iş mahkemesinde nasıl dava açabilirim, iş mahkemesine dava nerede açılır, iş tazminat mahkemesine nasıl dava açılır, iş mahkemesinde dava nasıl açılır, iş mahkemesi nasıl açılır, iş mahkemesine dava dilekçesi, iş mahkemesine dava nasıl açılır forum, iş mahkemesine dava dilekçesi nasıl yazılır, iş mahkemesine dava dilekçesi nasıl hazırlanır, iş mahkemesine cevap dilekçesi nasıl verilir, iş mahkemesine dava nasıl açılır ankara, iş mahkemesi davası, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

56 SORULAR

 1. BİRTAN USTABULUT dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. AYŞENUR ÇUKURCU dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. ADEM KÖKER dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. SETANAY YANMAZ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. CEYLİN AÇIKGÖZ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri