İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır

İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır

 • Para veya teminat borcu için takip hususunda HUMK ’nun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı İcra Dairesi de takibe yetkilidir. Bu duruma göre, yetkili İcra Dairesi şu şekilde yapılır.
 1. Normal olarak İcra Takibi, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer İcra Dairesi’nde yapılır.
 2.  Alacak bir sözleşmeden doğmuşsa; HUMK. m: 10’a göre, sözleşmenin icra edileceği yerin İcra Dairesi yetkilidir.
 3. BK. m: 73 şartlarına uyan alacaklarda; alacaklının bulunduğu yerdeki İcra Dairesi veya borç belirli bir şeye ilişkinse, bu şeyin sözleşmenin yapıldığı zamanda bulunduğu yer İcra Dairesi yetkilidir.
 4. Sigorta ile ilgili İcra takiplerinde HUMK. m:19 esas alınır.
 5. Terekeye karşı yapılacak İcra takibi müteveffanın son ikametgâhı İcra Dairesi’nde yapılı.
 6. Alacaklı ile borçlu, Kamu düzenine aykırı olmayan hallerde İcra Takip merciini anlaşarak belirleyebilirler.

  İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI NASIL YAPILIR

 • Yetki itirazı, İcra Mahkemesine verilen dilekçe ile başvurularak incelenir.
 • İcra Mahkemesi’nin vermiş olduğu yetki kararı kesindir. Ancak, Mahkeme, yetkisizlik itirazını kabul etmiş ve yetkisizlik kararı vermiş ise, alacaklı bu kararı temyiz edebilir.

  İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI YARGITAY KARARLARI

T.C YARGITAY  22.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/26309  KARAR NO: 2013/19219 KARAR TARİHİ: 19.09.2013

ÖZET:  sunulan işyeri kayıt ve belgelerine göre, davalıya ait işyerinin ve davacının çalıştığı yerin Çine ilçesinde bulunduğu, Çine mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşılmaktadır. İcra takibindeki yetki itirazı, itirazın iptali davasında bağlayıcı değildir. Mahkemece 5521 Sayılı Kanun’un belirtilen hükmü gereği davanın esasına girilerek yargılama yapılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18808 Karar: 2015/19840 Karar Tarihi: 07.09.2015

YETKİ İTİRAZI – ÖDEME EMRİNİN BONONUN ÖDEME YERİNDE TEBLİĞ EDİLDİĞİ – YETKİ İTİRAZININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: İtiraz eden borçlu şirketin merkezi ile takip konusu bononun ödeme yerinin Üsküdar/İstanbul olduğu ve ödeme emrinin de bu adreste tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözkonusu icra takibi yönünden İ…. Anadolu İcra Müdürlüğü yetkilidir. O halde, mahkemece, yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

KARAR : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA

 

 

10 SORULAR

 1. MİNE TINAZ dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. ALİYE USAL dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. ZEMZEM YEŞİLKAYA dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. IŞIK BORA dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. NURTEN COŞKUNER dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. SELAHADDİN ALHAS dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 7. BEKİR TAMER dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 8. BEKİR TAMER dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 9. REHA ONGANLAR dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 10. ŞEVKET DİNÇ dedi ki:

  İcra Takibine Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri