İpotek Alacağının Temliki

İpotek alacağının temliki, Türk Borçlar Kanunu’nun 183 ve 194. maddeleri arasında yer alan hükümlerce düzenlenmiştir. Her ne kadar ilgili Kanun’da alacağın temliki konusunda düzenlemeler yer alsa da bu uygulamanın tanımı yapılmamıştır. Doktrinde yer almasa da uygulamada hem devir hem de temlik kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Alacağın temliki; mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemine denmektedir. İlgili Kanun’un 183. maddesi uyarınca, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, borçlunun herhangi bir etkisinin veya rızasının olmada bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine hukuki literatürde alacağın temliki adı verilmektedir.

Alacağın temlikine borçlu katılmamaktadır. Bu sebeple söz konusu alacaklının devrine borçlunun rızasının gerekli olmadığı gibi bu tür bir devirden haberdar olması da gerekmemektedir. Dolayısıyla ipotek alacağının temlikinde borçluyu, alacaklının değiştiğine dair haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Alacağın Temliki Esasları

Alacağın temliki uygulamasını, borç ilişkisinden doğan bir sözleşmenin devrinden ayırt etmek önem teşkil etmektedir. Alacağın devri, bir borç ilişkisinden doğan bir veya birden çok alacağın üçüncü bir kişiye devri demektir. Borç ilişkisinin tüm hak ve borçlarıyla birlikte devri ise borç ilişkisinin devretmesine işaret etmektedir.

Alacağın temlikinde bir borç ve özellikle sözleşmeden kaynaklanan bir hukuki durum devredilmediği için bu tür bir ilişkiden meydana gelen yenilik doğuran haklar ve def’iler de ilke olarak bir başkasına devredilememektedir. Bu hususlar sözleşmenin alacaklı ve borçlu tarafına ait olarak kalmaktadır. Dolayısıyla iptal, fesih ve dönme haklarında da durum bu şekildedir.

Alacağın İradi Temliki Nedir?

Alacağın temliki uygulamasında üç farklı çeşitten bahsetmek mümkündür. Bunlar;

 • İradi temlik,
 • Kanuni temlik ve
 • Yargısal temliktir.

Ancak uygulamada sıklıkla görülen alacağın iradi temliki çeşidi iradi temliktir. İradi temlik; devreden ile devralan arasında kurulan temlik sözleşmesi ilişkisine göre alacağı doğrudan doğruya devralana geçiren temlik türü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda alacağın devrinden amaç iradi devirdir.

İpotekli Taşınmazın Temliki

İpotek altında tutulan bir taşınmaz, malik tarafından üçüncü kişilere satılabilir. Bu noktada ipotek hakkı, kanunen malikin tasarruf haklarını kısıtlamaz. Fakat ipotekli olan taşınmazı satın alan yeni malik, taşınmaz mülkiyetini ipotekli olarak kazanır. Medeni Kanun’un 888. maddesi uyarınca, “İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvence de bir değişiklik yapmaz.” hükmündedir. Bu bağlamda, aksine bir sözleşme olmadıkça taşınmazın temlik edilmesi durumunda, borçlunun da bu temlike bağlı olarak değişmesini kural olarak kabul edilmemiştir.

İpotek altında tutulan bir gayrimenkulün temliki halinde, borçlu ve malik sıfatı değişmiş olmaktadır. Bu değişiklik alacaklı açısından birtakım zorluklara gebe olabilir. Nitekim alacaklı rehnin paraya çevrilmesini talep etmesi durumunda, hem asıl borçluyu hem de taşınmaz malikini birlikte muhatap almak durumundadır. Medeni Kanun’a göre taşınmazın temliki durumunda borcun da yeni malike nakledilmesini teşvik etmektedir.

İpotek Alacağının Temliki

İpotek Alacağının Temliki ile ilgili olarak temlik Medeni kanunda 881 maddesinde “ Halen mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan her hangi bir alacak,ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu taşınmazın borçlunun mülkiyetinde olması gerekmez. ” İpotek hakkı, alacaklıya, borcun ödenmemesi halinde, ipotek konusu taşınmazı ihale ile satışa çıkırılması  ile alacağını taşınmaz bedelinden alma hakkı veren bir ayni haktır. Ayni hak olması nedeni ile herkese karşı ileri sürülebilir ve zamanaşımına uğramaz

Medeni kanunda 888/II maddesinde “ İpotekli taşınmazın devri,aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvence de bir değişiklik yapmaz.”

İpotek Alacağının Temliki Sözleşmesi Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3-) TEMLİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-) TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4-) TEBLİGAT ADRESİ

İşbu sözleşme taraflar arasında …/…/… tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.

TEMLİK EDEN                             TEMLİK ALAN
Adı Soyadı                                    Adı Soyadı
İmza                                             İmza

YARGITAY KARARI: İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – REHİNLİ ALACAĞIN TEMLİKİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN TEMLİK İŞLEMİNİN TAPU SİCİLİNE TESCİLİ GEREKLİ OLMADIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar onunla aynı anda devralana geçer ve ipotekle güvence altına alınmış bir alacağın devrinin geçerli olması, devrin tapu kütüğüne tescil edilmesine de bağlı değildir. Başka bir ifade ile rehinli alacağın temlikinin geçerli olması için temlik işleminin tapu siciline tescili gerekli değildir. Bu halde temlik alan G.. Varlık A.Ş, alacaklı İş Bankasına halef olarak onun yerini almıştır. Hal böyleyken, G.. Varlık’ın davaya kabul edilmemesi doğru olmadığı gibi, buna bağlı olarak göstereceği deliller toplanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır. (4721 S. K. m. 891) (818 S. K. m. 168)

23 SORULAR

 1. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 2. REHA YURDUSEVEN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. GÜLİZ KESEN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. İREM DALKIRAN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. SERPİL BUDAK dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 6. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. SANER GÖLGE dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 8. SEVCAN SALAY dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. AZRA YAĞAN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 10. MERİH ALTUNOK dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. BERRE ÖZTAŞKIN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 13. NİHAN ÖLÇER dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 14. İPEK SARITAŞ dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 15. SEREN KARNAS dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 16. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 17. CANDAN ECE dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 18. G İPEK dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. BATU KIZANLIKLI dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 20. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 21. SERAY KUŞÇU dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 22. GURBET SALEH dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 23. MAHSUM KILDACI dedi ki:

  İpotek Alacağının Temliki Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri