İcra İnkar Tazminatı

İcra İnkar Tazminatı

İcra inkâr tazminatı İtirazın iptali davası neticesinde, borca itiraz eden borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verilirse, borçlu (alacaklı lehine) hükmolunan borç miktarının asgari yüzde yirmisi oranında bir tazminata mahkûm edilir (m.67,II) . Bu tazminata, uygulamada “icra inkâr tazminatı” veya kısaca “inkâr tazminatı” denilmektedir . Ayrıca kötü niyet tazminatıda denilmektdir.

İCRA İNKAR TAZMİNAT ŞARTLARI

 1. İcra müdürlüğünde  ilâmsız icra takibi yapılmış olmalıdır: İcra inkâr tazminatına, ancak, para alacaklarından dolayı ilâmsız icra yollarından birine gidilmiş olması halinde hükmedilir. Yani, ilâmlı icrada, alacak para alacağı olsa bile (m.32), inkâr tazminatı yoktur. İnkâr tazminatı, ilâmsız icranın daha etkili olması için düşünülmüş bir tedbir, yani müeyyidedir. İcra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için, ilâmsız icra takibinin geçerli olması gerekir. İlâmsız takip şikâyet üzerine iptal edilmişse, mahkeme, takibin iptalinden önce açılmış olan itirazın iptali davasına normal bir alacak davası olarak devam eder; fakat, davalı (borçlu) alacak davasını kaybetse bile, icra inkâr tazminatına mahkûm edilemez .
 2. İcra takibine Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır: Yukarda görüldüğü gibi, alacaklı, ancak borçlunun (yedi günlük) süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olması halinde itirazın iptali davası açabilir ve ancak böyle bir davada (diğer şartları da varsa) borçlu icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilir. Borçlu süresi (yedi gün) içinde ödeme emrine itiraz etmemiş (veya süresi geçtikten sonra itiraz etmiş veya itiraz geçersiz -m.62,IV) ve bu nedenle ilâmsız icra takibi kesinleşmiş ise, alacaklının artık itirazın iptali (ve hattâ normal bir alacak) davası açmakta hukuki yararı yoktur. Buna rağmen, (gerekmediği halde) alacaklı itirazın iptali davası açarsa, bu davada borçlu icra inkâr tazminatına mahkûm edilemez .
 3.  Bir yıl içinde açılmış bir itirazın iptali davası bulunmalıdır : Yukarıda görüldüğü gibi, ancak m.67,I’deki bir yıl içinde açılan dava itirazın iptali davasıdır ve ancak böyle bir davada (diğer şartları da varsa) borçlu icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilir. Bir yıllık itirazın iptali davası açma süresi geçtikten sonra açılan normal bir alacak (tahsil) davasında (m.67,IV), borçlu icra inkâr tazminatına mahkûm edilemez . Şu halde, icra inkâr tazminatı, ancak bir yıllık süresi içinde açılan itirazın iptali davasında söz konusu olabilir. Davacı, bir yıl içinde mahkemede açtığı davayı açıkça itirazın iptali davası olarak nitelendirmemiş ve fakat o dava dilekçesinde icra inkâr tazminatı da istemiş ise, mahkeme (şartları varsa) davalı borçluyu icra inkâr tazminatına da mahkûm eder. İİK m.68,I,c.l’deki altı aylık süre içinde itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurmayan ve bu nedenle (m.68,I,c.2 gereğince) bir daha ilâmsız takip yapma hakkı kalmayan alacaklı, bu altı aylık süre geçtikten sonra (ve fakat m.67,1′ deki bir yıl içinde) genel mahkemede bir itirazın iptali davası açabilir; bu davada da (şartları varsa) mahkemece alacaklı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilir. Bunun gibi, alacaklının önce icra mahkemesine başvurup orada itirazın kaldırılması talebi reddedildikten sonra (m.67,I’deki bir yıllık süresi içinde) mahkemede itirazın iptali davası açması halinde de, itirazın iptali davasını kaybeden (itirazının iptaline karar verilen) borçlunun (şartları varsa) icra inkâr tazminatına da mahkûm edilmesi gerekir .
 4. Dava Dilekçesinde İcra İnkar Tazminatı Talep şartı: İnkâr tazminatına hüküm verilebilmesi için, alacaklının bunu dava dilekçesinde açıkça istemiş olması gerekir (m.67,II) . İcra inkâr tazminatı ancak alacağın esası hakkında açılan itirazın iptali davası ile birlikte istenebilir. Yoksa, icra inkâr tazminatı yalnız başına bir davaya konu teşkil edemez; yani, müstakil bir dava ile sadece inkâr tazminatı istenemez.
 5.  Borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi: Alacaklı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için, mahkemenin, itirazın iptali davası hakkında yaptığı inceleme sonucunda, borçlunun ödeme emrine karşı yapmış olduğu itirazın haksız olduğuna karar vermesi gerekir.

Borçlunun itirazın iptali davasını kaybetmesi, her zaman onun itirazının haksızlığına karar verilmiş olması demek değildir. Bazı hallerde, borçlu itirazın iptali davası sonucunda takip (ve şimdi dava) konusu alacağı alacaklıya (davacıya) ödemeye mahkûm edildiği ve bununla borçlunun itirazı iptal edildiği halde, borçlunun inkâr tazminatına mahkûm edilmesi gerekmez. Borçlunun itirazının haksız olup olmadığını tespit edebilmek için, takip konusu yapılan ve borçlunun itiraz ettiği alacağın likit (muayyen, belirli) olup olmadığına bakmak gerekir : Alacak likit ise borçlu itirazında haksızdır ; alacak likit değilse, borçlu itirazında haklıdır.

Likit alacaklarda, alacağın miktarı bellidir; yani borçlu tarafından alacağın gerçek miktarını belirlemek için bütün unsurlar bilinmekte veya bilinebilecek durumdadır . Alacağın gerçek miktarını tespit etmek için alacaklı ve borçlunun anlaşmalarına veya böyle bir anlaşma olmazsa bir mahkeme kararına gerek yoktur.

29 SORULAR

 1. GÜLCAN ÖZÇITAK dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. CEM UĞUR dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. EGE MEKİKOĞLU dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 6. SİMİN BAYRAM dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. HANDE KANDEMİR dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 9. DORUK BOSTANCIOĞLU dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 11. OKAN TANRIVERDİ dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. HİLAL TÖREYİN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 13. EMRAH GEREM dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 14. NEŞE MUTLU dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 15. NEVZAT DEMİRCAN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 16. HAKAN YAMAN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 17. RANA DORLAY dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 18. BENSU DAYI dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 19. MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 20. ARZU IZATOV dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 21. ALTUĞ GÜLSÜN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 22. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 23. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 24. DENİZHAN CİNDORUK dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 25. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 26. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 27. DOĞAÇ KETEN dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 28. EMRAH ÖZYILMAZ dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 29. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  İcra İnkar Tazminatı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri