Hakaret Boşanma Sebebi Midir

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23368 Karar: 2015/70 Karar Tarihi: 12.01.2015

BOŞANMA DAVASI – KADIN VE KOCANIN BİRBİRLERİNE VE YAKINLARINA HAKARET ETTİKLERİ – HER İKİ DAVA YÖNÜNDEN DE BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı-karşı davacı (kadın)’ın, eşine “sen ne işe yararsın”, eşinin kardeşine de “sen kendine yalnız parayla koca bulabilirsin, siz paranızla bakacak adam bulabilirsiniz” demek suretiyle aşağılayıp hakaret ettiği, buna karşılık davacı-karşı davalı (koca)’nın da, eşine ve eşinin annesine “hepiniz bu evden siktir olup gideceksiniz” demek suretiyle hakaret edip, kovduğu anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında her iki tarafta dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki dava yönünden de boşanmaya karar verilmesi gerekir.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 25942 Karar: 2015 / 14322 Karar Tarihi: 02.07.2015

BOŞANMA DAVASI – KADININ ERKEĞİN ANNESİNE HAKARET ETTİĞİ AİLESİNE SOĞUK DAVRANDIĞI – ERKEĞİN AİLESİNİN MÜŞTEREK EVDE KALMALARINA TEPKİSİZ KALDIĞI VE KADININ BOĞAZINI SIKTIĞI – TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUKLARI – NAFAKASI İSTEMİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece davacı kadın ağır eksiklik kabul edilerek tarafların boşanmasına karar verilmiş ise de, yapılan tahkîkat ve toplanan delillerden; davacı kadının davalı erkeğin annesine hakaret ettiği, davalının ailesine soğuk davrandığı, davalı erkeğin babasının cenazesine katılmadığı, buna karşılık davalı erkeğin de ailesinin uzun süre müşterek evde kalmalarına, müşterek konutun kilidini değiştirdiği ve kadının boğazını sıktığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit eksiklik olduklarının kabulü gerekir.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 21721 Karar: 2015 / 7039 Karar Tarihi: 08.04.2015

BOŞANMA DAVASI – ERKEĞİN EŞİNE VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARA SÜREKLİ FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADIĞI VE HAKARET ETTİĞİ EŞİNİN HASTALIĞIYLA İLGİLENMEDİĞİ – BOŞANMAYA KARAR VERİLECEK YERDE YETERSİZ GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.