Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası Nasıl Açılır? Tapu tescil davası olarak da anılan bu dava türü, taşınmazlar açısından hüküm doğurmaktadır. Eşya Hukuku çerçevesinde ele alınan bu konu, Tük Medeni Kanununa dayanmaktadır. Türk Medeni Kanununa göre taşınmazlar:

 1. Araziler
 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

Olmak üzere 3 tanedir ve sınırlı sayıdadır. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tapu siciline tescil ile gerçekleşmektedir. Gayrimenkul tescili tam da burada devreye girmektedir. Türk Medeni Kanununa göre, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazın davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tapu kütüğüne tescili için talepte bulunabiliyor.

Gayrimenkul Tescil Davası Nasıl Açılır?

Gayrimenkul tescil davası açılırken, Hazineye ve tapu müdürlüklerine başvurulması mümkündür. Taşınmazın yönetilmesi, hangi sınırlar içerisinde bulunduğuna göre değişiklik göstermektedir. Taşınmazın; köyde, ilçede ya da belediyede oluşuna göre işlemlerle ilgilenecek makam değişmektedir. Gayrimenkul tescil davası açılması için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Gayrimenkul Tescili Davası Dilekçesi:

Gayrimenkul tescil davası açacak kişi, eksiksiz ve doğru bir dilekçe hazırlamak zorundadır. Dilekçesine hakkını iddia edecek her türlü bilgi ve belgeyi eklemelidir. Gayrimenkul tescil davası dilekçesi içerisine davanın tarafları belirtilmedir. Söz konusu olay açıklanarak yazılmalıdır. Olay içerisinde yer ve tarih gibi olgulara doğruluk çerçevesinde yer verilmelidir. Dilekçe metninde Türk Medeni Kanunu madde 639’a da yer verilmelidir. Bu madde, taşınmazın olağanüstü kazanılması ve tapu siciline kaydettirilmesini düzenlemektedir. Delil olarak vergi kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi raporları gibi bilgilere yer verilmelidir. En sonunda talepler belirtilmeli ve sonuç bölümü tamamlanmalıdır.

Gayrimenkul Tescil Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme:

Gayrimenkul satış vaadinde görevli mahkeme, kıymet değerine göre değişmektedir. Kıymeti sınırın altındaysa Sulh Mahkemesinde, sınırdan fazlaysa Asliye Hukuk Mahkemesinde dava görülecektir. Gayrimenkul tescil davasında yetkili mahkeme ise, taşınmasın bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir. Taşınmaz nerede bulunuyorsa davada yetkili mahkemede oranın mahkemesi olacaktır. Ancak bu durumda da bazı sıkıntılar doğabilmektedir. Bazen taşınmazların sayısı birden fazla olmaktadır ve bu durumda ne yapılacağı bilinmemektedir. U sorunun cevabı ise, herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

Gayrimenkul Tescil Davasının Tarafları:

Her davada olduğu gibi burada da davalı ve davacı bulunmaktadır. Davacı tarafta taşınmazı kullanan, elinde bulunduran, mülkiyeti kazanan kişiler, mirasçılar gibi kişiler bulunmaktadır. Davalı tarafta ise belediye başkanlıkları, köy muhtarlıkları gibi kurumlar vardır. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz 20 yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak elde bulundurulduysa, gayrimenkulün tesciline başvurulabilecektir. Taşınmazın devlet arazisi içerisinde olmaması da önemli noktalardan biridir. Birçok problem bu noktada ortaya çıkmaktadır. Mahkemece sorulacak bilgiler arasında bu da bulunur. Taşınmazın dönüm bilgilerinden, malik olmak isteyen zilyedin bilgilerine kadar birçok bilgiye erişilerek karar verilecektir.

Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası Tescili istenen taşınmazın Tapu’da kayıtlı olup olmadığı araştırılır. Varsa, Vergi kayıtları getirtilip incelenir. Taşınmazın üzerinde keşif yapılır. Mevkii, hudutları ve kıymeti tespit ettirilir. Şahitler dinlenir.  Davanın konusu, mahkemece gazeteyle 1 defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az 3 defa ilan olunur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilir. Kararda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; Taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilir.

 GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI NEREDE AÇILIR

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

OLAĞAN ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

 OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma, Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASINDA SÜRELER

Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

GAYRİMENKUL TESCİL DAVASI ŞARTLARI

Taşınmaz tapuda kayıtlı olmamalıdır. Taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzelkişiliğin yahut üçüncü kişilerin bir hakkı bulunmamalıdır.

   GAYRİMENKUL TESCİLE İTİRAZ  DAVASI

Tescili istenen taşınmaz üzerinde bir hakkı olduğunu iddia eden “Tescile İtiraz Davası” açabilir. Ancak, bu davanın, taşınmaz hakkındaki son ilandan itibaren 3 ay içinde açılması şarttır. Tesciline itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet Taşınmazın adına tescilini isteyen kimseye, Hazine’ye izafetle Mal Müdürlüğüne, yöneltilir.

Dava  nasıl görülür, İki dosya arasındaki ilişki tespit edilir. İlişki varsa, dava dosyaları birleştirilir.  Şahitler dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi beyanları alınır. Sonuçta, hâsıl olan kanaate göre karar verilir.

Yargıtay Kararı – Gayrimenkul Tescil Davası

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALI ÖNCEKİ EŞİN BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İMZALAYIP BOŞANDIKTAN SONRA PROTOKOLDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN DEVRİNE YANAŞMAMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU – HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEREK ONANDIĞI.

ÖZET: Davalı önceki eşi N. ile aralarındaki boşanma davasının istediği doğrultuda sonuçlanması için …. tarihli boşanma protokolünü imzalayıp boşanmayı sağladıktan sonra sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen taşınmazın devrine yanaşmaması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde görüldüğünden, dolayısıyla hüküm sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan hüküm gerekçesinin değiştirilerek onanması gerekmiştir.

Gayrimenkul Tescil Davası

Gayrimenkul Tescil Davası

6 SORULAR

 1. REGAİP ÇUBUK dedi ki:

  Gayrimenkul Tescil Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. DAĞHAN DÜZGÜN dedi ki:

  Gayrimenkul Tescil Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  Gayrimenkul Tescil Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  Gayrimenkul Tescil Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 5. GÖKSU ATDAYEVA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Gayrimenkul Tescil Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. EYÜP EYRİOĞLU dedi ki:

  Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri