İş Davasında Islah Nasıl Yapılır

İş Davasında Islah Nasıl Yapılır

İş Davasında Islah Nasıl Yapılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Taraflardan birinin usule ilişkin olarak yaptığı işlemi tamamen veya kısmen düzeltmesine “Islah” denir. İki taraftan her biri usule ilişkin olarak yaptığı işlemi tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı davada her bir kere ıslah hakkını kullanabilir.

Yargıtay Kararı – İş Davasında Islah Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2014/25790 Karar: 2014/25766 Karar Tarihi: 09.09.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – BELEDİYEDE İŞ SÖZLEŞMESİ İLE VE SENDİKALI OLARAK ÇALIŞAN DAVACI – ISLAHIN TAHKİKAT BİTİNCEYE KADAR YAPILABİLECEĞİ – HUKUKEN GEÇERLİ OLMAYAN TALEP DİKKATE ALINARAK ISLAH KONUSU MİKTARLARIN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Islah, tahkikat bitinceye kadar yapılabilir; esasa yönelik bozmadan sonra ıslah yapılamaz. Ayrıca dosyada, ıslah harcının yatırıldığına dair harç makbuzuna da rastlanmamıştır. Mahkemece, hukuken geçerli olmayan talep dikkate alınarak ıslah konusu miktarların hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. (4857 S. K. m. 41, 46, 47) (6100 S. K. m. 177)

Dairemizce, sendika üyelik kayıtları getirtilmeden davacının toplu iş sözleşmesinden yaralanamayacağının kabul edilmesi, davacının hafta tatili gününde yarım gün çalışmasına rağmen hafta tatili ücreti talebinin reddi ve tanık beyanlarına göre belirlenen genel tatil ücretinde takdiri indirim yapılmaması sebebiyle hüküm bozulmuştur.  Mahkemece, bozmaya uyulup gerekli araştırmalar yapılarak, fazla çalışma ücreti talebinin reddine, diğer taleplerin kabulüne karar verilmiş, ancak bozmaya uyulmasına rağmen hafta tatili ücreti ve genel tatil ücretinde takdiri indirim yapılmamıştır.

Mahkemece, bozmaya uyulmasına rağmen hükmedilen hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarında hakkaniyete uygun bir indirim yapılmaması isabetsizdir. 3- Taraflar, davanın veya savunmanın genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, karşı tarafın rızasına gerek duymadan ıslah yoluyla yapabilirler.

ISLAH NEDİR NASIL YAPILIR

Islah, tek taraflı bir usul işlemi olup, karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Ancak HMK.177 uyarınca ıslah dilekçesinin karşı tarafa tebliği gereklidir. Islah ile vakıalar, dava konusu ve talep sonucu değiştirilebilir. Islah yoluyla ikinci tanık listesi verilemez.

Davalı, davaya cevap vermemiş ise, sonradan vereceği ıslah dilekçesi ile davaya cevap veremez. Çünkü, ortada daha önce yapılmış bir usul işlemi yoktur. Örneğin, davalı, davaya hiç cevap vermemiş ise, sonradan vereceği ıslah dilekçesi ile zamanaşımı def’inde bulunamaz. Ancak davacı, savunmanın genişletilmesine açıkça muvafakat ederse, bu durumda mahkemece, zamanaşımı savunmasının dikkate alınması gerekir.

Davacı, kısmî dava konusu talebini, daha sonra ıslah yoluyla artırabilir. Bu hâlde, ıslahla artırılan talep harca tâbi ise, davacının bakiye harcı yatırması gerekir, aksi hâlde harç yatmadıkça ıslah yapılmamış sayılır. Davacı, belirsiz alacak davasında, alacak miktarı belirlendiğinde talebini netleştirerek iddiayı genişletme yasağına tâbi olmadan ve ıslaha gerek olmadan asıl talebini artırabilir. Fakat bu durumda dahi bakiye harcı yatırması gerekir.

Somut olayda davacı, esasa yönelik bozmadan sonra ek rapor doğrultusunda talebini ıslah ile artırmış ve mahkemece, ıslah doğrultusunda karar verilmiştir.  Dairemizin yerleşik kararlarına göre, ıslah, tahkikat bitinceye kadar yapılabilir; esasa yönelik bozmadan sonra ıslah yapılamaz. Ayrıca dosyada, ıslah harcının yatırıldığına dair harç makbuzuna da rastlanmamıştır.  Mahkemece, hukuken geçerli olmayan talep dikkate alınarak ıslah konusu miktarların hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA,

 

9 SORULAR

 1. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. MAHDİ KOÇAKOĞLU dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 3. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. NECLA DERİN dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. ETHEM KAMIŞ dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 7. NİHAN ÖLÇER dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. MUNKH-ALDAR ÇAKIR dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 9. MEVLÜT YEĞEN dedi ki:

  İş Davasında Islah Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri