Haksız Haciz Tazminat

Haksız Haciz Tazminat Nedir? Almak için Nasıl Dava Açılır? Haksız haciz tazminatı, mahkeme tarafından icra işlemlerinin başlanılması gibi bir kararın verilmemesine rağmen alacaklı tarafın karşı taraftan verdiği borcu geri alması için kendi yöntemleri ile haciz işlemlerini başlatması sonucunda borçlunun büyük derecede zarara uğratılması sonucunda borçlunun mahkemelere başvurarak alacağı tazminat olarak adlandırılır.

Böylece haksız yere haciz işlemine maruz kalmış kişiler, yasal olarak uğradıkları maddi zararın karşılanması için talepte bulunabilir. Mağdurların taleplerini yetkili mahkemelere iletebilmesi için verilen sürenin geçirilmemiş olması gerekilir.

İhtiyati Hacizin Olma Durumu

İhtiyati haciz işleminin yapılmasındaki amaç, alacaklının, karşı taraftan borcunu kesin olarak alabilmesi için borçlunun veya kefilinin belli başlı mal varlıklarına haciz yolu ile el koydurarak alacağı paranın garanti altında olmasını sağlamaktır.

Bu işlem sayesinde borcu olan taraf, borcu ödememek için saklanıp kaçamaz. Böyle durumların önüne geçilmesi için alacaklı taraf, yasal yollara başvurarak icra işlemlerinin başlanılması için talepte bulunur. Mahkeme tarafından talebi kabul edilen alacaklının belli bir süre sonra haciz memurları ile beraber borçlunun evine gelerek haciz raporunda yazılan eşyalara el koyulup alacaklının alması gereken para garanti altına alınır. Bu sayede borçlu taraf, borcunu ödememek için bahaneler üretemez.

Haksız Yere Haciz Uygulanması

Alacaklının borçlu hakkında icra takip işlemlerine yasal yollar dışında başlayarak borçlu tarafın mal varlıklarına haksız yere el koydurup borçluyu mağdur etmesi durumunda borçlu taraf, alacaklıya tazminat davası açabilir. Borçlunun bu durumla karşılaşmasından hemen sonra yetkili mahkemelere giderek alacaklının yaşattığı mağduriyetliği kanıtlayıp gerekli sebepleri ve delilleri mahkemeye sunarak haksız yere yapılan haciz işleminin iptalini gerçekleştirmek için başvuruda bulunabilir.

Bunun dışında mağdur olan borçlu, kendisine uygulanan haciz işlemlerinden dolayı meydana gelen maddi ve manevi zarar ve hasarların sonucunda borçlu taraf, alacaklıya maddi ve manevi tazminat davası açarak oluşan zararın masraflarını karşılatabilir. Bunun için borçlu tarafın haksız yere haciz işlemine maruz kaldığını kanıtlayıcı deliller ile mahkemeye bir an önce gitmesi gerekir.

Dava açmada Belirlenen Süre

Haksız yere ihtiyati haciz işleminin uygulanmasından sonra mağdur olan tarafın mahkemeye giderek haciz işlemine itiraz edip ihtiyati haciz kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulunabilir. Mahkemeye haciz işleminin kaldırılması için gerekli sebepleri sunan taraf, mahkeme tarafından talepleri onaylandıktan sonra haklarına uygulanan haciz işlemleri ortadan yasal olarak kaldırılır.

Haciz işleminin kaldırılmasından sonra mağdur olan taraf, alacaklıya maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Borçlunun maddi ve manevi tazminat davası açabilmesi için ihtiyati haciz kararının kaldırılmasından hemen sonra yetkili mahkemelere gidip başvuruda bulunması gerekir. Bu süre toplamda 2 yıl olarak verilir. Eğer borçlu taraf 2 yıl içerisinde kendisine uygulanan haksız yere haciz işleminden dolayı meydana gelen maddi ve manevi zararın karşılanması için başvuruda bulunmazsa, bir daha hiçbir şekilde karşı taraftan tazminat alamaz.

Yargıtay Kararı : Haksız Haciz Tazminat

ÖZET: Takibin ve haczin haksız olduğunun anlaşılması üzerine, haczedilerek yediemine teslim edilen malların sahibine iade edilememesinden doğan zarardan, haksız haczi uygulatmış olan alacaklı ile yediemin müteselsil olarak sorumludur. Sözkonusu mallar sahibine aynen iade edilmelidir.

Bu nedenle haciz tutanağına yazılmış olan tahmini değer, eşya kaybından doğan maddi zararın ölçüsü olamaz.

TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ BİR FİİLE DAYALI OLARAK BİR ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ –  TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLAY TARİHİ İTİBARİYLE MUACCEL HALE GELDİĞİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda haksız bir fiile dayalı olarak bir zararın meydana geldiği açıktır. Sadece olayın iş kazası olup olmadığı suçlusun kim olduğu ve eksiklik durumu çekişmelidir. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi itibariyle muaccel hale gelir.

Bu durumda geçici hukuki koruma yollarından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiş olup ihtiyati haciz isteğinin incelenmesi gerekirken, mahalli mahkemece, davacının talebi hakkında niteleme ve hukuki tavsifte yanılgıya düşülerek ihtiyati tedbir koşullarının tartışılması ve ihtiyati haciz isteğiy ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; ihtiyati tedbir isteğinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup doğru görülmemiştir.

8 SORULAR

 1. KEREM SATIK dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. İREM YAPICI dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. SEYİT AKİ dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. ATIL POTUK dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. YÜKSEL ÜŞENMEZ dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. TANJU EGİN dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. METİN EĞRİ dedi ki:

  Haksız Haciz Tazminat bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri