Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Nasıl İstenir? Vatandaşlar aldıkları taşınmaz varlığın kendilerine geç teslim edilmesinden dolayı müteahhit ya da sorumlulara  karşı dava açabilir. Satın alınmak istenen evlerin inşaatı sırasında ya da evlerin inşaatı başlamadan önce vatandaşlar ile taşınmaz vaadi sözleşmesi yapar. Bu sözleşme ile birlikte ev alacak kişilerin hakları yasal çerçevede korunmuş olur. Ev sahiplerinin dava açması durumunda sözleşme delil olarak mahkemeye sunulması açısından da vatandaşlar içim önem taşır.

Evin Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Tazminat Davası Açılması

Evini geç teslim alan kişiler karşılaştıkları maddi zararlar için müteahhitlere tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu dava süreci boyunca bir avukat ile birlikte çalışılması tavsiye edilir. Bunun sebebi hak ve menfaat kayıplarının yaşanma olasılığını ortadan kaldırmaktır. Vatandaşların bu dava için başvuracakları mahkeme tarafların sıfatlarının tacir olup olmamasına göre farklılık gösterir. İki taraf da ticari amaç taşıyor ise başvurulacak yetkili mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Fakat iki taraf da ticari amaç taşımıyorsa dava için başvurular Tüketici Mahkemeleri’ne yapılır.

Bütün Projelerden Kira Kaybı Alınır Mı?

Müteahhitler tarafından teslimi geciktirilen her projede kira kaybının geri alınması durumu söz konusu değildir. Bazı projelerde bu kayıp bedeli geri alınamayabilir. Kaybın geri alınamadığı durumlardan bir tanesi proje sahibinin herhangi bir hatasının olmamasıdır. Kayıpların karşılanmadığı diğer bir durum ise projenin teslimatında olağanüstü durumlardan dolayı gecikmenin yaşanmasıdır. Bununla birlikte çevre düzenlemesi, yaşam alanı, projenin mimari değeri, şerefiye farkı  gibi sebeplerden dolayı bir sorunun yaşanması durumunda vatandaşların imzaladıkları sözleşmede yer alan yapıların kendilerine sunulmamasından dolayı zararlarını geri talep etme hakları da bulunur.

Hangi Mahkemeler Görevlidir?

Projelerin geç teslim edilmesinden kaynaklanan maddi zararların geri talep edilmesi için başvurulacak yetkili mahkeme Tüketici Mahkemeleri’dir. Bu durumla ilgili vatandaşlar dilekçe yazarak Tüketici Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

Evin Geç Tesliminden Dolayı Dava Açabilmek İçin Dilekçe

Tüketici mahkemelerine başvuran kişilerin mahkemeye giderken götürmeleri gereken dilekçede aşağıda yer alan bilgiler yazmalıdır. Bu bilgiler şunlardır:

 • Davacı adı ve soyadı belirtilmelidir.
 • Vekili olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır.
 • Davalı olan kişinin adı ve soyadı belirtilmelidir.
 • Dava konusunun ne olduğu açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
 • Dava değerinin ne kadar olduğu belirtilmelidir.

Dilekçenin devamında aşağıda yer alan bilgiler de olmalıdır:

 • Deliller açıklanmalıdır.
 • Netice-i Talebin ne olduğu yazılmalıdır.

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunda dilekçeyi yazan kişi sorumludur. Bu sebepten dolayı bilgilerin doğru bir şekilde dilekçeye yazılması gerekir. Bunun yanı sıra dilekçeye Sözleşme Sureti ve emsal kira sözleşmeleri fotokopisi de delil olarak eklenebilir.  Bu belgeler hafta içi mahkemelerin mesai saatleri içerisinde teslim edilebilir. Hafta sonları mahkemeler tatildir. Daha detaylı bilgilere avukatlar aracılığı ile ya da mahkemedeki danışman kişiler tarafından ulaşılabilir.

Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı

Geç teslimin ayıplı teslim niteliğinde olmadığından konutun teslimi ile birlikte kira kaybının istenebileceği yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.10.1991 tarih 1991/15-340 1991/467 E-K sayılı ilamında da açıklandığı üzere konutun tesliminin belirli süreye bağlandığı, bu sürenin dolması ile ifa yerine getirilmediğinden temerrütün oluştuğu, yine yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre gayrimenkulün geç tesliminden doğan zararın kira geliri istenebileceği belirtilmiştir.

GEÇ TESLİMDEN DOĞAN KİRA KAYBI YARGITAY KARARLARI

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – SÖZLEŞMEYE GÖRE DAİRELERİN TESLİMİ GEREKEN TARİH İLE TESLİMİN OLMADIĞININ AÇIK OLDUĞU DAVA TARİHİ ARASINDAKİ KİRA KAYBI HESAPLANIP SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Dava, müdahalenin önlenmesi ve kira tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, sözleşmeye göre dairelerin teslimi gereken tarih ile teslimin olmadığının açık olduğu dava tarihi arasındaki kira kaybı hesaplanıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle hüküm tesisi doğru olmamıştır.

KİRA ALACAĞI DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ DELİL SÖZLEŞMESİ MAHİYETİNDEKİ HÜKÜM DOĞRULTUSUNDA KİRA PARASININ HESAPLANMASI – BİLİRKİŞİNİN TESPİT ETTİĞİ DEĞER ÜZERİNDEN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KARARIN BOZULMASI.

Dava: Taraflar arasındaki geç teslimden doğan kira kaybı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen konut satış sözleşmesinin ilgili maddesinde konutun … tarihinde teslim edileceği, bu tarihe kadar teslim edilmediği takdirde ve bu süre iki ayı geçerse her ay için kira bedelinin şirket ve alıcının mutabakatıyla belirleneceği, anlaşmazlık çıktığında …Ticaret Odasının belirleyeceği aylık kira bedelinin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Davacının dava açarken talebi de bu yöndedir. Mahkemece, taraflar arasındaki delil sözleşmesi mahiyetindeki bu hüküm doğrultusunda Ticaret Odasınca belirlenen kira bedeli üzerinden sözleşmede belirtilen iki aylık sürede düşülmek suretiyle dava tarihine kadar oluşan kira parası hesaplanarak karar altına alınması gerekirken bilirkişi raporunda tespit edilen değer üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirir.

KİRA KAYBI NEDENİYLE DOĞAN ZARAR – TARAFLAR ARASINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ BULUNMAYIP GENEL HÜKÜMLER UYARINCA ÇÖZÜMLENECEK ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı ve davalının 4077 sayılı Kanun kapsamındaki tüketici tanımına uymadığı, taraflar arasında tüketici işlemi bulunmayıp, genel hükümler uyarınca çözümlenecek arsa sahibi ile yüklenici arasında eser sözleşmesinden kaynaklanan dava niteliğinde olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

 

9 SORULAR

 1. KERİM ÖZKÖSE dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. DİLAY TAŞKIN dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Kiracim kontrat süresi dolduktan 15 gun sonra evden sözleşme fesih ve ihtar çekmeden gitti ben istanbulda ev samsunda izin alıp evi kontrole gidemedim 6 ay sonra gittiğimde eve hasar verdiğini gordum tezgah parkeler çizik aradım 6 ay geçti ben abine bakırdım bisi yok dedi diye yapmadığını idda ediyo eve 6 aydır Kiraci almadim ve nasil bir yol izlemem lazım süre varmi

 7. ITIR KAREM dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 8. ZARİFE OR dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 9. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  Geç Teslimden Doğan Kira Kaybı Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri